Nyheter

Foto: Pixabay

Færre arbeider overtid

13 prosent i juridiske yrker jobbet overtid i fjor.

Oppforder jurister i staten til å vurdere jobb­skifte oftere 

Det er jobbskifte som gir mest lønnsøkning.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Varsel fra Vest henlagt av Spesial­enheten

Spesialenheten for politisaker har henlagt varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt som hevdet at politidistriktet benytter ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

F.v. May-Helen Norevik, Stine Tollefsen, Tonje Kolsrud, Therese Brogård, Kristian Fosaas, Amalie Arvesen og Thyra Bjørnstad (Foto: Tore Letvik)

Juristene som sikkerhets­klarerer

De skal hindre at personer som kan påføre Norge skade får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, klassifiserte objekter eller infrastruktur. 

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Kritisk til klausuler om taushet i slutt­avtaler

Mener munnkurv i sluttavtaler bryter med ytringsfriheten.

Elisabeth Thoresen er jurist i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Foto: Tuva Bønke Grønning

Den første jobben: Overgangen fra lesesalen til arbeidslivet

Å levere inn sin aller siste eksamen, og deretter stå med et rykende ferskt vitnemål i hånda, er en milepæl.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

– Innbyggerne bør ha krav på at komplisert jus er behandlet av en jurist

Leder av Juristforbundet - Stat ser fram til å komme med innspill til ny forvaltningslov.

Camilla Gjersem. Foto: Martin Stamnes

Balanserer lover og piruetter

Åtte år gammel prøvde hun forsiktig ut skøyteisen for første gang. Ett år senere begynte hardsatsinga.

Åsted Norge

Politiforum: «Åsted Norge» har ført til 70 pågripelser

Programmet gir politiet en unik mulighet.

Håndtrykk (Foto: iStock)

Kundene er fornøyd med advokatene 

En måling av kundetilfredshet viser at det er frisører og advokater som stikker av med topplasseringene.

Slik kan Bergen tinghus bli seende ut hvis dagens trappeinngang vedtas fjernet. Foto: B4 Arkitekter

Slik kan nye Bergen tinghus bli

Flere heiser, bedre luft, større rettssaler og tilstøtende rom som gir mulighet for advokater å snakke uforstyrret med klienter i pauser. 

Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Foreslår endringer i forvaltnings­loven

Forvaltningslovutvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Knut Ro (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Antall konkurser øker: Jurister samles til kurs i Molde

Nær 10 prosent flere konkurser ble åpnet i 2018, sammenlignet med i 2017. I mai samles ansatte i skatteetaten, revisorer og jurister i Molde for å trimme sine kunnskaper i konkurssaker.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse­personell for dårlig på å melde om mulig barne­mishandling 

– Dette er alvorlig. Bestemmelsen er gitt for å sikre beskyttelse av barn som i svært begrenset grad kan melde fra om slike forhold selv, sier Helsetilsynet.

Sider