Nyheter

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Torbjørn Røe Isaksen

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: JD.)

Har etablert samarbeidsavtale mot utenforskap etter soning 

– Det er viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet.

Snart frist for søknad om dommer­støtte

Kan brukes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.

Bachelor­studenter ikke sikret jus­master i Aarhus

Bachelorstudenter føler seg lurt etter at Universitetet i Aarhus innfører adgangsbegrensinger. 

Sofie Rosvoll, leder for Juristforbundet Student. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny leder for Jurist­forbundet Student

Sofie Rosvoll (21) studerer jus i Tromsø. 

Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Førstestatsadvokat Runar Torgersen, som ledet straffeprosessutvalget, da han overrakte utvalgets utredning 2016. (Foto: JD).

Påtale­jurister fra hele verden samles i Oslo

Påtalemyndighetens uavhengighet er under press i mange land

Sofie Rosvoll og Håvard Holm

Ny #metoo-undersøkelse: Jusstudenter unnlater å varsle

Over 17 % av jusstudentene har opplevd seksuell trakassering, men mange velger å ikke varsle om det. – Bekymringsfullt, sier Sofie Rosvoll og Håvard Holm i Juristforbundet.

F.v. Håvard Holm (president i Juristforbundet), Karl Harald Søvig (dekan UiB), Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen), Fredrik Agdestein (representant for studentene), Dag Michalsen (dekan UiO) og Lena Bendiksen (dekan UiT)

Etter #metoo: Nye felles retnings­linjer mot trakassering på jus­studiet

– Alle skal avstå fra handlinger eller uttalelser som oppfattes som angrep på studentens verdighet, heter det i nye retningslinjer for de tre juridiske fakultetene. Juristforbundet og Advokatforeningen gir sin tilslutning.  

Triatlon eller yoga på CV-en?

Birken, triatlon eller yoga på CV-en?

- Toppledere fokuserer i større grad på menneskene enn alt som kan måles.

Moss tingrett. Foto: Foto: Heiko Junge / Scanpix

Ting­rettene i Østfold ønsker sammen­slåing

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg tar selv initiativ til sammenslåing.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (Foto: Marte Garmann)
«Studiebarometeret»

Varsling ved trakassering: - For mange har opplevd ting som ikke skal skje

Halvparten av studentene har ikke fått informasjon om hvordan de kan melde ifra om trakassering.

Foto: Pixabay

Forslag til fem års fengsel for miljø­krim møter motstand 

Regjeringens forslag om å straffe miljøkriminalitet med inntil fem års fengsel ved å endre forurensningsloven møter motstand fra blant andre NHO og Advokatforeningen. 

Foto: Pixabay

Over 59 000 GDPR-brudd i Europa

Norge kommer ut midt på treet i ny rapport.

Sider