Nyheter

Professor Jan Ketil Arnulf. (Foto: Torbjørn Brovold

Personlighetstester: – Brukes fordi man har forstått at rekruttering er en profesjonell aktivitet

Vår evne til å velge ut den best kvalifiserte arbeidstakeren, basert på en times samtale, er elendig, sier Jan Ketil Arnulf. Han tror mer standardiserte prosesser vil være veien å gå.

Lene Kjemphol Loy

Da Lene Loy ble korona­permittert valgte hun å starte for seg selv

Tanken om å starte for seg selv hadde sakte grodd seg frem over lengre tid, men da koronapandemien kom og Lene Kjemphol Loy ble permittert kastet hun seg ut i det.

Harald Johannessen (Foto: Skattetaten)

Ny juridisk direktør i Skatteetaten

Harald Johannessen blir ansvarlig for regelverksutvikling og rettsanvendelse i etaten.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Lover å følge opp krav om synlig­gjøring av påtale­juristene i politi­budsjettet

Krav om bedre synliggjøring finanseringen av påtalemyndigheten i politiet vil bli videre fulgt opp i kommende budsjettdokumenter, ifølge regjeringen.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Gjenopptakelses­kommisjonen skal få økt kapasitet

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker skal styrkes med 2,3 millioner, eller cirka to årsverk.

Stian Heimdal, Vjosa Maxhuni og Julie Almedal Hellevik

Tilbyr trainee­opphold for studenter med interesse for entrepriserett 

Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke lanserer nytt traineeprogram som skal gi fremtidige jurister god bransjeforståelse og stimulere til samarbeid på tvers i bygge- og anleggsnæringen. 

Karriere­skifte for rettshjelps­gründer

Da Cathrine Moksness sluttet som leder i Gatejuristen, hadde hun hodet fullt av tanken om et annerledes og innovativt rettshjelpstilbud. Nå er hun i gang med et nytt krevende prosjekt. – Jeg trigges av å finne løsninger og blir entusiastisk når jeg ser muligheter til å gjøre noe bra, sier «rettshjelpsgründeren» om hva som er drivkraften.

Jus­studentenes drømme­jobber: Forskjellige favoritter hos kvinner og menn

40 prosent av kvinnelige jusstudenter drømmer om en jobb i politiet, mens gutta har en annen favoritt. 

Ivan Pavlov (Foto: sipausa)

Jurist­protest mot arrestasjon av russisk menneske­retts­advokat

En utvikling uforenlig med verdiene i et demokrati, sier Juristforbundet om arrestasjon av den kjente menneskerettsadvokaten Ivan Pavlov. 

To av fem UiO-priser til jussforskere

Prisen for yngre forskere til Maja Janmyr og Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Ny domstolstruktur reiser mange spørsmål om juridiske og arbeidsmiljømessige rammer for dommerne

– Jeg kan vel trygt si at det aldri har vært så mye møtevirksomhet mellom Domstoladministrasjonen og ulike organisasjoner, sier leder av Dommerforeningen.

Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)

Riksrevisjonen: Klage- og ankesaker i NAV og Trygde­retten har for lang saks­behandlings­tid

Sakene blir liggende lenge før de blir behandlet. – Den totale ventetiden for brukeren i NAV og Trygderetten må sees under ett, sier riksrevisoren.

Med fokus på digitale spor i politiets etterforskning

Drapssaker, svindelsaker, bedragerier. I de fleste kriminalsaker etterlater gjerningspersonene seg digitale spor, eller databevis, som kan bidra til fellende dom. Dette spennende og interessante feltet belyses i et foredrag betalt av Juristforbundet.

F.v. Bent Høie (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen), Camilla Stoltenberg (Foto: FHI) og Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Helse­topper på vitne­liste i anke­saken om hytte­eiere i Sverige 

Myndighetenes avveininger bak omstridte karanteneregler kan bli grundig belyst når Borgarting lagmannsrett 10 - 12 mai skal behandle søksmålet mot staten fra nordmenn som har hytte i Sverige.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med den nye utgaven av Norges Lover. (Foto: Stortinget).

Lovboka som stod opp igjen fra de døde

For to år siden var 250 jurister samlet til gravøl over den siste papirutgaven av den ærverdige lovsamlingen. Men nyheten om papir-lovbokas endelige død viste seg å være betydelig overdrevet.

Lederlønninger i staten under lupen - dette tjener de i dag

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten. – Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde dyktige ledere.

Sider