Nyheter

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Slår alarm om økonomien i domstolene

– Vi i Juristforbundet inviterer til en grunnleggende diskusjon om hvordan vi skal klare å opprettholde rettsstaten, sier president Håvard Holm.

Advokat Arild Jebens i Juristforbundet. Foto: Tuva Bønke Grønning

Advokat får erstatning etter usaklig oppsigelse

Fagforbundet SAFE ble i Stavanger tingrett forrige uke dømt til å betale en advokat erstatning etter det retten slo fast var en usaklig oppsigelse.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet stilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) seg kritisk til at man inngi anonyme varsler til varslingskanalen. Foto: DSB.

Justis­departementet videre­fører varslings­kanal etter endt høring 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiler seg kritisk til muligheten til å varsle anonymt. 

Advokat Tine Larsen. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Stort behov for juridisk kompetanse på miljø­feltet

Miljøbevegelsen er vant til å jobbe politisk, men er stadig mer avhengig av juridisk kompetanse, mener advokat Tine Larsen. 

Tale Skjølsvik, OsloMet

- Noen år i en «legal tech start up» gjør deg attraktiv som jurist

Tale Skjølsvik tror det hierarkiske systemet i jusverdenen står for fall.

Mats Wilhelm Ruland

Lagdommer blir riksmekler

Mats Wilhelm Ruland utnevnt som ny riksmekler.

Stein-Arne Hammersland

Årets tillitsvalgte jurist

Ble hedret under Juristkongressen.

Marie Benedicte Bjørnland

Åpnet Juristkongress med PST-sjefen

700 jurister samlet til Juristkongress i Lillestrøm. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene anbefaler å skille politi og påtale

– Det må skje noe omfattende som bedrer situasjonen vår betraktelig hvis dagens organisering skal kunne fortsette, sier leder Are Skjold-Frykholm etter vedtak på landsmøte.

Katharina Rise, Riksadvokaten

Riksadvokaten: Kvaliteten i etter­forskningen og påtale­arbeidet i voldssaker for ujevn

- Det gjøres generelt et godt arbeid på påtaleområdet, sier førstestatsadvokat Katharina Rise. 

Are Andersen Skjold-Frykholm er innstilt til vervet som leder av Politijuristene foran landsmøtet 15 – 16 november. (Foto: Tore Letvik)

Are Skjold-Frykholm er ny leder for Politijuristene

Tar over etter Sverre Bromander, som har sittet som leder i over seks år. 

Hallvard Øren og Farah Ali skal lede likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet

- Jusverdenen er tjent med et bredere persongalleri

Hallvard Øren og Farah Ali skal jobbe for kvinner og mangfold i jusen.

Ønsker å skille politi og påtale­myndighet

Avtroppende leder av Politijuristene, Sverre Bromander, er blitt tilhenger av å skille politi og påtalemyndighet.

Joar Grimsbu

– Reglers virkning for nærings­livet må synliggjøres

– Lovgiver må ha et bevisst forhold til hvordan man regulerer og hva man stiller krav om, sier advokat Joar Grimsbu i Regelrådet.

Sider