Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

F.v. Margrethe Buskerud Christoffersen, Tarjei Bekkedal og Isa Rama (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Diplom­seremoni med vri

Av smittevernhensyn ble det en annerledes avslutningsseremoni for master i rettsvitenskap i Oslo

Håvard Holm (Foto: Juristforbundet)

Rettssikkerhets­konferansen i gang på nett

Årets konferanse er heldigital

Oslo rådhus

Brudd i lønns­oppgjøret i kommunene

I Oslo krever Akademikerne en endring av lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger.

F.v. Wiggo Storhaug Larssen, Bård Tønder, Anne Margrethe Lund og Jon Wessel Aas. Sven Marius Urke på skjerm bak panelet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Domstolene er en sårbar statsmakt – mer sårbar enn de andre

Det sier lagdommer Wiggo Storhaug Larssen om erfaringene fra koronapandemiens påvirkning på domstolene.

Brudd i lønns­oppgjøret i staten

To uker med forhandlinger førte ikke fram.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny leder av Dommer­foreningen

Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre.

EØS/NAV-saken: – Dommere må få tid til å bygge kompetanse

Domstolene er kunnskapsbedrifter der det er behov for fortløpende etterfyll av kunnskap, sier leder av Dommerforeningen i kjølvannet av granskingsrapporten etter EØS/NAV-saken.

Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor.  – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i ko

Lønnspolitikk: – Oslo kommune er blitt en sinke

Akademikerne krever nytt forhandlingssystem for lønn i Oslo kommune.

Illustrasjon: Knut Løvås
Statsminister Erna Solberg

– Hurtige beslutninger kan utfordre rettsstaten

Statsminister Erna Solberg sier behovet for hurtige beslutninger under en krisesituasjon kan utfordre rettsstaten, men hun mener «kvalitetssikringen» har fungert.

Illustrasjon: Knut Løvås
Presseforbundets Elin Floberghagen

– Offentlighet og åpenhet har ikke blitt prioritert høyt nok

Det gikk nesten to måneder før media slapp inn på innsiden av et norsk sykehus for å dokumentere hva som foregikk da koronapandemien rammet landet. Offentlighetsprinsippet er spesielt viktig i en krisetid, sier Presseforbundets generalsekretær.

Illustrasjon: Knut Løvås
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

– Debatten om korona­loven gjorde mange av oss veldig ydmyke for alvoret i det vi stod overfor

Da koronakrisen rammet Norge ble Stortinget satt på en vanskelig prøve og rettsstatsprinsipper ble utfordret.

Illustrasjon: Knut Løvås
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

– En viktig faktor for at krise­håndteringen kunne bli god, var at den norske retts­staten var robust da krisen rammet

Da koronakrisen kom sto store deler av landets dømmende virksomhet i fare for å stanse.

Retts­sikkerhets­prisen til «Den norske retts­staten»

Juryen for Rettssikkerhetsprisen mener koronalovens korte historie tydeliggjør samspillet den norske rettsstaten beror på, og gir selve rettsstaten årets pris. 

Lønns­oppgjøret i staten er i gang

I dag startet lønnsoppgjøret i det statlige tariffoppgjøret. – Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier leder for Juristforbundet - Stat.

Korona (Foto: Pixabay)

Jurister kan bli smitte­jegere

Helsedirektoratet ber kommuner vurdere om personer med kompetanse innen jus eller politifag kan brukes i tverrfaglige team for smittesporing av korona. 

Lab.

Forslag skal styrke retts­medisinsk kompetanse

Mange har uttrykt bekymring for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid, ifølge Helsedirektoratet.

(Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix)

Rettshjelps­utvalget foreslår økt gratis rettslig bistand i utlendings­saker

Ønsker en finansieringsordning som sikrer at flere prinsipielle utlendingssaker blir brakt inn for domstolene.

Foto: Colourbox

Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen

Rettshjelpsutvalget foreslår at søknader om støtte inngis digitalt og at prøvingen av vilkårene for hjelp i stor grad automatiseres.

(Foto: Berit Roald /Scanpix)

Forslag om advokatordning for fengslene

Rettshjelpsutvalget foreslår at det settes av penger til fem årsverk, fordelt på advokater i hver region.

Under Stortingets høring om NAV-EØS-saken ble juridisk kompetanse et tema (Foto: Stortinget)

Rettshjelps­utvalget: – Klager over vedtak etter sosial­tjeneste­loven bør prioriteres i ny lov

Godt dokumentert at saksbehandlingen hos NAV tilsier at personer som har søkt om sosialhjelp, har behov for bistand til å vurdere om en søknad er korrekt behandlet, sier rettshjelpsutvalget.

Sider