Håvard Holm

Håvard Holm

Håvard Holm

President i Norges Juristforbund

Artikler av skribenten

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Digitalisering av offentlig forvaltning

«Etter mitt syn må vi også på et mer prinsipielt grunnlag diskutere de samfunnsmessige konsekvenser av en omfattende robotisering av offentlig forvaltningsvirksomhet» skriver Håvard Holm, president i Juristforbundet. 

Håvard Holm
DEBATT

– Tar gjerne ut­fordringen

Det har blitt etterlyst hva kandidatene til å lede Juristforbundet står for. – Jeg tar gjerne utfordringen, skriver Håvard Holm, kandidat til vervet som president.