Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Åshild Eikenes Sjøli

– Bærekraftige tildelings­kriterier sentralt fremover når det offentlige foretar innkjøp

Fagnettverk for offentlige anskaffelser tar for seg bærekraft som tildelingskriterium når det blir nettverkssamling i oktober. 

Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fikk Rettssikkerhets­prisen for sitt arbeid for innsatte

Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen.

Svolvær havørnsafari

Advokater på seminar i Lofoten: – Viktig å arrangere fysiske møter igjen

Advokater møttes til seminar og naturopplevelser i Svolvær.

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Ønsker kvitterings­ordning ved politi­kontroller

Det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet når folk blir stanset og kontrollert av politiet, sier leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Cathrine Moksness og Rasmus Asbjørnsen (Foto: Hoan Ngoc Nguyen)

Juristdagen: – I år er det ekstra viktig at jus­studenter, jurister og advokater tar samfunns­ansvar

Juristdagen arrangeres lørdag 18. september. Johan Dolven i HELP, Rasmus Asbjørnsen i Haavind og Cathrine Moksness i Rettssenteret er blant dem som oppfordrer landets jurister til å delta. 

Foto: iStock

Rettssikkerhets­prisen til psykiater Randi Rosenqvist og advokat Maria Hessen Jacobsen

De to får prisen for sin innsats for å ivareta rettssikkerheten til, og bedre soningsforholdene for, innsatte i norske fengsler.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Vil overvåke influensa tettere på individnivå: – Personvern­ulempen oppveies av fordelene

Helse- og omsorgsdepartementetønsker adgang til å lagre opplysninger om influensa knyttet opp mot fødselsnummer og mener nytten overstiger personvernulempene.

Håvard Holm og Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)

– Kvinnelige dommere i Afghanistan er skrekk­slagne og frykter for egne og familienes liv

Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister i Afghanistan og krever at norske myndigheter tar ansvar.

(Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Forslag til ny opplærings­lov sendt på høring

– Opplæringsloven er en av våre viktigste lover. Den griper inn i hverdagen til over 850 000 elever og 45 000 lærlinger over hele landet.

Awon Amidu

Diskriminerings­nemnda: Advokat diskriminert av politiet etter å ha blitt stoppet i kontroller langt mer enn normalt

«Stop and search – minoriteter i møte med politiet» var tema for seminar onsdag – arrangert av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Afghanistan (Foto: UNAMA/ Fraidoon Poya)

Frykter for kvinnelige juristers sikkerhet i Afghanistan

Kvinnelige dommere er spesielt utsatt etter Talibans maktovertakelse advarer internasjonal organisasjon.

Sykehus (Foto: Pixapay)

Helse­departementet vil automatisere pasient­vedtak

Departementet foreslår lovendring for å kunne automatisere enkelte administrative vedtak for pasienter.

Juridisk direktør Tor Allstrin i KS  (Foto: Johnny Syversen)

KS-advokater får økt tilstedeværelse i nord

KS lokaliserer advokater fast også i Nord-Norge.

Tone Marit  Hyldbakk (t.v.) og  Anne Berit Vullum  i Sunndal kommune. Foto: Ole Martin Gangnes

Styrker rettssikkerheten: Ansatte jurist i helse- og omsorgstjenesten

I Sunndal har helse- og omsorgstjenesten i kommunen valgt å styrke tildelingsenheten med juridisk kompetanse. – Vi forvalter rettigheter for den enkelte. Da må vi være sikre på at rettssikkerheten ivaretas.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombuds­mannen undersøker sykehjem

Manglende kvalitetssikring av vedtak og manglende oversikt over tvangsbruk på sykehjem er blant funnene.

– Da kan det virke som om mange kommuner tenker at de rett  og slett ikke trenger jurister. De ser ikke behovet. At man kan tenke det,  med tanke på den rettsliggjøringen vi har hatt i samfunnet,  er bekymringsfylt, sier Benedicte Gram-Knutsen. (Foto: Pri

Undersøkelse om juridisk kompetanse: – At bare litt over halvparten av kommunene har jurister bekymrer oss sterkt

Det handler om folks rettssikkerhet, sier Benedicte Gram-Knutsen. Lederen for Juristforbundet – Kommune, som arbeider ved Byombudet i Bergen, ønsker å bevisstgjøre innbyggerne.

Foreslår at ansvaret for opp­følging av advokat­fullmektiger lov­festes

Oppfølging av advokatfullmektiger skal gis klarere rammer, ifølge forslaget til ny advokatlov.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Ny advokatlov: Vil beskytte juristtittelen

– Beskyttelse av juristtittelen anses å være et sentralt tiltak for å sikre det rettssøkende publikum korrekt informasjon om kvalifikasjonene til den som tilbyr den rettslige bistanden, heter det i proposisjonen om ny advokatlov.

Mekling i lønns­oppgjøret i gang

– Vi håper jo at vi kommer til enighet.

Rolf Tjugum, Thomas Granrud, Bernhard Haukali, Linda Aasen og Anita Gerdin (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Støtter norsk eksport – og «importerer» advokater fra de store firmaene

Til sommeren blir Garantiinstituttet for eksportkreditt  (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS slått sammen. Vi har besøkt den statlige virksomheten som tiltrekker seg erfarne advokater fra de store advokatfirmaene. 

Sider