Nyheter

Tor-Aksel Busch

Regjeringen vil lov­feste påtale­myndighetens uavhengighet

– Meget viktig og gledelig, kommenterer riksadvokaten.

- Dette clean desk-konseptet er forferdelig vanskelig for folk som skal jobbe med saker over tid

Jan Bakke ved Arbeidstilsynet mener aktivitetsbaserte kontorer er en dårlig løsning for de som har individuelt konsentrert arbeid og krevende kognitive oppgaver. - Jurister er ofte i denne kategorien, sier han.

Snakket om klarspråk i juridiske skjemaer

Jusspråk tema under internasjonal klarspråkkonferanse i Oslo.

- Jusforskere må ha mer tro på at det de holder på med er interessant for andre

Tove Wulff Nilsen er eneste jurist som deltar i Forsker Grand Prix. 

Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter.  Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)

Høyeste­rett på viking­besøk

Midgard vikingsenter stod på programmet da Høyesterett besøkte Vestfold.

Ole Bredrup Sæverud og Kaare Songstad (Foto: POD)

POD nedsetter arbeids­gruppe etter varslings­rapport

– Spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger er krevende, sier POD. 

Kontor­landskap: Vil kartlegge juristers arbeids­mønster

Juristforbundet opplever mange henvendelser om omstilling til nye kontorløsninger.

Laura Codruta Kövesi (Foto: EPA)

Skal lede felles påtale­myndighet i EU 

Medlemslandene er blitt enige om hvem som skal lede det nye «European Public Prosecutor's Office».

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Jurister over 50 ønsker kompetanse­påfyll

Undersøkelse viser at seniorer ønsker kompetansepåfyll. Men mange savner bedre tilrettelegging.

Fjorårets Legal Hackathon hos Gyldendal.

Jurister, jusstudenter, teknologer og designere samles til Legal Hackathon

30 lag skal konkurrere om å lage gode Legal Tech-løsninger. 

Tarjei Istad (Foto- Gorm K. Gaare / EUP-Berlin)

Ønsket som tingretts­dommer i Bærum

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er innstilt på førsteplass til ledig embete som tingrettsdommer og nestleder i Asker og Bærum tingrett.

 – Vi forventer nå at Vest politi­distrikt justerer sin praksis ved utlysning av leder­stillinger

Politijuristene forventer at Kluge-rapporten i forbindelse med varslersaken i Vest får konsekvenser

Politi

Gir Akademikerne delvis medhold i varselet fra Vest

Akademikerne i Vest politidistrikt får delvis medhold etter varselet de sendte om at politiets ansettelsespraksis i stillinger på seksjons- og avsnittsnivå bryter med gjeldende regelverk.

Strømmast (Foto: Pixabay)

Ønsker jurister til den nye Energi­klagenemnda

Skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi.

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Sider