Nyheter

Politijuristenes styre og lokallagsledere besøkte hovedkvarteret til påtalemyndigheten i England

Politi­jurister studerte britisk løsning på politi og påtale

– Britenes organisering av politi og påtalemakt viser at det er fullt mulig med et tett og godt samarbeid i etterforskningsfasen, til tross for at politi og påtale i England er organisatorisk adskilt.

Fisking (Foto: Pixabay)

Skal koste flesk å smugle fisk

Riksadvokaten har tatt grep for å stanse et økende fiskefusk blant turister.

Sven Marius Urke (Foto: DA)

Seks nye år som DA-direktør for Urke

Domstoladministrasjonens styre har ansatt Sven Marius Urke på et nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke, 58 år, går dermed på sin andre seksårsperiode som direktør.

Arrangerer #juristpride

- Viktig at Juristforbundet også blir synlige på arrangementer som bidrar til mangfold, sier leder av forbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg. 

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Foto: JD)

Beredskap: Utvalg foreslår sektor­overgripende krise­fullmakts­lov

Utvalget ønsker en demokratisk og offentlig debatt om forslagene.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Sak om praktisering av sær­alders­grense i politiet avvist

I en kjennelse fra Oslo tingrett avvises en sak om praktisering av reglene for særaldersgrense som Politiets Fellesforbund (PF) hadde anlagt mot Staten ved Justisdepartementet.

Susann Funderud Skogvang

Reetablerer straffe­lov­råd

Rådets første oppdrag er å vurdere nye virkemidler mot gjengkriminalitet.

Janne Kristiansen (Foto: Randstad)

Derfor slutter vi i jobben

Motivasjonen bak jobbskiftet varierer i generasjonene.

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Million­satsing på skatte­rett ved UiB

Universitetenes kompetanse på skatterett er i ferd med å forsvinne. Nå ruster juridisk fakultet i Bergen kraftig opp, i et samarbeid med Skatteetaten.

Personal­reglement i staten: – Useriøst å frem­forhandle dette i full fart

Juristforbundet fraråder å fremforhandle et nytt personalreglement i full fart for å rekke fristen 1. juli, sier Sverre Bromander.  

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Digitalisering og lover: Ønsker færre skjønns­bestemmelser 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Sverre Bromander (t.v.) og Arne Selvik (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Styre­ekspert Arne Selvik kurset tillits­valgte jurister

De siste årene har det vært 150 dommer som går på styrearbeid.

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Leder utvalg for å «verne barn mot skadelig medieinnhold»

Advokat Jon Wessel-Aas skal lede regjeringsoppnevnt utvalg.

Tor Egil Viblemo (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fremtidens arbeids­marked: Mer spesialisering, mer faglig opp­datering og flere jurister

Tor Egil Vibelmo advarer mot arroganse i møte med ny teknologi, nye krav og nye måter å jobbe på.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Tillitsvalgt­konferanse retter blikket fremover

Morgendagens arbeidsmarked er tema for årets tillitsvalgtkonferanse i Juristforbundet.

– Dersom kjennelsen hadde blitt stående, så ville den vært uttrykk for at det nærmest er automatikk i at saker med lovbrytere under 18 år skal gå for lukkede dører, sier generalsekretær Arne Jensen om tingrettsavgjørelsen som Norsk Redaktørforening anket

Pressegeneral frykter lukkethet

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, frykter domstolers lukkethet, og har selv vært med på å sikre åpne dører for pressen, etter kjennelse for lukkede dører i tingretten. Han mener domstolene bør ha systemer som viser hvor ofte dørene lukkes.

Sider