Nyheter

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Vil ha strengere tiltak mot voksende ungdoms­kriminalitet

I 2014 ble ungdomsoppfølging og ungdomsstraff innført som egen straffart for å hjelpe ungdom ut av en kriminell løpebane. Det har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Nå ønsker regjeringen å også kunne bruke korte fengselsstraffer som et ris bak speilet.

Lønns­oppgjøret i staten er i gang

I dag startet lønnsoppgjøret i det statlige tariffoppgjøret. – Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier leder for Juristforbundet - Stat.

Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: UiB)

Retts­vitere fra 15 land har bidratt i 800-siders bok om globalisering av retts­kultur

«Å forstå rett utelukkende fra et nasjonalt perspektiv er ikke bare utilstrekkelig, men kan også bli en trussel for tryggheten til borgerne, noe NAV-skandalen var et eksempel på».

Peder Hallin og Adrian Martin

Oslo-studenter stakk av med seieren i digital forhandlings­konkurranse

- Spennende utfordring som ga innblikk i en side av advokatbransjen som normalt ikke fremmes i studieløpeI, sier vinner om ELSA Norges forhandlingskonkurranse. 

Lab.

Forslag skal styrke retts­medisinsk kompetanse

Mange har uttrykt bekymring for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid, ifølge Helsedirektoratet.

(Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix)

Rettshjelps­utvalget foreslår økt gratis rettslig bistand i utlendings­saker

Ønsker en finansieringsordning som sikrer at flere prinsipielle utlendingssaker blir brakt inn for domstolene.

Hans Petter Graver. Foto:

Hans Petter Graver får Akademiker­prisen

Professor Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020. – Graver er en rollemodell for andre akademikere, sier juryleder.

EØS gransking (Foto: regjeringen.no)

NAV-granskingen på kortere høring

Granskingsrapporten «Blindsonen» sendes på høring med frist 21. september.

En gruppe studenter utenfor jussbussen. (Foto: Jussbuss

Retts­hjelpens historie

Fra Magnus Lagabøtes landslov til årets NOU om likhet for loven. Les om rettshjelpens historie i Norge. 

Vanskelig «fødsel» for 127-årig rettshjelps­kontor

«Kontoret for fri Retshjælp», som i år fylte 127 år, måtte få «fødselshjelp» av en av Edvard Munchs nærmeste venner, datidens kjendisjurist i Kristiania, høyesterettsadvokat Harald Nørregaard, etter etableringen i 1893. Kontoret tryglet også spritprodusent om penger til drift.

- Ideen om rettssentre bør forfølges videre selv om det krysser interessene til advokater som lever på rettshjelp

Forretningsadvokat Ole André Oftebro er mentor for de frivillige jusstudentene i Barnas Jurist. Han mener tilbudet utenfor byene i Norge er for fragmentert og lite kjent.

Foto: Colourbox

Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen

Rettshjelpsutvalget foreslår at søknader om støtte inngis digitalt og at prøvingen av vilkårene for hjelp i stor grad automatiseres.

(Foto: Berit Roald /Scanpix)

Forslag om advokatordning for fengslene

Rettshjelpsutvalget foreslår at det settes av penger til fem årsverk, fordelt på advokater i hver region.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne kritisk til forlengelse permitterings­perioden

Akademikerne er kritisk til at Regjeringen forlenger permitteringsordningen og innfører ny arbeidsgiverperiode.

Under Stortingets høring om NAV-EØS-saken ble juridisk kompetanse et tema (Foto: Stortinget)

Rettshjelps­utvalget: – Klager over vedtak etter sosial­tjeneste­loven bør prioriteres i ny lov

Godt dokumentert at saksbehandlingen hos NAV tilsier at personer som har søkt om sosialhjelp, har behov for bistand til å vurdere om en søknad er korrekt behandlet, sier rettshjelpsutvalget.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår vandels­krav for eiere og ledere i advokat­firmaer

– Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Sider