Nyheter

Foto: Pixabay

17 tips til ferske jusstudenter

Hvem skal du følge på Jodel og hvilken forening skal du velge?

10 000 brukere av Aktørportalen

– Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger.

Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)

Foreslår gradering av pasient­journaler

Behandling av persondata som pasientrettighet var tema under Arendalsuka tirsdag.

Foto: Pixabay

Nesten én av tre virksomheter avdekket utro tjenere blant egne ansatte  

Under et arrangement under Arendalsuka tirsdag, i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), er såkalte innsidertrusler tema.

Noen av representantene på plass foran presidentpalasset under samlingen i Buenos Aires. F.v. Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook (Foto: privat)

Norske jurister i inter­nasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet

Norske jurister er aktivt med i internasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet.

UiO studenter

Kvinne­andelen blant jus­studentene fortsetter å øke

Og opptaktsgrensene for master i rettsvitenskap fortsetter oppover. 

Erik Moestue (Foto: Politiet)

Cyberkrim: – Krevende å bevise hvem som sitter bak tastaturet

Politiadvokat Erik Mostue ved Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos har nær 20 års påtaleerfaring innen datakrimsaker.

Ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud blir ny direktør i Høyesterett.

Politi

Ansetter ett sentralt person­vern­ombud i POD

Politidirektoratet etablerer ett sentralt personvernombud for politiets 17.000 ansatte. 

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Tunge opplevelser i retten for dommere

I et pilotprosjekt skal det skapes en kultur for å håndtere psykiske belastninger.

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Menneske­rettighetenes direktør

Det er lett å engasjere Adele Matheson Mestad (38). Men i jobben som direktør for NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) må hun hele tiden øve på å velge bort noe.

Jan Tore Sanner

Fylkes­kommunene får nye oppgaver på integrerings­feltet 

30 av 70 årsverk fra IMDis regionkontorer overføres til fylkeskommunene og et nytt nasjonalt kontor opprettes i Narvik. 

Deler ut stipender til studenter 

Juristforbundet deler ut mastergradsstipender á 25.000,- kroner. 

Kutter ut søknads­brev ved jobb­rekruttering

– Søknadsbrevet er på mange måter unødvendig, mener Bufdir.

Sider