Maren Larsen Borgan

Maren Larsen Borgan

Maren Larsen Borgan

Jussbuss

Artikler av skribenten

Maren Larsen Borgan
Debatt

«Må ta innover oss at retts­hjelp som et velferds­gode koster penger»

Rettshjelpsordninga skal igjen drøftes, undersøkes, vurderes og analyseres. Jussbuss mener likevel at noen av endringene må skje nå.