Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Cathrine Moksness, Tor Mikkel Wara og Caitlin Doan-Tran
Fikk besøk av justisministeren

Roste innsatsen for rettshjelp

Justisministeren takket de frivillige i Gatejuristen da han kom på rettshjelptiltakets høststart. 

– Snart overvekt av de som ønsker å skille politi og påtale

Flere og flere politijurister diskuterer et skille, sier leder for Politijuristene. 

Legal Walk støtte

Støtter Legal Walk

Tjuvstartet med en sjekk fra Danske Bank. 

Varslingsutvalget

Sier nei til ombud og nemnd

Juristforbundets fagutvalg ønsker ikke nytt varslingsombud og egen tvistenemnd, viser høringssvar. 

Nils Asbjørn Engstad

– Må styrke uavhengigheten

Nils Asbjørn Engstad er vinner av Rettssikkerhetsprisen.   

Ber utenriks­ministeren ta opp retts­vesenet i Polen

– Vi har bedt om at de nordiske utenriksministre gjør sin innflytelse gjeldende for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen, sier Dommerforeningen.  

Legal Walk
Legal Walk

Gikk for rettshjelp

Jurister og advokater marsjerte en mil for rettshjelp i Norges første Legal Walk.  

Sider