Nyheter

Anker dom i ulverettssaken 

WWF Verdens naturfond har anket dommen fra Oslo tingrett 

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag 

Den nye lederen av Dommerforeningen er opptatt av behandling av saker som gjelder barn i domstolene. 

Går av som leder av Dommerforeningen 

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.

– Både fagforeninger og arbeidstakere må tenke nytt 

Det er mange år siden staten har hatt et ønske om å ivareta reallønnsutviklingen ved lokale lønnsforhandlinger alene, sier leder av Juristforbundet–Stat 

Nei til master i Stavanger 

Departementet sier nei til master i rettsvitenskap i Stavanger.  

Vedtak om avliving av hunder gyldig 

Vedtak om avliving av hundene Bob og Rambo kjent gyldig etter dom i Høyesterett. 

– Fordel å ha bakgrunn som jurist 

Inga Bejer Engh blir nytt barneombud. Hun tror juristbakgrunnen kommer godt med. 

Enighet i lønnsoppgjøret i staten 

– Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem, sier forhandlingsleder i Akademikerne Stat. 

Ikke avklart for juristene i staten  

Statsoppgjøret: De andre organisasjonene skal ha kommet til enighet med staten, men Akademikerne er ikke i mål. 

Enighet etter mekling i Oslo  

– Vi har fått et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger, sier Akademikerne. 

Stiller mannsterkt i Høyesterett 

Advokatfirmaet Thommessen er sterkt representert i hundesakene som nå går i Høyesterett.  

– Uakseptabelt kutt i fri rettshjelp 

Regjeringen foreslår å kutte over 87 millioner i fri rettshjelp fordi man forventer nedgang i antallet som kvalifiserer til det. Curt A. Lier mener det er en feilslutning. 

– Vi må ikke bare kunne kommunisere med andre jurister

Tillitsvalgte jurister skal bli bedre til å kommunisere med omverdenen. 

Hunderettssaker i gang i Høyesterett

Vil ha omgjort vedtak om avlivning av to hunder. 

Dette er Curt A. Liers nye jobb 

Juristforbundets president blir advokat når han går av. 

– Vi er klare til å vise muskler

Juristforbundet–Stat sier en eventuell streik kommer til å ramme arbeidsgiver bredt og hardt. 

Sider