Håvard Holm

Håvard Holm

Håvard Holm

President i Norges Juristforbund

Artikler av skribenten

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

«Ut av unntakstilstanden»

Av de positive ting pandemien har brakt med seg, er den raske omstillingen til økt bruk av digitale plattformer, skriver Håvard Holm.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

«En pris­verdig retts­stat?»

Det er nærliggende å tro at mange også vil ha andre begivenheter fra det siste året i bakhodet ved vurderingen av om Den norske rettsstaten er Rettssikkerhetsprisen verdig, skriver Håvard Holm.

DEBATT

«Likhet for loven – et spørsmål om rettshjelp»

Tilgangen til rettsråd og adgangen til å søke konfliktløsning er grunnleggende i en rettsstat. Det dreier seg om likhet for loven, og da snakker vi ikke om et poeng til en festtale, men en reell verdi for alle innbyggere.

«Vilje til å ta ansvar»

Erkjennelse av faglig svikt er smertefullt for en profesjonsutøver, selv om det dreier seg om en kollektiv svikt, skriver Håvard Holm og Katrine Bratteberg. 

«Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?»

I en velfungerende rettsstat skal domstolene virke uavhengig av parlamenters og regjeringers skiftende politiske farge, og være robuste mot stemningsbølger og politiske kastevinder, skriver Juristforbundets Håvard Holm.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
NAV-saken

«Saken utvilsomt egnet til å svekke tilliten til så vel offentlig forvaltning som til rettsvesenet»

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge, har sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet, skriver Juristforbundets president Håvard Holm.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Digital­isering av offentlig forvaltning

«Etter mitt syn må vi også på et mer prinsipielt grunnlag diskutere de samfunnsmessige konsekvenser av en omfattende robotisering av offentlig forvaltningsvirksomhet» skriver Håvard Holm, president i Juristforbundet. 

Håvard Holm
DEBATT

– Tar gjerne ut­fordringen

Det har blitt etterlyst hva kandidatene til å lede Juristforbundet står for. – Jeg tar gjerne utfordringen, skriver Håvard Holm, kandidat til vervet som president.