Nyheter

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Kluge-rapport etter varsel: Politi­stillinger kan bli åpnet for flere søkere

Innholdet i Akademikernes varsel om politiets ansettelsespraksis skal nå være behandlet av advokatfirmaet Kluge.

Politi­juristene: – Personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges

– Det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene.

Ove Vanebo. Foto: Peter Hallsteinsen

Vil lære jurister krise­håndtering

Jurister i lederstillinger har kanskje ikke tenkt så mye på hvordan de skal håndtere en krise.

Juristdagen

Juristdagen: Frivillige over hele landet klare for å svare på spørsmål om juss 

Her er oversikten over hvor Juristdagen 2019 arrangeres.

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

Politi­direktøren om skille­debatten: - Ønsker å beholde politi­juristene i etaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland (54) ønsker en ordning hvor kompetanseutvikling innen påtalemessig ledelse og styring av etterforskning bygges over flere år for politiets jurister. Hun er også motstander av å skille politi og påtalemyndighet.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Ragnhild Hennum (t.v.) og Trine-Lise Wilhelmsen (Foto: UiO)
Dekanvalg:

To vil bli jusdekan i Oslo

To kvinner stiller som kandidater til vervet som dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

Kurser tillitsvalgte jurister til å bli tøffere og bedre forhandlere

– Utfordring at vår motpart for sjelden ser på oss som likeverdig

Marianne Børseth og Are Andersen Frykholm (Foto: Tore Letvik)

Politi­juristene: – Dette ønsker vi oss av et nytt Riks­advokat­embete

– Det er behov for en visjonær, samlende og dyktig leder som riksadvokat, en som kan utvikle og modernisere embetet. Her er Politijuristenes ønskeliste.

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

(F.v.) Ida Andenæs, Anine Kierulf, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ole Andre Oftebro, Håvard Holm og Dag Michalsen (Foto: Vegard Valestrand)

Marsjerte for rettshjelp

I Oslo gikk Legal Walk 2019 av stabelen onsdag ettermiddag 

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Teknologi­utvalg for jurist­profesjonen

JF-P Tech Forum skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Skal vurdere Oslo-utflytting ved alle om­organiseringer i staten 

Nå skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte virksomheten ut av Oslo.

Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Jusstudent Benjamin Enok sammen med professor Malcom Langford utenfor juridisk fakultet. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og god måte

Jusstudent Benjamin Enok legger ned fulle dager med forberedelser før han skal møte Deloitte-partner Anette Fjeld i fiktiv rettssak. Han mener det er behov for mer muntlig læring under jusstudiet. 

– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn, sier Anne C. W. Opheim (t.h.) og Bettina Otto i Juristforbundet i NAV. Foto: Tore Letvik

NAV: Over hundre jurister venter fortsatt på riktig lønn - nesten ett og et halvt år etter fjorårets lønns­oppgjør

– Hvor lenge skal en arbeidstaker vente på korrekt lønn? Det spør Juristforbundet i NAV. – Vi er frustrert og fortvilet over at mange av våre førstekonsulenter ikke får utbetalt rett lønn av arbeidsgiver.

Sider