Eline Hammerlund Fangel

Eline Hammerlund Fangel, Jussformidlingen i Bergen

Eline Hammerlund Fangel

Jussformidlingen i Bergen

Artikler av skribenten

Foto: Pixabay
Debatt

«Et illusorisk krav på fri rettshjelp?»

- Uten en endring av dagens rettshjelpsordning er vi redde for at en effektiv og reell adgang til hjelp for de som trenger det, blir illusorisk, skriver Eline Hammerlund Fangel.