Nyheter

Rettshjelpsutvalget mener det må forskes mer på rettshjelp

Brukes rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men mangler kunnskap om effekten

Rettshjelpsutvalget sier det er nødvendig med langt mer forskning før vurderinger av rettshjelpen i Norge kan gjøres på et pålitelig grunnlag.

Foreslår register over stats­ansattes økonomiske interesser

Registreringsordning skal forhindre mulige interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen.

Advokat Marius Lindberg i Kreftforeningen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Gir rettshjelp til kreftsyke: - Komplisert å navigere mellom ulike instanser

Hos Kreftforeningens rettshjelp opplever de ofte at personer som ikke har råd til advokat og er usikre på om de har rett til fri rettshjelp tar kontakt.

Reidar Salvesen liker å bruke både hender og hode – han har snekring og båtbygging som store hobbyer og har blant annet tegnet og bygget en seilkatamaran på 46 fot (Foto: privat)

Rettshjelpstiltak: – Kombinasjon av ansatte og frivillige gir jevn og god kvalitet

Reidar Salvesen har erfaring fra 16 års innsats i rettshjelpstiltak.

Live Kroknes Berg er faglig leder ved rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Foto: Lars Opstad/FFO)

Kjemper for rettighetene til funksjons­hemmede og kronisk syke

Rettshjelpsordningene når ikke ut til grupper som sårt trenger juridisk bistand i tilstrekkelig grad. Det er erfaringen til rettighetssenteret for funksjonshemmede og kronisk syke.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Isolasjon som pandemi­tiltak i fengsel i strid med menneske­rettigheter

Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, ble innført i norske fengsler under covid-19-pandemien, i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

F.v. Marianne Hagen og Marit Lomundal Sæther

Vokter sårbares rettigheter i barneverns­saker

Nær halvparten av alle rettshjelpsutgifter i Norge er knyttet til barnevernssaker. Juristen har møtt noen av advokatene som til enhver tid står midt i disse krevende prosessene som svært ofte er en krise for foreldre og barn.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Snart søknadsfrist: – Stor karriere­mulighet for ny­utdannede jurister

Det er snart søknadsfrist for de 55 nye stillingene som utlyses hos namsmyndigheten rundt om i landet.

Foto: Colourbox

Hvem skal yte rettshjelp?

Privatpraktiserende advokater eller en større bredde av juridisk kompetente hjelpere i et system med en annen leveringsmodell? I rettshjelpsutvalget har spørsmålet om hvem som skal yte rettshjelpen ført til dissens.

Wenche Bjørland er fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning (Foto: privat)

Antall søknader om fri rettshjelp redusert med 9.500 på fire år

I 2019 søkte 15714 personer om fri rettshjelp fra fylkesmennene. Dette er en nedgang på 9471 søknader sammenlignet med i 2016. Samtidig viser statistikken at det er noe økning i antall av søknader som ikke innvilges av fylkesmennene.

Illustrasjonsfoto

Vil ha gjen­gjeldelses­saker inn for Diskriminerings­nemnda

Varslere som hevder seg utsatt for gjengjeldelse må i dag til domstolene for å få behandlet krav om oppreisning og erstatning. Få saker har blitt fremmet for retten, men nå skal et lavterskeltilbud gjøre det enklere og billigere å få slike saker behandlet.

Foto: Ole Martin Gangnes

Rettshjelp: – Ideen om en organisert første­linje­tjeneste er en spennende tanke

Justiskomiteens Kari Kjønaas Kjos mener det kan være behov for å tenke nytt om rettshjelp.

domstolstruktur

Sentrale hørings­instanser støtter reduksjon av antall ting­retter

Et flertall av opposisjonspolitikerne på Stortinget har sagt nei til domstolkommisjonens forslag om å redusere antall tingretter, men får motbør fra sentrale høringsinstanser.

Ønsker mer innovativ tenkning om rettshjelp

– Det bør blant annet ses nærmere på alternative måter for finansiering, som for eksempel rammeavtaler. Vi må i det hele tatt se på andre måter å distribuere rettshjelpen på, som samtidig sikrer kvaliteten.

Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Sider