Andreas Glomsaas Sennesvik

Andreas Glomsaas Sennesvik

Jussformidlingen

Artikler av skribenten

Andreas Glomsaas Sennesvik
DEBATT

Du har ikke tid til å vente på forliks­rådet

Er det en god regel at en av partene kan innstille en sak for forliksrådet kun fordi det har gått mer enn tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt for innklagede?