Nyheter

Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor.  – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i ko

Lønnspolitikk: – Oslo kommune er blitt en sinke

Akademikerne krever nytt forhandlingssystem for lønn i Oslo kommune.

Professor Hans Petter Graver. Foto: Thomas Haugersveen

- Prisen reflekterer den høye tilliten rettsstaten har. Det er bra, men også dens akilleshæl

Torsdag ble det klart at Rettssikkerhetsprisen i år går til «Rettsstaten Norge». Jusprofessor Hans Petter Graver advarer mot naiv tillit.

Illustrasjon: Knut Løvås
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

– Debatten om korona­loven gjorde mange av oss veldig ydmyke for alvoret i det vi stod overfor

Da koronakrisen rammet Norge ble Stortinget satt på en vanskelig prøve og rettsstatsprinsipper ble utfordret.

Illustrasjon: Knut Løvås
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

– En viktig faktor for at krise­håndteringen kunne bli god, var at den norske retts­staten var robust da krisen rammet

Da koronakrisen kom sto store deler av landets dømmende virksomhet i fare for å stanse.

Illustrasjon: Knut Løvås
Presseforbundets Elin Floberghagen

– Offentlighet og åpenhet har ikke blitt prioritert høyt nok

Det gikk nesten to måneder før media slapp inn på innsiden av et norsk sykehus for å dokumentere hva som foregikk da koronapandemien rammet landet. Offentlighetsprinsippet er spesielt viktig i en krisetid, sier Presseforbundets generalsekretær.

Anine Kierluf. Foto: Thomas Haugersveen

Vil synlig­gjøre hva som skal til for at retts­staten kan fungere under press

Juryen for Rettssikkerhetsprisen forstod tidlig for at 2020 ville bli et annerledes år, også når det kom til prisen. Til tross for mange nominerte med gode begrunnelser, kom juryen frem til at det ville bli vanskelig å gi ut prisen på vanlig på måte i år.

Retts­sikkerhets­prisen til «Den norske retts­staten»

Juryen for Rettssikkerhetsprisen mener koronalovens korte historie tydeliggjør samspillet den norske rettsstaten beror på, og gir selve rettsstaten årets pris. 

Illustrasjon: Knut Løvås
Statsminister Erna Solberg

– Hurtige beslutninger kan utfordre rettsstaten

Statsminister Erna Solberg sier behovet for hurtige beslutninger under en krisesituasjon kan utfordre rettsstaten, men hun mener «kvalitetssikringen» har fungert.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Forslag om tiltak for å irette­føre flere omfattende straffe­saker

Nettovergrepssaker med mange fornærmede og tidkrevende etterforskning tapper politiet for ressurser. I tiden fremover skal politiet bringe saker inn for retten når det er klart at videre etterforskning ikke vil medføre høyere straff for gjerningspersonen.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Vil ha strengere tiltak mot voksende ungdoms­kriminalitet

I 2014 ble ungdomsoppfølging og ungdomsstraff innført som egen straffart for å hjelpe ungdom ut av en kriminell løpebane. Det har vist seg å ikke være tilstrekkelig. Nå ønsker regjeringen å også kunne bruke korte fengselsstraffer som et ris bak speilet.

Lønns­oppgjøret i staten er i gang

I dag startet lønnsoppgjøret i det statlige tariffoppgjøret. – Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier leder for Juristforbundet - Stat.

Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: UiB)

Retts­vitere fra 15 land har bidratt i 800-siders bok om globalisering av retts­kultur

«Å forstå rett utelukkende fra et nasjonalt perspektiv er ikke bare utilstrekkelig, men kan også bli en trussel for tryggheten til borgerne, noe NAV-skandalen var et eksempel på».

Peder Hallin og Adrian Martin

Oslo-studenter stakk av med seieren i digital forhandlings­konkurranse

- Spennende utfordring som ga innblikk i en side av advokatbransjen som normalt ikke fremmes i studieløpeI, sier vinner om ELSA Norges forhandlingskonkurranse. 

Lab.

Forslag skal styrke retts­medisinsk kompetanse

Mange har uttrykt bekymring for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid, ifølge Helsedirektoratet.

(Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix)

Rettshjelps­utvalget foreslår økt gratis rettslig bistand i utlendings­saker

Ønsker en finansieringsordning som sikrer at flere prinsipielle utlendingssaker blir brakt inn for domstolene.

Hans Petter Graver. Foto:

Hans Petter Graver får Akademiker­prisen

Professor Hans Petter Graver tildeles Akademikerprisen 2020. – Graver er en rollemodell for andre akademikere, sier juryleder.

Sider