Nyheter

«Legitime meninger om menneskerettighetene bør ikke forbeholdes et særlig lærd presteskap eller elite»

Professor Ole Gjems-Onstad ønsker med en ny bok å få mer kritisk debatt om menneskerettighetsjussen. 

Hvem skal lede Juristforbundet-Stat?

Valgkomiteen i gang med arbeidet foran årsmøte og valg til høsten. Nå ber de om forslag på kandidater.  

Høyesterett kurser og veileder advokater

For første gang utgir Høyesterett en veiledning som i klartekst forteller hva som forventes av den som prosederer for landets høyeste domstol.  

Lærer tillitsvalgte å bli tøffere forhandlere  

– Det skal aldri lenger være slik at arbeidsgiver vet at de ender opp med en avtale når de møter våre tillitsvalgte i forhandlinger.

– Som jurist er det rom for å være kreativ og nytenkende 

De er nyutdannede jurister men retter seg verken mot advokatvirksomhet eller saksbehandlerjobber i det offentlige.  

Gir deg tipsene for å forhandle lønn 

Erfarne forhandlere deler sine erfaringer og tips for å lykkes i en lønnsforhandling. 

– Dommernes uavhengighet må styrkes 

Inviterer til seminar om Domstolkommisjonens arbeid. 

– Vi ser en økt rettsliggjøring i idretten 

To tidligere Lyn-spillere får med seg en tidligere landslagsseiler når de utvider advokatvirksomheten 

Mente ulv kunne gå utover inntekter fra hjortejakt

Grunneieres inntekter fra jaktrettigheter var en av faktorene departementet la vekt på da vedtak om lisensjakt på ulv ble opprettholdt.  

Går rettens vei for å stanse ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt 

Politijuristene har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Bergen tingrett  

Politijuristene støtter opp om varsling i Vest  

– Varselet er sendt av vårt lokallag, som er i en fortvilet situasjon og opplever at arbeidsgiver ikke er interessert i å etterleve loven.  

Varsel om ansettelsesprosesser 

Politijuristene og Akademikerne mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. 

– Viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi  

Politijuristene sier de legger til grunn at Tor Mikkel Waras tidligere pr-jobbing ikke vil ha betydning.  

Advokatfirma fokuserer på barn 

Fem jurister går sammen i et nytt advokatfirma som kun skal arbeide med barnesaker. – Barna befinner seg nederst i den juridiske næringskjeden, sier advokat Thea W. Totland. 

– Flere myter om mastergrader som må avlives

Det er særlig behov for økt akademisk kompetanse innenfor blant annet juss, sier Akademikernes leder. 

– Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i arbeidshverdagen 

Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram har hatt sin første samling 

Sider