Nyheter

Korona­tiltak: Dommerne krever nasjonale retnings­linjer og foreslår å leie lokaler hvis nødvendig 

 – Det er viktig at domstolene fungerer mest mulig normalt også i krisetider, og det må være mest mulig lik tilgang til domstolene over hele landet, sier Dommerforeningens leder. 

Hans Christian Holte er utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til venstre (Foto: ASD)

Skattedirektøren blir NAV-sjef

– NAV er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig.

Foto: Ole Martin Gangnes

Slik har Norges største domstol løst koronakrisen

Etter èn måned med koronatiltak har Oslo tingrett kommet til at alle dommerne i meddomsrettssaker bør sitte samlet under rettsmøtene, og ikke sitte spredt ved bruk av fjernmøteteknologi.

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

– Ikke aktuelt å sette offentlighets­loven til side

Offentlighetsloven gjelder også i koronakrisen. Nå har departementene og underliggende organer fått en veileder med råd for å håndtere mange innsynsbegjæringer.

Trafikk

Beordrer full stans i bruk av ulykkes­data fra Statens veg­vesen

Riksadvokaten pålegger full stans i all bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i straffesaker som baserer seg på informasjon fra dataverktøy brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Korona­hjelp til selvstendig nærings­drivende

Regjeringen har besluttet en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekten som følge av koronautbruddet.

NAV-kontor

EØS-sakene satt på vent på grunn av korona

Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

Videomøter erstatter reiser for advokatene i Legeforeningen. - Det vil vi nok ta med oss videre

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Kristin Kvigne (Foto: Politiet)

Kripos-sjef med solid migrasjons-erfaring

Kristin Kvigne ble i statsråd fredag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

Fra lite bruk av hjemmekontor til alle hjemme: - Problemet er definitivt ikke at folk ikke har lyst til å jobbe

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

- Juristene sitter ikke og blar i den røde bibelen lenger

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Lovendring «åpner» forliksrådene for flere

Stortinget vedtok tirsdag kveld at saker med tvistesum på opptil 200.000 kroner skal behandles av forliksrådene. Grensen gikk tidligere på 125.000 kroner.

190 advokater på hjemmekontor: - Vi har samme produktivitet selv om alle sitter hjemme

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Ingunn Seim (t.v.), leder av ND-senteret i Bergen og dommer Lise Gro Søreide i Bergen tingrett. Bildet er tatt i rettssalen i forbindelse med et tidligere rettsmøte i en ND-sak (Foto: KDI)

Ny rekord for narkotika­program

183 domfelte påbegynte i fjor straff gjennom narkotikaprogram med domstolskontroll. 

Stortinget

EOS-årsmelding med fokus på PST-registrering

I sin årsmelding, som EOS-utvalget la fram tirsdag, retter utvalget hovedfokus på PSTs registrering av stortingsrepresentanter som sikkerhetstjenesten mente kunne være utsatt for fremmed etterretning.

Sider