Nyheter

DA uten oversikt over salærutbetalingstid 

DA svarer etter at Juristforbundet etterspør praksis når utbetaling av salærkrav skjer etter fristen.  

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

Verge: – Krever at man er lydhør, tålmodig og systematisk 

– Det er sjeldent å få positive tilbakemeldinger fra den man er verge for. Men når det skjer, så er det svært hyggelig, sier advokat Kristina Almestad.  

Wessel-Aas og Anundsen inn i juryen for Rettssikkerhetsprisen 

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2018 er klar. Snart inviteres det til nominasjon av kandidater. 

Forskningsstøtte til Graver 

Professor Hans Petter Graver har fått solid støtte fra Forskningsrådet til å forske på autoritære makters bruk av domstolene. 

Kortere ventetid på avhør  

For fem år siden ventet barn og særlig sårbare voksne som var utsatt for overgrep opptil 106 dager på å bli avhørt første gang. Nå viser nye tall at ofrenes ventetid på å bli avhørt har gått betydelig ned. 

Lagmannsretten ga staten medhold i ulvesaken 

Protestene fra ulveforkjempere mot statens vedtak om fellingstillatelse denne vinteren, og søksmålene for å stanse ulvejakten, har ikke ført fram. Dette viser en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.  

#metoo-rapport klar: – Vi hadde ingen aning om at dette gjelder så mange  

Juristforbundets #metoo-undersøkelse er nå gjennomført. 20 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering i løpet av yrkeskarrieren – 4 prosent det siste året. Få av sakene blir varslet.    

Skjev lønnsutvikling rammer politiadvokater  

En undersøkelse avdekker at påtalejurister i stillinger som politiadvokat og politiadvokat 2 er lønnsmessig akterutseilt sammenlignet med andre ansatte i politiet. Politijuristene reagerer kraftig på det som fremkommer i en ny rapport. 

Avslutter soningsplasser i Nederland 

Leieavtalen om soningsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland forlenges ikke til høsten.  

Uro rundt nytt eksamensopplegg 

Det nye eksamensprogrammet Inspera og nye eksamenslokaler i Silurveien skaper uro og bekymring blant jusstudentene ved fakultetet i Oslo.  

Foreslår økt samarbeid om lover  

Økt lovgivningssamarbeid kan gjøre Norden til den mest integrerte regionen i verden, mener Inge Lorange Backer. 

Ute med bok om norsk fengselshistorie  

Da Sophie Johannesdatter skulle henrettes i 1876 fikk hun et glass vin rett før hun ble halshugget. «Vanskelig å tro at et glass vin kan virke særlig trøstende for en person som noen minutter senere skal miste sitt hode”, skriver Rolf B. Wegner i en ny bok. 

Hundrevis sier de har opplevd seksuell trakassering 

Det har kommet inn flere hundre tilfeller av opplevd seksuell trakassering, sier presidenten i Juristforbundet om metoo-undersøkelsen blant jurister.  

Fem års fengsel for å ødelegge kulturminner  

Økende turisme og mer ferdsel på Svalbard krever økt vern av miljø og fredede kulturminner, mener Klima- og miljødepartementet. Nå foreslås det å øke strafferammen fra tre til fem års fengsel for den som begår grov kriminalitet mot miljø og kulturminner på øya. 

Forteller om maktmisbruk i akademia 

Sofie Høgestøl sier hun vurderte å slutte som stipendiat fordi hun opplevde maktmisbruk. 

Sider