Nyheter

Ny tingrett for en kvart million innbyggere

Men flere år til Vestfold tingrett samles under samme tak.

Foto: Pixabay

Vil pålegge DNA-test i utlendings­saker

– Det er en utfordring at en del utlendinger forsøker å få oppholdstillatelse i Norge på uriktig grunnlag. Bruk av DNA-testing er et viktig tiltak for å motvirke dette, sier Tor Mikkel Wara. 

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

Skal evaluere voldtekts­saker

Riksadvokaten setter i gang piloter for dette ved to politidistrikter.

Foto: Pixabay

Ny sikkerhets­lov, økt advokat­salær og endringer i folke­trygd­loven

Dette er noen av de viktigste lovendringene i 2019. 

Dette vil juristenes tillitsvalgte jobbe for i 2019

Innovasjon, domstolbudsjett, lønn, økt anerkjennelse og digitalisering.

Henrettelsen av Per Marken. Foto: Justismuseet

1861: Sprøytet magesyre i levende kanin for å bevise giftdrap

- Dette var banebrytende etterforskning, sier konservator ved Justismuseet.

Juridiske julenøtter. Foto: Pixabay

Juridiske jule­nøtter

Nok et begivenhetsrikt jusår er over. Klarer du våre juridiske julenøtter?

Sykelønns­ordningen bevares

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene i ny IA-avtale.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Politi­juristenes beskrivelse påkaller betydelig oppmerk­somhet

Riksadvokaten reagerer etter Politijuristenes alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

På fjellet: Kjerstin Askholt kaller turer i naturen for «sin yoga» og prøver å komme seg ut på tur så ofte hun kan. Foto: Privat / Sysselmannen

Holder lov og orden på Svalbard

Å kjøre snøscooter og bruke rifle er bare noen av tingene sysselmann Kjerstin Askholt måtte lære seg da hun flyttet til Svalbard.

Marianne Vollan

– Viktig å hegne om dom­stolenes uavhengig­het 

Som nybakt sjef for Borgarting lagmannsrett er Marianne Vollan leder for en domstol med mange utfordringer.

Katrine Bratteberg. Foto: Juristforbundet

- Jurist­forbundet skal være relevant og tilstede

Katrine Bratteberg er Juristforbundets nyvalgte visepresident. 

Foto: Pixabay

28 boktips til den jus­interesserte

Vi her bedt fem forlag om tips til julelektyre. 

Foto: Pixabay

Diskriminerings­nemnda: Håndhilse­påbud er ikke diskriminering

Saken dreide seg om en vikarlærer i Oslo-skolen og spørsmål om forlengelse av et midlertidig ansettelsesforhold.

Juristene i seksjon for juridisk forvaltning i Politidirektoratet f.v. seniorrådgiver Heidi Toward, rådgiver Pernille Christensen, rådgiver Henriette Eikeset, rådgiver Åsne Midtsund, seniorrådgiver Wemunn Aabø, seniorrådgiver Bjørn Arne Helland, Rådgiver

POD-juristene: – Flere bruker klageadgangene og flere saker bringes inn for retten

Fatter vedtak som skal balansere fellesskapets behov for beskyttelse opp mot enkeltmenneskets personlige frihet og rettigheter.

Marianne Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Jusstudentene risikerer oftere å miste studieretten fordi de har brukt opp antall eksamens­forsøk

Marianne Høva Rustberggard er studentombud ved UiO. Hun får forholdvis få henvendelser fra jusstudentene. 

Sider