Nyheter

UiO studenter

Opprop mot flere jusutdanninger: - Kvantitet, fremfor kvalitet er sjelden en god løsning

- At en spesialisert mastergrad skal likestilles med og gi de samme rettighetene, som dagens master i rettsvitenskap er svært kritikkverdig, heter det i et opprop startet av en jusstudent som over 1400 har signert. 

Juridiske påskenøtter: Gjett dommen

Noen dommer er så kjente, i alle fall for jurister og advokater, at de har fått egne tilnavn. Klarer du å huske populærnavnene på disse dommene?

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Skal se på lønns­systemet for ledere i staten

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne med medlemsvekst i koronaåret

– Koronakrisen har vist hvor viktig fagforeningene og gode tillitsvalgte er for å sikre trygghet i usikre tider.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Saks­behandlings­tid og bygge­saker på klage­toppen

Sivilombudsmannen har oppsummert fjoråret.

EOS-utvalget overleverer årsmelding til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen via Skype i 2020 (Foto: Stortinget)

Behov for flere jurister i kontrollen av de hemmelige tjenestene 

EOS-utvalget varsler om behov for å øke den juridiske kapasiteten i sekretariatet.

Eivind Bøe (Foto: Randstad)

– Diskusjonen om hjemme­kontor kan få samme konflikt­nivå som et tariff­oppgjør

– Når pandemien er over vil det tvinge seg frem en debatt som kan bli polariserende.

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Utvalg skal se på kommunenes forutsetninger for å håndtere barneverns­saker

Utfordringer i kommuner med små fagmiljøer er blant temaene for ekspertutvalget som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernet

Illustrasjonsfoto: Politiet

Politiet etablerer sentralt lager for oppbevaring av bevis og beslag

– Av stor betydning for den generelle rettssikkerheten.

Henrik Asheim (Foto: KD)

Utdannings­ministeren vil spre jus­utdanningen på flere læresteder

Regjeringen vil åpne for at flere læresteder kan utdanne jurister. 

Foto: Thomas Haugersveen

Dommeren: – Få den hånden opp av lommen er de snill

Hadde advokatvitnet hånden helt eller delvis i lommen under vitneforklaringen? Det ble ett av temaene i en klagesak på en dommer.

Anbefaler nytt instillings­organ for dommere til Arbeidsretten

Dagens praksis med departementets uformelle sonderinger med LO og NHO ivaretar ikke kravene til åpenhet og transparens, mener utvalg.

BI (Foto: BI)

Advokat­støtte til master i forretnings­juss ved BI

BIs ønske om å tilby en master forretningsjuss får støtte fra Advokatforeningen. 

Dypdykk i solide norske lovtradisjoner

Allerede på 1200-tallet tok lovene hensyn til de svakeste gruppene. – Det norske samfunnet går gjennom en like stor internasjonaliserings- og endringsprosess i dag som på 1200-talet. Som i middelalderen, er det et stort behov for lovreformer, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Juridisk plattform får designpris

Justify «gjør viktige juridiske tjenester mer tilgjengelige for folk flest» mener juryen i Design og arkitektur Norge (DOGA). 

Sider