Nyheter

Går rettens vei for å stanse ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt 

Politijuristene har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Bergen tingrett  

Politijuristene støtter opp om varsling i Vest  

– Varselet er sendt av vårt lokallag, som er i en fortvilet situasjon og opplever at arbeidsgiver ikke er interessert i å etterleve loven.  

– Viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi  

Politijuristene sier de legger til grunn at Tor Mikkel Waras tidligere pr-jobbing ikke vil ha betydning.  

Varsel om ansettelsesprosesser 

Politijuristene og Akademikerne mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. 

Advokatfirma fokuserer på barn 

Fem jurister går sammen i et nytt advokatfirma som kun skal arbeide med barnesaker. – Barna befinner seg nederst i den juridiske næringskjeden, sier advokat Thea W. Totland. 

– Flere myter om mastergrader som må avlives

Det er særlig behov for økt akademisk kompetanse innenfor blant annet juss, sier Akademikernes leder. 

– Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i arbeidshverdagen 

Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram har hatt sin første samling 

DA uten oversikt over salærutbetalingstid 

DA svarer etter at Juristforbundet etterspør praksis når utbetaling av salærkrav skjer etter fristen.  

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

Verge: – Krever at man er lydhør, tålmodig og systematisk 

– Det er sjeldent å få positive tilbakemeldinger fra den man er verge for. Men når det skjer, så er det svært hyggelig, sier advokat Kristina Almestad.  

Wessel-Aas og Anundsen inn i juryen for Rettssikkerhetsprisen 

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2018 er klar. Snart inviteres det til nominasjon av kandidater. 

Forskningsstøtte til Graver 

Professor Hans Petter Graver har fått solid støtte fra Forskningsrådet til å forske på autoritære makters bruk av domstolene. 

Kortere ventetid på avhør  

For fem år siden ventet barn og særlig sårbare voksne som var utsatt for overgrep opptil 106 dager på å bli avhørt første gang. Nå viser nye tall at ofrenes ventetid på å bli avhørt har gått betydelig ned. 

Lagmannsretten ga staten medhold i ulvesaken 

Protestene fra ulveforkjempere mot statens vedtak om fellingstillatelse denne vinteren, og søksmålene for å stanse ulvejakten, har ikke ført fram. Dette viser en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.  

#metoo-rapport klar: – Vi hadde ingen aning om at dette gjelder så mange  

Juristforbundets #metoo-undersøkelse er nå gjennomført. 20 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering i løpet av yrkeskarrieren – 4 prosent det siste året. Få av sakene blir varslet.    

Skjev lønnsutvikling rammer politiadvokater  

En undersøkelse avdekker at påtalejurister i stillinger som politiadvokat og politiadvokat 2 er lønnsmessig akterutseilt sammenlignet med andre ansatte i politiet. Politijuristene reagerer kraftig på det som fremkommer i en ny rapport. 

Sider