Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak

PhD/Psykolog

Artikler av skribenten

DEBATT

«Åpne landskap: Godt for noen men dårlig for de fleste?»

Et gjennomgående tema for dem som arbeider i åpne landskap er stadige forstyrrelser, man er liksom alltid tilgjengelig, noe som er en ekstrem tidstyv og som skaper stress, skriver psykolog Jøri Gytre Horverak. 

«Hvem tar vare på varslerne?»

Det oppfordres til varsling om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen. Få fakta frem i lyset, skap debatt, juster på lovverk, retningslinjer, holdning og atferd. Mennesker som har begått urett må stilles til ansvar. Sårbare grupper og enkeltpersoner gis velfortjent oppreisning.