Nyheter

Nils Asbjørn Engstad

– Må styrke uavhengigheten

Nils Asbjørn Engstad er vinner av Rettssikkerhetsprisen.   

Ber utenriks­ministeren ta opp retts­vesenet i Polen

– Vi har bedt om at de nordiske utenriksministre gjør sin innflytelse gjeldende for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen, sier Dommerforeningen.  

Legal Walk
Legal Walk

Gikk for rettshjelp

Jurister og advokater marsjerte en mil for rettshjelp i Norges første Legal Walk.  

– Politiet fortsetter den ulovlige praksisen mot bedre vitende 

Politijuristene, NTL og Parat ber om innsyn og opplysninger om innvilgede særalderpensjoner i politiet. 

Dommer eller advokat kan bli ny president i Juristforbundet 

Valgkomiteen har to kandidater til presidentvervet. En delt innstilling er nå levert.  

Strid om salær og "konspirasjonsteorier" i Scandinavian Star-saken 

Det er full salærstrid etter at advokat Sigurd J. Klomsæt har fått krav beskåret av Oslo tingrett.  

Har avgjort 923 søknader om bytte av juridisk kjønn

Siden Lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016 har Skatteetaten ferdigbehandlet 923 søknader.

Muntlige forhandlinger om rettspraksis.no 

Striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Utvalg skal vurdere rettshjelpsordningen 

Dette mener juristene og organisasjonene et nytt utvalg må vurdere. 

Svindlere med falskt GDPR-tilsyn 

Datatilsynet i Danmark advarer mot falske tilsynsbesøk. I Norge har man aldri opplevd dette.  

Sier ja til ny offentlig tjenestepensjon 

– Har fått bred støtte i våre medlemsforeninger, sier Akademikerne. 

Går fra skatt til utlån 

Juristen Nina Schanke Funnemark blir ny direktør i Lånekassen. 

Anker dom i ulverettssaken 

WWF Verdens naturfond har anket dommen fra Oslo tingrett 

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag 

Den nye lederen av Dommerforeningen er opptatt av behandling av saker som gjelder barn i domstolene. 

Går av som leder av Dommerforeningen 

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.

– Både fagforeninger og arbeidstakere må tenke nytt 

Det er mange år siden staten har hatt et ønske om å ivareta reallønnsutviklingen ved lokale lønnsforhandlinger alene, sier leder av Juristforbundet–Stat 

Sider