Nyheter

EØS gransking (Foto: regjeringen.no)

NAV-granskingen på kortere høring

Granskingsrapporten «Blindsonen» sendes på høring med frist 21. september.

En gruppe studenter utenfor jussbussen. (Foto: Jussbuss

Retts­hjelpens historie

Fra Magnus Lagabøtes landslov til årets NOU om likhet for loven. Les om rettshjelpens historie i Norge. 

Vanskelig «fødsel» for 127-årig rettshjelps­kontor

«Kontoret for fri Retshjælp», som i år fylte 127 år, måtte få «fødselshjelp» av en av Edvard Munchs nærmeste venner, datidens kjendisjurist i Kristiania, høyesterettsadvokat Harald Nørregaard, etter etableringen i 1893. Kontoret tryglet også spritprodusent om penger til drift.

- Ideen om rettssentre bør forfølges videre selv om det krysser interessene til advokater som lever på rettshjelp

Forretningsadvokat Ole André Oftebro er mentor for de frivillige jusstudentene i Barnas Jurist. Han mener tilbudet utenfor byene i Norge er for fragmentert og lite kjent.

Foto: Colourbox

Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen

Rettshjelpsutvalget foreslår at søknader om støtte inngis digitalt og at prøvingen av vilkårene for hjelp i stor grad automatiseres.

(Foto: Berit Roald /Scanpix)

Forslag om advokatordning for fengslene

Rettshjelpsutvalget foreslår at det settes av penger til fem årsverk, fordelt på advokater i hver region.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne kritisk til forlengelse permitterings­perioden

Akademikerne er kritisk til at Regjeringen forlenger permitteringsordningen og innfører ny arbeidsgiverperiode.

Under Stortingets høring om NAV-EØS-saken ble juridisk kompetanse et tema (Foto: Stortinget)

Rettshjelps­utvalget: – Klager over vedtak etter sosial­tjeneste­loven bør prioriteres i ny lov

Godt dokumentert at saksbehandlingen hos NAV tilsier at personer som har søkt om sosialhjelp, har behov for bistand til å vurdere om en søknad er korrekt behandlet, sier rettshjelpsutvalget.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår vandels­krav for eiere og ledere i advokat­firmaer

– Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En arbeidsgruppe i Akademikerne fortalte tidligere i år om konsekvensene av det de mener er for lave godtgjørelser. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael R

NOUen om rettshjelp: – Dagens rettshjelpssats er for lav

Det må skje en økning i rettshjelpssatsen ved hjelp av friske midler, mener rettshjelpsutvalget.

Advokat Gro Sandvold. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Utfordrende for klientene å ikke vite om advokatutgiftene dekkes

Hos advokat Gro Sandvold er oppimot nitti posent av sakene «Nav-saker». Få av klientene oppfyller kravene om fri rettshjelp.

Foto: Colourbox

Forslag om én samlet retts­hjelps­forvaltning

Forvaltningen av rettshjelpsordningen er i dag delt mellom flere organer, og ansvarsfordelingen mellom organene er uoversiktlig.

Begynte å forske på rettshjelp på 70-tallet: - Et yrkes­ansvar å sørge for dekning av rettshjelps­behovet

Helt siden han stod med en fersk juridisk embetseksamen i hånda på slutten av 1960-tallet har professor emeritus Jon T. Johnsen engasjert seg i og forsket på rettshjelp.

Med Jussbuss og JURK i «bagasjen»

– Jeg tror at det har vært et viktig grunnlag for engasjementet for de gruppene vi jobber for.

Kristian Lindgren (Foto: Tore Letvik)

EØS/NAV-saken: Forventer at NAV tar juristenes kompetanse i bruk

Leder for juristene i NAV vil blant annet at det etableres tilbud om formell etterutdanning.

Finn Arnesen (Foto: regjeringen.no)

– Synes ikke å være klare rutiner for kommunikasjon, heller ikke der det kan være snakk om alvorlige feil

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS/NAV-saken la i dag frem sin utredning

Sider