Andreas Almås-Norum

Andreas Almås-Norum

Oberstløytnant (midlertidig) / Sjef juridisk seksjon, Forsvarets Operative Hovedkvarter

Artikler av skribenten

Vil ha NATO Centre of exellence innen operasjonell rett i Norge

Norge er, og har vært, en forkjemper for småstatenes syn på rettsutviklingen innen krigens folkerett. Denne statusen som Norge nyter i utviklingen av folkeretten gjør Norge til en meget aktuell kandidat som vertskap for et CoE innen operasjonell rett, skriver Andreas Almås-Norum.