Nyheter

Revisjons­juristene: - Viktig at vi selv etter­lever regel­verket som vi ofte påpeker at andre ikke følger

«Hvordan brukes pengene Stortinget har bevilget? Er statlige regnskap korrekte? Jobber statsforvaltningen i tråd med lover og regler? Gjennomføres det Stortinget har bestemt på en effektiv måte?»

(Foto: Stortinget)

Fortsetter på papir annen­hvert år

Stortingets presidentskap har besluttet å fortsette utgivelsen av en trykt samling av Norges lover.

UiO studenter

Dette er jus­studentens 10 på topp drømme­arbeidsplasser

Ny undersøkelse viser hvor studentene helst vil jobbe. Se hele lista her.

Jøran Kallmyr (Foto: Tuva Bønke Grønning)

364 nord­menn mener de har fått verge­mål mot sin vilje

– Nå må fylkesmennene gå inn i disse sakene og vurdere realiteten i hver sak, sier justisministeren.

Russ (Foto: iStock)

Gir juss til russ 

Det kan oppstå juridiske feller i forbindelse med russetiden.

Juspraksis på sykehjem: - Unikt innblikk i hvilke juridiske ut­fordringer helse­personell står i daglig

- En ting er hva lovverket sier, en annen ting er å håndtere en hektisk hverdag, sier jusstudent Thea Bakke Lekva. 

Oslo Legal Walk (Foto: Benjamin Ward)

Ny marsj for rettshjelp til høsten

Legal Walk arrangeres for andre gang i september.

Politi­juristene reagerer på kravet til utdanning når det søkes ny politi­mester i Oslo

Stillingen som politimester i Oslo er nå lyst ut. Politijuristene reagerer på utlysningsteksten. – Lovens hovedregel ble unntaket ved kunngjøring av stillingen, sier de.

- Innholdet i ungdoms­straffen avhenger av hvor man bor. Sånn kan det ikke være

Det var en fullsatt sal på Litteraturhuset da Advokatforeningen og Riksadvokaten torsdag arrangerte seminar om ungdomskriminalitet og straff.

Slutter i november

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har søkt avskjed 1. november

I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge, Juridisk rådgivning for kvinner, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikler førstnevnte driften.

Vinner av Retts­sikkerhets­prisen legger ned

I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikles driften.

Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor.  – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i ko

Lønns­oppgjøret: Mekling i stat og kommune

Frist for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. 

Sider