Nyheter

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik

Juristforbundet klar for landsmøte og valg

Nåværende visepresident innstilt til gjenvalg av valgkomiteen. Én nykommer kan få styreplass. Fredag er det klart for landsmøte i Juristforbundet. 

Politijuristene leder Are Skjold-Frykholm og nestleder Marianne Børseth deltok i høringen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Trenger oversikt over påtale­jurister i politiet gjennom særskilt budsjettering

– Tror komiteen dette representerer antall påtalejurister i politiet? Politijuristene er opptatt av at Justiskomiteen må få presentert riktig faktagrunnlag i høringen om Politimeldingen.

Ser etter kandidater til nytt styre i Juristforbundet - Stat

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater innen 20. november.

LO støtter mindretallet i rettshjelps­utvalget

Ønsker en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak.

Foto: Colourbox

Tilsynsrådet advarer mot misbruk av rettshjelps­ordningen

Tilsynsrådet har blant annet sett at personer uten advokatbevilling eller annen autorisasjon utfører arbeid som honoreres etter lov om fri rettshjelp.

– Tillitsvalgte skremmes til å tone ned sin rolle i varslingsaker

Advokat Birthe Maria Eriksen forteller at tillitsvalgte som har hjulpet medlemmer i varslingssaker senere selv har blitt utsatt for gjengjeldelses- og utstøtelsesprosesser.

Foto: Colourbox

Mange varsler ikke om kritikkverdige forhold

Nær halvparten av norske arbeidstakere varsler ikke om forhold som de mener er alvorlige eller kritikkverdige; mange i frykt for represalier. Opptil hver fjerde varsler er møtt med sanksjoner.

Foto: Tore Letvik

Tillitsvalgt: – Ses vi bare på som heft og plunder og stein i skoen?

Gunnar Schjønsby har vært tillitsvalgt i mange år. Nå synes han å se en utvikling han ikke liker.  

Dette opptar de tillitsvalgte på jurist­arbeidsplassene

Lønn og omorganisering tar både mye tid og oppleves som krevende.

Foto: iStock

Kontorplass: Staten leier 30 prosent over de ansattes «arealnorm»

Det kan bli trangere på kontoret for ansatte i staten.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Forslag til domstols­reformer sendt på høring

– Domstolene i Norge fungerer godt og har generelt svært høy tillit i befolkningen. Det skal vi være glade for. Rammebetingelsene har likevel endret seg siden domstolene sist ble reformert på begynnelsen av 2000-tallet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Scanpix

Forventer at 4 av 10 fortsetter å jobbe hjemmefra de neste årene

En undersøkelse indikerer at norske arbeidsplasser gjennomgår varige endringer som følge av koronapandemien. Akademikerne mener arbeidsgiver må ta større ansvar. 

Foto: Thomas Haugersveen

Koronatiltak: Ber om digital undervisning

Smittetall stiger og Oslo kommune ber om mer digital undervisning som koronatiltak.

Utbetalt 76 millioner etter NAV-skandalen 

Norge holder fast ved at det går et skille i 2012.

NAV-kontor

Vil videreføre hel­automatisk saks­behandling

Regjeringen foreslår at en midlertidig adgang til helautomatisk saksbehandling i NAV gjøres permanent.

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Kartlegger juridisk kompetanse i kommune-Norge

– Det handler om innbyggerens rettssikkerhet.

Sider