Nyheter

Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Rettshjelpsutvalget: Vil nå ut med rettshjelp til flere

Norge bruker rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men bare 9 prosent av den voksne befolkningen oppfyller de økonomiske vilkårene for slik rettshjelp.

Birgitte Istad (Foto: Riksadvokaten)

Riks­advokaten ønsker tiltak som gir raskere bruk av omvendt volds­alarm

Riksadvokaten mener det bør vurderes om påtalemyndigheten i politiet skal kunne ilegge bruk av omvendt voldsalarm uten å gå til retten, slik at flere ofre får økt trygghet og forfølgere kan stanses hurtigere enn i dag.

Professor Malcom Langford. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Utenlandske forskere kommer ofte med nye ideer, større internasjonale nettverk og andre metoder

Jusprofessor Malcolm Langford mener bildet som tegnes av et «inntog av utenlandske forskere» ved juridisk fakultet er feil. 

Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Hans Petter Graver får formidlings­pris

Får pris for sitt initiativ da koronalovene skulle vedtas. – Bidro til å løfte debatten over på et spor som sikret at demokratiet ble bedre ivaretatt.

Foto: ICC

Etablerer prosedyre for norsk nominasjon av dommere til ICC

Norge mangler prosedyrer for å nominere norske dommere til internasjonale straffedomstoler. Nå har utenriksdepartementet sendt på høring utkast til nominasjon av kandidater til stilling som dommer ved ICC.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politi­meldingen: Vil utrede å skille politi og påtale­myndighet

Regjeringen foreslår å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Juristforbundet: 1 av 4 har opplevd diskriminering

– At så mange har opplevd diskriminering, både studenter og arbeidstagere, er nedbrytende lesning. Det viser at vårt yrke har en lang vei å gå, også ved utdanningsinstitusjonene.

Advokat Anne Christine Wettre, parnter i advokatfirmaet Ræder og advokat Tom Hugo Ottesen, som er partner i Kvale Advokatfirma DA

Debatten om domstol­struktur: Bostyrere slår ring om Oslo byfogd­embete

Bostyrere som behandler konkurser i Oslo mener koronapandemien viser hvor viktig det er å bevare Oslo byfogdembete som selvstendig domstol. Bostyrerne slår ring om domstolen og advarer mot å slå den sammen med Oslo tingrett.

Lene Vågslid (Foto: Tore Letvik)

Justis­politikere ber om gransking av Oslo-politiet

– Eirik Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje.

Tor Egil Viblemor

Fire av ti har trengt advokat det siste året

I løpet av de siste 12 månedene har fire av ti nordmenn benyttet advokattjenester. Ytterligere én av ti har hatt behov, men har av ulike årsaker ikke benyttet seg av det. 

Advokat Erling Grimstad

Kommune­sektoren: Mistanker om økonomisk kriminalitet blir ikke politianmeldt

– Det er vanskelig å se at kommunenes ledere har lært av tidligere saker i norske kommuner om misligheter og økonomisk kriminalitet, sier advokat Erling Grimstad.

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS tilbyr abonnement på digitale kurs

Knytter til seg kurskundene med abonnementer og stor utvidelse av digitaltilbudet.

Vil kunne inndra norsk stats­borgerskap uten at personer er straffedømt

Fra 1. januar 2020 ble det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

«Korona Task Force» for rettssikkerhet: demokratisk hjelpepakke 

I Danmark skal «innsatsstyrke» vokte rettssikkerheten under korona.

Sider