Nyheter

Jørn Maurud ble fredag utnevnt som ny riksadvokat. Her sammen med justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny riksadvokat: Ønsker å se på politi­juristenes situasjon 

– Politijuristene har kanskje kommet dårligere ut av reformen enn de fortjener, sier Norges nye riksadvokat.

Jørn Maurud ny riksadvokat

- En erfaren leder med de beste forutsetninger for å utvikle embetet, sier justisminister Jøran Kallmyr. 

Datasikkerhet

Passord på avveie i domstolene og politiet 

Over 600.000 norske passord er eksponert på internett.

Malgorzata Cyndecka (Foto: Eirik Holmøyvik)

UiB-forsker fikk plass i Akademiet for yngre forskere

Malgorzata Cyndecka er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet på UiB.

Verdens­dagen for psykisk helse: Jurist­hverdagen og psyken

Det er flere yrkesspesifikke faktorer som kan gjøre jurister og advokater utsatt for arbeidsrelatert stress.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Tilbyr tillits­valgte nytt års­studium

Juristforbundet satser på et nytt studietilbud for tillitsvalgte i alle sektorer.

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Digitalisering: Mener det må vurderes utprøving av kunstig intelligens i "trygge rom" 

I et "trygt rom" kan virksomheter teste ut innovative produkter og tjenester - uten umiddelbart å pådra seg de regulatoriske konsekvenser av aktiviteten.

Mari Trommald (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Stilles i dag ingen krav om juss i barnevernet

Nå foreslås at ansatte i barnevernet må ha gjennomført nasjonal juridisk eksamen og at det blir faste advokater i barnevernssaker.

- Når får vi Nordens første helt automatiserte tingretts­dommer?

«Den digitale dommer» var et av temaene under Ryssdalseminaret. Kan kunstig intelligens erstatte dommerskjønnet?

Sven Marius Urke (Foto: DA)
statsbudsjettet

- Smerte­grensen for Norges domstoler er for lengst passert

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, mener kutt for domstolene i «ABE-reformen» må dekkes inn gjennom nedbemanning. 

Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)

Har søkt vervet som sivil­ombudsmann

Hanne Harlem har søkt på vervet når Aage Thor Falkanger går av ved nyttår.

David Boyd, FNs speisalrapporttør på klima og menneskerettigheter. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Å få jussen og menneske­rettighetene inn i klima­diskusjonen kan føre til endringer

Klima er stadig oftere tema i rettsaler rundt om i verden, og jussen brukes som redskap i klimakampen. 

Dommer­foreningen støtter innstillingen om domstol­struktur 

Dommerforeningen kan i det vesentlige slutte seg til forslagene til ny struktur som er foreslått av Domstolkommisjonen.

Foto: regjeringa.no

Domstol­kommisjonen vil gå fra 60 til 22 tingretter

Domstolkommisjonen har levert sin første delrapport om domstolenes struktur til justisminister Jøran Kallmyr.

«Kverulanter» sa dommeren til advokatene

Humor i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet, sier Tilsynsutvalget for dommere.

Sider