Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Sender ut årets lønns­undersøkelse for jurister

– Bruken av Juristforbundets lønnskalkulator har økt betraktelig, sier forbundets analyseansvarlig Line Egeland, som nå skal i gang med årets lønnundersøkelse. 

Foto: iStock

Gjenåpning av straffe­saker: 30 prosent på grunn av tilregnelighet

En stor andel straffesaker er gjenopptatt fordi det i ettertid kommer frem at gjerningspersonen har vært psykotisk.

Christina Voigt bestemte seg for å fortsette med miljørett etter studieopphold i New Zealand. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juridisk rådgiver for Norge under klimaforhandlinger i femten år

Hva ble resultatet av klimatoppmøtet i Glasgow i november? Vi tok en prat med jusprofessor Christina Voigt om både dette og en salamanderdam på Nesodden.

Konferanse om straffe­rettslig utilregnelighet

Hvem skal fraskrives evnen til å være ansvarlig for sine handlinger, og hvorfor? Spørsmålet stilles under en konferanse fredag.

Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Vil forlenge adgang til fjern­møter i domstolene

Regjeringen kommer med forslag om å forlenge adgangen til fjernmøter i løpet av uken. 

F.v. Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Mathias Bjornes, Sverre Bromander og Nasjida Noorestany

Dette er viktig for de tillits­valgte juristene nå

Lederne for de ulike seksjonene i Juristforbundet gikk gjennom hva som er viktig for dem frem mot neste landsmøte under konferansen som ble åpnet av president Håvard Holm.

Foto: Thomas Haugersveen

Retts­vitenskapelig forskning i Norge evaluert

Ulik finansiering gir ulik forskningskapasitet. Forskningsrådet har evaluert seks institusjoner - dette er vurderingen. 

Ny leder for Politi­juristene i Oslo

Det er gjennomført ekstraordinært årsmøte i Politijuristenes lokallag i Oslo politidistrikt. Ny leder og nytt styremedlem ble enstemmig valgt.

En god samling tillitsvalgte fra hele Norge, fra så vel offentlig som privat sektor møtte til studieprogrammet som kom i stand etter at Juristforbundet inngikk en avtale med Høyskolen Kristiania. (Foto: Tore Letvik)

Søknads­frist nå: Tillits­valgte øker kompetansen med høy­skole­studium

Juristforbundet fortsetter sitt studietilbud for tillitsvalgte jurister­, med søknadsfrist i desember.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes

Undersøker arbeids­hverdagen for jurister etter korona

– Svarene vil gi oss viktig innsikt i arbeidshverdagen for jurister etter korona og ikke minst kunnskap om hvor og hvordan vi jobber best, sier Juristforbundets generalsekretær om siste del av stor arbeidsplassundersøkelse.

Torbjørn Buer. Foto: JUS

Etterutdanning og kurs: – Læring kan ikke stoppe etter eksamen

Juristenes Utdanningssenter ser et stort behov for etterutdanning og kompetansepåfyll – og for digital tilpasning. Koronapandemien har revolusjonert kurssenteret som har måttet snu seg rundt på rekordtid.  

Are Skjold-Frykholm (Stortinget nett-TV)

Politi­juristene gjentok krav om eget budsjett 

– Øremerkede midler til påtalemyndigheten synes å bli brukt til å saldere et allerede trangt politibudsjett. Politijuristene hadde tre klare budskap under justiskomiteens budsjetthøring. 

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Advokatene til streik for høyere salærsats

– Slik situasjonen er, ser vi ikke noen annen utvei enn å fortsette med den planlagte streiken, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Illustrasjon: Colourbox.com

Kan bli lovpålagt krav om etterutdanning for advokater

I krav til faglig dyktighet må det også ligge et krav om å holde seg oppdatert på rettsutviklingen, pekes det på i forslaget til ny advokatlov.

Foto: iStock

Sivilombudet: Advokat­utgifter dekkes i kamp for å få sak realitets­behandlet – uavhengig av utfall

– Vanskelig å se for seg en situasjon hvor en avvisning av en klage på et avslag like gjerne kunne vært ansett som et nytt avslag på søknaden, mener Sivilombudet.

Tilsynsdirektør Øystein Lund.  (Foto: Kristian Bergh, NOKUT)

Disse har nå søkt om tilby jusmaster: - Alle krav må være oppfylt for å få akkreditering

Endring i den såkalte gradsforskriften åpner for at flere læresteder kan utdanne jurister. Nå har Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI sendt inn sine søknader.

Anders Schrøder Amundsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Rettshjelps­satsen er for lav. Man er tvunget til å gjøre noe

Juristforbundet – Privat støtter kravene fra advokater som varsler aksjoner mot nivået på rettshjelpssatsen.

F.v. Knut Brundtland og Odd Storm-Paulsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Bygger opp nytt stort volum av lovkommentarer

Karnov har i samarbeid Lovdata meldt seg på i konkurransen om det norske markedet for rettsinformasjon.

Emilie Enger Mehl (regjeringen.no)

Overtok nøklene i Justis­departementet

Emilie Enger Mehl overtok etter Monica Mæland

Sider