Nyheter

Foto: iStock

Kontorplass: Staten leier 30 prosent over de ansattes «arealnorm»

Det kan bli trangere på kontoret for ansatte i staten.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Forslag til domstols­reformer sendt på høring

– Domstolene i Norge fungerer godt og har generelt svært høy tillit i befolkningen. Det skal vi være glade for. Rammebetingelsene har likevel endret seg siden domstolene sist ble reformert på begynnelsen av 2000-tallet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Scanpix

Forventer at 4 av 10 fortsetter å jobbe hjemmefra de neste årene

En undersøkelse indikerer at norske arbeidsplasser gjennomgår varige endringer som følge av koronapandemien. Akademikerne mener arbeidsgiver må ta større ansvar. 

Foto: Thomas Haugersveen

Koronatiltak: Ber om digital undervisning

Smittetall stiger og Oslo kommune ber om mer digital undervisning som koronatiltak.

Utbetalt 76 millioner etter NAV-skandalen 

Norge holder fast ved at det går et skille i 2012.

NAV-kontor

Vil videreføre hel­automatisk saks­behandling

Regjeringen foreslår at en midlertidig adgang til helautomatisk saksbehandling i NAV gjøres permanent.

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Kartlegger juridisk kompetanse i kommune-Norge

– Det handler om innbyggerens rettssikkerhet.

DNB-advokat Alexander Bolann har sittet på hjemmekontor i New York siden februar

- Byen som aldri sover er tom for mennesker, sier han.

I Shanghai er hverdagen til advokat Therese Trulsen mer tilbake til normalen. Men skal hun på kino eller restaurant må hun temperaturmåles og vise helseapp.

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik

Rapport: Bruk av omvendt volds­alarm øker, men mulig motvilje i politiet

Omvendt voldsalarm tas i bruk i økende grad i Norge, viser ny NOVA-rapport. Men rapporten inneholder også informasjon om en mulig motvilje i politiet, og særlig innen påtale, mot å bruke straffereaksjonen. 

Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Meklings­innspurt i stat og kommune

Frist for å komme til enighet er onsdag 14. oktober klokka 24.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Proposisjon levert: Fortsetter prosessen om domstol­struktur

Regjeringen har levert sin proposisjon til Stortinget om domstolstruktur. 

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– En stor styrking av påtale­myndigheten 

En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Statsbudsjettet: – Håper forslaget er et varsel om økt satsing på domstolene fremover

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er glad for nye dommerstillinger og økt digitalisering – men sier det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig.

Sider