Nyheter

Carl-Axel Bauer. Foto: Tuva Bønke Grønning

Supergründer: - Vi oversvømmes av nye regler. Jurister blir nødvendig onde

Cutters, Dr. Dropin, Squeeze. Sjansen er stor for at du har hørt om i alle fall et av selskapene juristutdannede Karl-Axel Bauer har startet opp.

Vant nasjonal prose­dyre­konkurranse i Tromsø

Det ble hjemmeseier på studentene i Tromsø under ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse.

Glad for at sær­domstoler droppes

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen har fulgt anbefalingen i vår høringsuttalelse, sier leder av Dommerforeningen.

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

– Forslag til ny lov om Etterretnings­tjenesten er altfor inn­gripende

– Overvåking har en nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Departementet undervurderer farene ved dette, sier Datatilsynet.

Tonje Sandal (Foto: Tore Letvik)

Vokter av retts­sikkerhet bak murene

Hun har vært ni år i Ila fengsel og forvaringsanstalt.  – Og jeg er her – ikke bare av egen fri vilje – jeg stortrives, sier Tonje Sandal (35). Som sjefsjurist i fengselet er hun imidlertid nå bekymret for situasjonen for forvaringsdømte.

– Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til VG ifjor (Foto: Justisdepartementet)

Spør om uønskede vergemål

Vergehavere og deres verger har svarfrist 1. mars

Advokat Ane Fuglesang Herskind. Foto: Tuva Bønke Grønning

Familierett: - I skjærings­punktet mellom jus og psykologi

Jurister som praktiserer innen familierett er noen av de som ofte er eksponert for situasjoner som for de fleste oppleves som høyt emosjonelt ladede.

Marianne Vollan

– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Skatteetaten i Moss - Hege Høyalmen, Anne Karine Lødeng, Knut Morten Carlsen, Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Skatte­jurister samlet i nye lokaler

Skattejuristene i Skatteetatens nye lokaler i Moss forteller om en arbeidshverdag med et stort faglig miljø og varierte arbeidsoppgaver. – Vi får ofte opp pulsen på jobb.

– Forhandlings­kunnskap er kjerne­kompetanse

Michael Rummelhoff skal coache det norske laget som vil delta i INC-finalen ved Sophia University i Tokyo.

Eve Vangsnes Bergli. Foto: Skatteetaten

Skal bekjempe skatte­kriminalitet og arbeidslivs­kriminalitet

Eve Bergli er ny toppleder i Skatteetaten. 

Per-Christian Klem (Foto: Sjøforsvaret)

Setter juridisk sjøbein på Haakonsvern

Han har vært jurist for antipiratstyrker om bord krigsskip utenfor Somalia, og gir blant annet råd under store militærøvelser her i landet. Nå er den øverste juridiske rådgiveren i Sjøforsvaret snart klar for nye oppgaver. Møt militærjuristen Per-Christian Klem.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

- Domstolene har også en tillits­kapital å ivareta

- Punktene som gjelder domstolene i regjeringsplattformen knytter seg i det vesentlige til effektiviseringstiltak, sier Wiggo Storhaug Larsen, leder i Dommerforeningen.

Farah Ali, leder for kvinneutvalget i Juristforbundet. Foto: Tuva Bønke Grønning

Vil ha flere på laget i kvinne­utvalg og inkluderings­utvalg

- Vi vet at det er for få kvinner på partnernivå i det private, men vi bør også kartlegge kvinnelige jurister oppover i det offentlige. Har de like mange lederstillinger som menn eller er det store forskjeller her også?

Blodprøve urinprøve Foto: Pixabay

Fem måneders urinprøver var ikke nok – nå får POD kritikk

Politidirektoratet (POD) krevde minst ett års forutgående dokumentert rusfrihet for å la bilføreren få tilbake retten til å føre motorvogn. – Uriktig rettslig utgangspunkt, konkluderer Sivilombudsmannen og ber POD behandle saken på nytt.

Har gjennom­gått siktet dommers av­gjørelser i overgreps­saker

Oslo tingrett har identifisert saker den siktede dommeren har hatt hvor mulig overgrep mot barn har vært et tema. 

Sider