Pål Magne Ånestad

Pål Magne Ånestad

Pål Magne Ånestad

Personvernombud, Ullensaker kommune

Som personvernombud er Pål Magne Ånestad en rådgiver for å sikre at kommunen oppfyller sine forpliktelser etter personopplysningsloven og personvernforordningen. Dette innebærer blant annet opplæring, implementering av internkontrollsystem, fortløpende rådgivning og bistand ved personvernkonsekvensvurderinger. I tillegg er Ånestad tilgjengelig for innbyggere som har spørsmål om sine rettigheter.