Oddmund Gamst

Oddmund Gamst

Tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett

Artikler av skribenten

«Tilsynsutvalget for dommere - et rettssikkerhets­problem»

Det bør etableres en klageinstans, men med silingsadgang. For det er ikke å nekte for at organer ala Tilsynsutvalget har en tendens til å tiltrekke det man på folkelig norsk benevner som kranglefanter, skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst.