Nyheter

DNB-advokat Alexander Bolann har sittet på hjemmekontor i New York siden februar

- Byen som aldri sover er tom for mennesker, sier han.

I Shanghai er hverdagen til advokat Therese Trulsen mer tilbake til normalen. Men skal hun på kino eller restaurant må hun temperaturmåles og vise helseapp.

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik

Rapport: Bruk av omvendt volds­alarm øker, men mulig motvilje i politiet

Omvendt voldsalarm tas i bruk i økende grad i Norge, viser ny NOVA-rapport. Men rapporten inneholder også informasjon om en mulig motvilje i politiet, og særlig innen påtale, mot å bruke straffereaksjonen. 

Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Meklings­innspurt i stat og kommune

Frist for å komme til enighet er onsdag 14. oktober klokka 24.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Proposisjon levert: Fortsetter prosessen om domstol­struktur

Regjeringen har levert sin proposisjon til Stortinget om domstolstruktur. 

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– En stor styrking av påtale­myndigheten 

En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Statsbudsjettet: – Håper forslaget er et varsel om økt satsing på domstolene fremover

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er glad for nye dommerstillinger og økt digitalisering – men sier det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene: - Fint med 30 ekstra påtalejurister, men 100 til 150 vil være et mer riktig tall

Politijuristene mener det enten må eget budsjett til eller en telling av påtalejurister på lik linje med politihøgskoleutdannede for at de skal være trygge på at dette gir reell effekt.

Bergen tinghus. Foto: Wikipedia

Vil modernisere Bergen tinghus og ha «strengt hemmelig»rom i Oslo tingrett

– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på.

DA fornøyd med budsjett for domstolene

– Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen. 

Rettshjelpsutvalget mener det må forskes mer på rettshjelp

Nær fem mill. til nye undervisnings­metoder for jus ved UiB

Jusutdanningen ved UiB får penger til å utvikle nye undervisningsmetoder. 

F.v. Erlend Marius Malme, Per Ørnulv Thorbjørnsen, Rannveig Sørskaar, Benedicte Gram-Knutsen, Anne Opheim og Reidun Våge Danielsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fortsetter tilbud om tillitsvalgt­studium

Tillitsvalgte jurister på skolebenken

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Besøks­nekt: – Vanskelig å etterprøve om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert

Ved besøksnekt under pandemien skal kommunen foreta individuelle vurderinger og fatte vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang

Sider