Helene Dorans

Helene Dorans

Advokat, Juristforbundet

Artikler av skribenten

Foto: Pixabay

Rett til å foreta innsyn i ansattes e-post

Datatilsynet ila nylig en virksomhet 75 000 kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig innsyn og kontinuerlig overvåkning av de ansattes e-postkasse ved at e-poster automatisk ble videresendt til kommunikasjonsavdelingens felles e-postkonto.

Hvor lenge kan arbeidsgiver lagre advarsler i den ansattes personal­mappe?

Lagringstiden må blant annet vurderes opp mot formålet med lagringen, skriver advokat Helene Dorans. 

Foto: Pixabay
Fag

Rollen som personvern­ombud

Advokat Helene Dorans skriver her om hva et personvernombud egentlig er og hvorfor rollen kan være krevende å inneha.

Foto: Pixabay

Sykerettigheter ved ulønnet foreldre­permisjon

Juristforbundets Advokatkontor får mange henvendelser vedrørende medlemmenes rett til sykepenger i forbindelse med ulønnet foreldrepermisjon.