Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

En arbeidsgruppe i Akademikerne fortalte tidligere i år om konsekvensene av det de mener er for lave godtgjørelser. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael R

NOUen om rettshjelp: – Dagens rettshjelpssats er for lav

Det må skje en økning i rettshjelpssatsen ved hjelp av friske midler, mener rettshjelpsutvalget.

Foto: Colourbox

Forslag om én samlet retts­hjelps­forvaltning

Forvaltningen av rettshjelpsordningen er i dag delt mellom flere organer, og ansvarsfordelingen mellom organene er uoversiktlig.

Kristian Lindgren (Foto: Tore Letvik)

EØS/NAV-saken: Forventer at NAV tar juristenes kompetanse i bruk

Leder for juristene i NAV vil blant annet at det etableres tilbud om formell etterutdanning.

Finn Arnesen (Foto: regjeringen.no)

– Synes ikke å være klare rutiner for kommunikasjon, heller ikke der det kan være snakk om alvorlige feil

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS/NAV-saken la i dag frem sin utredning

Rettshjelpsutvalget mener det må forskes mer på rettshjelp

Brukes rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men mangler kunnskap om effekten

Rettshjelpsutvalget sier det er nødvendig med langt mer forskning før vurderinger av rettshjelpen i Norge kan gjøres på et pålitelig grunnlag.

Reidar Salvesen liker å bruke både hender og hode – han har snekring og båtbygging som store hobbyer og har blant annet tegnet og bygget en seilkatamaran på 46 fot (Foto: privat)

Rettshjelpstiltak: – Kombinasjon av ansatte og frivillige gir jevn og god kvalitet

Reidar Salvesen har erfaring fra 16 års innsats i rettshjelpstiltak.

Foto: Colourbox

Hvem skal yte rettshjelp?

Privatpraktiserende advokater eller en større bredde av juridisk kompetente hjelpere i et system med en annen leveringsmodell? I rettshjelpsutvalget har spørsmålet om hvem som skal yte rettshjelpen ført til dissens.

Foto: Ole Martin Gangnes

Rettshjelp: – Ideen om en organisert første­linje­tjeneste er en spennende tanke

Justiskomiteens Kari Kjønaas Kjos mener det kan være behov for å tenke nytt om rettshjelp.

Ønsker mer innovativ tenkning om rettshjelp

– Det bør blant annet ses nærmere på alternative måter for finansiering, som for eksempel rammeavtaler. Vi må i det hele tatt se på andre måter å distribuere rettshjelpen på, som samtidig sikrer kvaliteten.

Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Rettshjelpsutvalget: Vil nå ut med rettshjelp til flere

Norge bruker rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men bare 9 prosent av den voksne befolkningen oppfyller de økonomiske vilkårene for slik rettshjelp.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politi­meldingen: Vil utrede å skille politi og påtale­myndighet

Regjeringen foreslår å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Advokat Erling Grimstad

Kommune­sektoren: Mistanker om økonomisk kriminalitet blir ikke politianmeldt

– Det er vanskelig å se at kommunenes ledere har lært av tidligere saker i norske kommuner om misligheter og økonomisk kriminalitet, sier advokat Erling Grimstad.

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS tilbyr abonnement på digitale kurs

Knytter til seg kurskundene med abonnementer og stor utvidelse av digitaltilbudet.

Har levert de ikke-økonomiske kravene til årets tariffoppgjør i staten

– Flere krav vi utrettelig vil kjempe for til vi får gjennomslag, sier leder av Juristforbundet – Stat

Igor Tuleya (Foto: Anna Liminowicz/The New York Times)

Dommere i støtte­aksjon for polsk kollega

Dommeren Igor Tuleya må i morgen møte i polsk høyesteretts «disiplinærkammer» og risikerer straffeforfølgelse i det kritikere stempler som en politisk prosess og nok et angrep på dommeres uavhengighet i landet.

Dommer­foreningen vil ikke endre retnings­linjer for side­gjøremål

– Dette handler blant annet om hva slags dommere vi ønsker oss, sier Wiggo Storhaug Larssen.

Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes

– Vi kunne nok snakket mer om lønn

Anders Schrøder Amundsen har arbeidserfaring fra både offentlig og privat virksomhet. I dag er han advokat i Legeforeningen.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

Skuffet over at domstols­reformen blokkeres: – Vil koste svært mye å drive skikkelig med dagens struktur

Leder av Dommerforeningen har liten tro på at det blir nok penger til å oppfylle domstolenes samfunnsoppdrag dersom dagens rettskretser beholdes.

Sider