Ole-Martin Gangnes

Ole Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Slår alarm om økonomien i domstolene

– Vi i Juristforbundet inviterer til en grunnleggende diskusjon om hvordan vi skal klare å opprettholde rettsstaten, sier president Håvard Holm.

Stein-Arne Hammersland

Årets tillitsvalgte jurist

Ble hedret under Juristkongressen.

Ønsker å skille politi og påtale­myndighet

Avtroppende leder av Politijuristene, Sverre Bromander, er blitt tilhenger av å skille politi og påtalemyndighet.

Are Andersen Skjold-Frykholm er innstilt til vervet som leder av Politijuristene foran landsmøtet 15 – 16 november. (Foto: Tore Letvik)

Kan bli ny leder av Politi­juristene

Politijuristenes valgkomité har levert sin innstilling. 

Are Frykholm

Politijuristene: – De enkleste sakene avgjøres først, slik at restanse­tallene holdes nede

Politijuristene slår alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

Tor Egil Viblemor
Valg i Juristforbundet

– Jurist­forbundet skal være for alle jurister

– Det må også vises i toppen av forbundet, sier leder av JF-Privat foran Landsmøtet. 

Susanne Eliassen og Sverre Bromander

Disse stiller også til valg

Flere enn valgkomiteens innstilte bekrefter at de stiller som kandidater til vervet som president i Juristforbundet.

Cathrine Moksness

Utvalget for rettshjelp oppnevnt

Skal gjennomgå rettshjelpsordningen

Går av som leder for Politijuristene

Har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg.

Ine Eriksen Søreide

– Setter stor pris på at dere fortsetter å holde UD informert

Utenriksministeren ber Dommerforeningen holde UD informert om forholdene i Polen.

Statsbudsjett 2019

– Man bruker litt statistikk for å pynte på utviklingen

Leder for Politijuristene mener budsjettet ikke tar utfordringene på alvor.

Foto: Justisdepartementet

Dette er statsbudsjett­forslagene i justis­sektoren

Effektivisering av domstolene, styrking av politibemanningen, objektsikring og mindre til fri rettshjelp. 

Giuditta Cordero-Moss

Ønsker forutsigbare lovvalg i formue­retten

Bør lovfestes, mener professor Giuditta Cordero-Moss.

Barnas Jurist

Barnas Jurist vokser

Har nå startet opp med oppsøkende saksmottak på Ringerike.

EMD

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander fikk fornyet tillitt. 

Inga Bejer Engh

Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Nils Asbjørn Engstad (t.v.) og Curt A. Lier

Stolt prisvinner

Nils Asbjørn Engstad ble hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen

Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Blir leder av Vitenskaps­akademiet

Hans Petter Graver blir ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

CICIG-leder Ivan Velasques besøkte Norge i 2016. – Velasques har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg (Foto: Rose Korol)

Frykter korrupsjon vil blomstre

Dommerforeningen frykter for Guatemala etter at anti-korrupsjonsorgan kastes ut.      

Sider