Nyheter

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Vil bli PST-sjef

For andre gang er det skrint av søkere til toppjobber i politiet.

Magne Skram Hegerberg og adm dir i Handelsbanken Norge, Dag Tjernsmo

– Vi mener vi har fått landets beste bank­avtale for medlems­organisasjoner

Juristforbundet har valgt Handelsbanken som samarbeidspartner på banktjenester for medlemmene. 

Rony Solaiman. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Noen synes nok det er rart å si opp en trygg og godt betalt advokat­jobb

Som forretningsadvokat i Selmer jobbet Rony Solaiman mye i krysningen mellom finans og teknologi. Det var da han fikk øynene opp for mulighetene i «legal tech» og «reg tech».

Mari Trommald og Sverre Bromander

Arbeidsgiver­råd skal snart gi anbefalinger om ny Hoved­avtale

De ansattes rett til medbestemmelse blir tema når Arbeidsgiverrådet i staten snart skal gi sine råd til KMD.

Farah Ali. Foto: Tuva Bønke Grønning

Rapport: Kvinnelige jurister tjener 180.000 mindre enn menn i samme stilling

- Det kan vi ikke finne oss i, sier leder for Juristforbundets kvinneutvalg, og ber alle tillitsvalgte se på lønnsforskjeller på sin arbeidsplass. 

Håvard Holm

– Ikke urimelig å forvente real­lønns­vekst i år

President Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

San Fransisco. Foto: Pixabay

Har slettet over 8000 cannabis-dommer ved hjelp av algoritmer

Påtalemyndigheten i California startet prosjekt med teknologiselskap etter at cannabis ble legalisert i fjor. 

lovbok norges lover lov lover

- En dommer skal ikke slå neven i bordet 

Jordskiftedommeren hisset seg opp og slo neven i bordet overfor en meddommer.  

Ola Johan Settem

- Dommere har og skal også ha god mulighet til å uttale seg i offentlig­heten

Ola Johan Settem ser på hvilke konsekvenser det kan ha at dommere kommer med meningsytringer i sin nye bok.

Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Sannsynligvis min siste årsrapport som riksadvokat

Påkaller vemod, men også stolthet, skriver Tor-Aksel Busch. 

Foto: Pixabay

Nav vant gebyr­strid mot mor som søkte barne­bidrag

Sivilombudsmannen har gitt NAV medhold i en sak hvor en mor klaget over å ha blitt ilagt gebyr av NAV fordi hun søkte offentlig fastsettelse av bidrag i en bidragssak der barnefaren var dømt for vold og seksuelle overgrep mot henne.

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Torbjørn Røe Isaksen

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: JD.)

Har etablert samarbeidsavtale mot utenforskap etter soning 

– Det er viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet.

Sider