Nyheter

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

Mobiler skal spores for å hindre smitte: – Må være åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til

Det er åpnet for å etablere system basert på sporing av mobiltelefon og en nedlastet app.

Datasikkerhet

Sikkerhets­myndighet gir råd til sårbare hjemme­kontor

Den økte bruken av hjemmekontor som følge av korona-pandemien øker faren for å bli utsatt for dataangrep, mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som har samlet råd til de mange som nå jobber hjemmefra.

Roser effekten av politi­reform­tiltak

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener kvaliteten på politiets etterforskning i initialfasen har blitt bedre etter at «Felles straffesaksinntak» ble innført og tatt i bruk i politidistriktene.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Korona­tiltak i justis­sektoren: Politi­juristene ønsker mer fjern­avhør 

– Fremstår som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok

Foto: Ole Martin Gangnes

Dommer­foreningen foreslår færre med­dommere i fjern­møter

På rekordtid leverte sentrale aktører i Justis-Norge høring av forslaget til strakstiltak i domstolene med hjemmel i den nylig vedtatte koronaloven.

Foto: Tore Letvik

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

– Fleksi­tids­avtalene under korona­krisen må forvaltes klokt

Tillitsvalgt for juristene advarer mot å slite ut ansatte som må være «lærere» for egne barn på dagtid og vanlige arbeidstakere på kveldstid.

Anine Kierulf (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Leder ny podkast

Anine Kierulf leder ny ukentlig podkast.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår tiltak i domstolene etter kriseloven

Justis- og beredskapsdepartementet kommer etter hjemmel i koronaloven med forslag for domstolene – der adgangen til skriftlig behandling i utvides.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Sigrun Vågeng (Foto Eivind Skifjeld)

NAV: – Vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine

223 000 søknader om dagpenger på under to uker

Lise Reiersen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Advokatene rammes hardt økonomisk av korona­krisen

Advokat Lise Reiersen er bekymret for de små og mellomstore advokatkontorene.

Foto: Ole Martin Gangnes

59 av 71 straffe­saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona

Stor aktivitet blant dommere og saksbehandlere, selv om veldig mange jobber hjemmefra. Av berammede meddomsrettssaker er 59 av 71 saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona.

Stortinget

– Fullmakten regjeringen gis er meget vid og under­streker behovet for en forsvarlig prosess 

Dommerforeningen og Juristforbundet har sendt innspill om koronaloven

Wiggo Storhaug Larssen (t.v.) og Sverre Bromander (Foto: privat)

Arbeids­dagen på hjemme­kontoret

– Situasjonen er ny og uvant, og mye er usikkert. Det er jo svært krevende i seg selv.

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Koronaloven: Ber regjeringen spille med åpne kort

– Må ikke sette til side demokratiske spilleregler i større grad enn det som er strengt nødvendig.

Sider