Ole Mikkelsen

Ole Mikkelsen

Advokat / Spesialrådgiver, Spekter

Ole Mikkelsen har begynt som advokat ved Arbeidsgiverforeningen Spekter