Charlotte Berger

Charlotte Berger

Charlotte Berger

saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Artikler av skribenten

Debatt

– Udekket rettshjelps­behov utenfor stor­byene

– Helt avgjørende at flere får tilgang på fri rettshjelp, skriver Charlotte Berger i JURK.