Nyheter

Fredrik Bøckman Finstad

Nyutnevnt ekspedisjons­sjef

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har fått ny leder.

Barnas Jurist

Barnas Jurist vokser

Har nå startet opp med oppsøkende saksmottak på Ringerike.

Nevrokirug Knut Wester. Foto: Øystein Vesterli Tveiten / Privat

Mener medisinsk dokument­asjon for filleristing av spedbarn ikke er god nok som juridisk bevis

Nevrokirug og professor Knut Wester jobber med å gå gjennom dommer som omhandler såkalt «fillerisiting» av spedbarn.

EMD

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander fikk fornyet tillitt. 

Åpner for lydopptak av forklaringer i ankesaker

- Vil bidra til å effektivisere rettsprosessen, sier justisministeren. 

Foto: Pixabay

Nesten 200 kommuner mangler personvern­ombud

20 juli ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. I høst skal Datatilsynet gjennomføre tilsyn.

Inga Bejer Engh

Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Nils Asbjørn Engstad (t.v.) og Curt A. Lier

Stolt prisvinner

Nils Asbjørn Engstad ble hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen

Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Blir leder av Vitenskaps­akademiet

Hans Petter Graver blir ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

CICIG-leder Ivan Velasques besøkte Norge i 2016. – Velasques har vært en viktig støttespiller for de uavhengige dommerne i landet, skriver Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg (Foto: Rose Korol)

Frykter korrupsjon vil blomstre

Dommerforeningen frykter for Guatemala etter at anti-korrupsjonsorgan kastes ut.      

Tor Egil Viblemor

Ny leder av Juristforbundet - Privat

– Viktig å bygge en kultur for god kommunikasjon på tvers i seksjonen og også i forhold til de andre seksjonene i Juristforbundet, sier Tor Egil Viblemo.

Julie Ødegaard

Med jus på cruise

Hun er en av få kvinner i toppstilling i et av verdens største rederier. 

Jon Christian Thaulow, Henrik Fagerholt og Atle Skaldebø-Rød

Jobber papirløst

- Det er et element av arroganse i å ikke ville prøve nye digitale løsninger, mener advokat Jon Christian Thaulow.   

Morten Fæste

Har fått robot som ny kollega

Chatboten «Lucy» tilbyr juridisk rådgivning på enkle boligspørsmål, og rundt om i verden får stadig flere forbrukere hjelp av kunstig intelligens til å sende klager på parkeringsbøter og kansellerte fly.  

Mads Andersen

Lei av jobben? Start for deg selv!

Skal du etablere egen virksomhet? En av de største utfordringene er å tørre å promotere seg selv, sier "oppstartslos” Mads Andersen. 

Sider