Nyheter

Jurist i åpent landskap: - Vi har jo disse lovene og reglene våre, og mye av tiden sitter vi alene med de

Problemer med konsentrasjon, taushetsplikt og tilgjengelighet er noen av utfordringene juristene i Fylkesmannen i Oslo og Viken opplever etter at de fikk nye, åpne kontorløsninger.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes

- Bruken av hjemme­kontor blir viktigere fremover, selv når denne krisen er over

En undersøkelse som kartlegger juristers arbeidsmønster viser at de, i alle fall i forkant av korona-krisen, brukte hjemmekontor mindre enn andre kontorbaserte yrker.

Nå blir det mulig å gjennom­føre flere retts­saker

Utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, skriver Domstoladministrasjonen som oppfordrer til å gjennomføre flest mulig rettssaker etter at koronaforskriften ble vedtatt fredag.

UDI tilbyr egen­utviklet tolkebase til justis­sektoren

Samtidig som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lanserer sin nye nasjonale base over kvalifiserte tolker, tilbyr UDI domstolene å knytte seg til en tolke- og oversetterbase utviklet av Utlendingsdirektoratet.

Barne­saker avgjort i Høyeste­rett

Høyesterett avgjorde fredag 27. mars tre saker om barnevern, som har blitt behandlet i sammenheng i storkammer.

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

Mobiler skal spores for å hindre smitte: – Må være åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til

Det er åpnet for å etablere system basert på sporing av mobiltelefon og en nedlastet app.

Datasikkerhet

Sikkerhets­myndighet gir råd til sårbare hjemme­kontor

Den økte bruken av hjemmekontor som følge av korona-pandemien øker faren for å bli utsatt for dataangrep, mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som har samlet råd til de mange som nå jobber hjemmefra.

Roser effekten av politi­reform­tiltak

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener kvaliteten på politiets etterforskning i initialfasen har blitt bedre etter at «Felles straffesaksinntak» ble innført og tatt i bruk i politidistriktene.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Korona­tiltak i justis­sektoren: Politi­juristene ønsker mer fjern­avhør 

– Fremstår som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok

Foto: Ole Martin Gangnes

Dommer­foreningen foreslår færre med­dommere i fjern­møter

På rekordtid leverte sentrale aktører i Justis-Norge høring av forslaget til strakstiltak i domstolene med hjemmel i den nylig vedtatte koronaloven.

Foto: Tore Letvik

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

– Fleksi­tids­avtalene under korona­krisen må forvaltes klokt

Tillitsvalgt for juristene advarer mot å slite ut ansatte som må være «lærere» for egne barn på dagtid og vanlige arbeidstakere på kveldstid.

Anine Kierulf (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Leder ny podkast

Anine Kierulf leder ny ukentlig podkast.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår tiltak i domstolene etter kriseloven

Justis- og beredskapsdepartementet kommer etter hjemmel i koronaloven med forslag for domstolene – der adgangen til skriftlig behandling i utvides.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Sigrun Vågeng (Foto Eivind Skifjeld)

NAV: – Vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine

223 000 søknader om dagpenger på under to uker

Sider