Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Statsbudsjett 2019

– Man bruker litt statistikk for å pynte på utviklingen

Leder for Politijuristene mener budsjettet ikke tar utfordringene på alvor.

Foto: Justisdepartementet

Dette er statsbudsjett­forslagene i justis­sektoren

Effektivisering av domstolene, styrking av politibemanningen, objektsikring og mindre til fri rettshjelp. 

Giuditta Cordero-Moss

Ønsker forutsigbare lovvalg i formue­retten

Bør lovfestes, mener professor Giuditta Cordero-Moss.

Barnas Jurist

Barnas Jurist vokser

Har nå startet opp med oppsøkende saksmottak på Ringerike.

EMD

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander fikk fornyet tillitt. 

Inga Bejer Engh

Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Nils Asbjørn Engstad (t.v.) og Curt A. Lier

Stolt prisvinner

Nils Asbjørn Engstad ble hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen

Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Blir leder av Vitenskaps­akademiet

Hans Petter Graver blir ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

CICIG-leder Ivan Velasques besøkte Norge i 2016. – Velasques har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg (Foto: Rose Korol)

Frykter korrupsjon vil blomstre

Dommerforeningen frykter for Guatemala etter at anti-korrupsjonsorgan kastes ut.      

Tor Egil Viblemor

Ny leder av Juristforbundet - Privat

– Viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet, sier Tor Egil Viblemo.

Anette Fjeld

– En utfordring jeg ikke kunne si nei til

Lederen for Forum for privatansatte i Juristforbundet er blitt ny partner i Deloitte. Og til høsten kan hun få plass i forbundets hovedstyre. 

Datasikkerhet

– Den digitale risikoen i Norge er høy

Norge får denne høsten et nasjonalt cybersikkerhetssenter. 

Cathrine Moksness, Tor Mikkel Wara og Caitlin Doan-Tran
Fikk besøk av justisministeren

Roste innsatsen for rettshjelp

Justisministeren takket de frivillige i Gatejuristen da han kom på rettshjelptiltakets høststart. 

– Snart overvekt av de som ønsker å skille politi og påtale

Flere og flere politijurister diskuterer et skille, sier leder for Politijuristene. 

Legal Walk støtte

Støtter Legal Walk

Tjuvstartet med en sjekk fra Danske Bank. 

Varslingsutvalget

Sier nei til ombud og nemnd

Juristforbundets fagutvalg ønsker ikke nytt varslingsombud og egen tvistenemnd, viser høringssvar. 

Nils Asbjørn Engstad

– Må styrke uavhengigheten

Nils Asbjørn Engstad er vinner av Rettssikkerhetsprisen.   

Ber utenriks­ministeren ta opp retts­vesenet i Polen

– Vi har bedt om at de nordiske utenriksministre gjør sin innflytelse gjeldende for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen, sier Dommerforeningen.  

Legal Walk
Legal Walk

Gikk for rettshjelp

Jurister og advokater marsjerte en mil for rettshjelp i Norges første Legal Walk.  

Sider