Nyheter

Skal løfte de tillitsvalgte 

Topptillitsvalgtprogram skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat.

– Forvaltningsjuristene har stort potensial 

– Forvaltningsjuristene har større potensial enn jurister flest er konklusjonen i en stordataundersøkelse. Men juristene i forvaltningen må synliggjøre og dokumentere verdien av arbeidet sitt, sier jurist og statsviter Tor Egil Viblemo. 

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense 

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

– Har behov for en felles nordisk møteplass 

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

– Behovet for rettshjelp øker  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp. 

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet 

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Hver fjerde FrP-velger mangler tillit til domstolene 

Mens ni av ti innbyggere i Norge har svært eller ganske stor tiltro til domstolene svarer 27 prosent – eller flere enn en av fire av FrP-velgerne - at de har lav eller ingen tiltro til den dømmende statsmakt. 

Riksadvokatembetet satser på åpenhet 

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.  

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge 

– Tilsvarende endringer i norsk straffelov, som den som kommer i Sverige, kan bidra til å forebygge voldtekt, mener Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Ingen sammenslåing av Kripos og Økokrim 

Riksadvokaten går mot anbefalingene til det såkalte særorganutvalget som i mai år blant annet foreslo at Økokrim og Kripos skulle samles i én enhet for etterforskningsbistand.  

Akademikerne har rundet 200 000 medlemmer 

Akademikerne vokser nå tre ganger raskere enn LO og er nesten like store som YS. 

Juristforbundet støtter prosjekter i Guatemala 

Organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist får Juristforbundets støtte i 2018. 

Sparer 16,2 millioner kroner årlig ved digital løsning 

Politiet går all-in for Altinn. Digital forsendelse av straffesaksdokumenter er ventet å gi politiet innsparinger på 162 millioner over en tiårsperiode. 

Uenighet om blindsensur ved karakterklager 

Bør ordningen med blindsensur ved klage på karakter endres tilbake til det gamle systemet? Ja, mener universitets- og høyskolejuristene. Jusstudentene er helt uenig. 

Domstolene herjet av dataproblemer 

Innføring av ny dataplattform i domstolene har skapt så store problemer at dommere har gått hjem tidlig på dagen i ren frustrasjon. Mange har som følge av datatrøbbel hatt vansker med å få utført arbeid overhodet. 

Sider