Nyheter

– Da kan det virke som om mange kommuner tenker at de rett  og slett ikke trenger jurister. De ser ikke behovet. At man kan tenke det,  med tanke på den rettsliggjøringen vi har hatt i samfunnet,  er bekymringsfylt, sier Benedicte Gram-Knutsen. (Foto: Pri

Undersøkelse om juridisk kompetanse: – At bare litt over halvparten av kommunene har jurister bekymrer oss sterkt

Det handler om folks rettssikkerhet, sier Benedicte Gram-Knutsen. Lederen for Juristforbundet – Kommune, som arbeider ved Byombudet i Bergen, ønsker å bevisstgjøre innbyggerne.

Foreslår at ansvaret for opp­følging av advokat­fullmektiger lov­festes

Oppfølging av advokatfullmektiger skal gis klarere rammer, ifølge forslaget til ny advokatlov.

(Foto: Stortinget)

Nye medlemmer i gjen­opptakelses­kommisjonen

Advokat Trude Marie Wold er oppnevnt som medlem og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Gina Elisabeth Lund tiltrer ved årsskiftet 2021/22.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Ny advokatlov: Vil beskytte juristtittelen

– Beskyttelse av juristtittelen anses å være et sentralt tiltak for å sikre det rettssøkende publikum korrekt informasjon om kvalifikasjonene til den som tilbyr den rettslige bistanden, heter det i proposisjonen om ny advokatlov.

Starter programmerings­fag for jus­studentene: - Juristene trenger dypere kompetanse

Jurister vil i økende grad fremover ha behov for kunnskap om programmering, mener Universitetet i Oslo, som nå starter opp faget «Programming for Lawyers».

Foto: UiB

Starter tverrfaglig master i kommunal ledelse: - Treffer kommunens behov svært godt

Både jurister, samfunnsøkonomer, statsvitere og psykologer skal undervise fra sine fagfelt i programmet. 

Fra å være kaiarbeider og frisør til å bli jurister i 50-årene

En gjenganger i samtaler er at mange er redde for å være «for gamle» til å endre kurs, forteller karriereveileder for jurister. Anne Lise Haavold og Hans Anders Theisen var 50 og 51 da de var nyutdannede jurister. I tillegg fant de kjærligheten på lesesalen.

Forskere stiller spørsmål ved fordeling av saker i Høyesterett

En undersøkelse gjort av to retts- og samfunnsforskere konkluderer med at Høyesterett ikke følger tilfeldighetsprinsippet i sin fordeling av saker på domstolens to avdelinger. Høyesterett svarer at domstolen har gode rutiner som sikrer oppfyllelse av tilfeldighetsprinsippet.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

– Dette var så langt vi kom i årets oppgjør

Enighet i lønnsoppgjøret både i staten og kommunesektoren for Akademikerne.

Kom til Norge med juridisk utdannelse fra Syria: - Det tok litt tid å sette seg inn i plan- og bygningsloven

Da den syriske juristen Ali Haroun syklet over grensa ved Nordskog i Kirkenes som flyktning i 2015 hadde han et håp om å få brukt utdannelsen sin i Norge. I dag jobber han han som saksbehandler på byggesaksavdelingen i Frogn kommune og drømmer om å ta en norsk master i rettsvitenskap.

Mekling i lønns­oppgjøret i gang

– Vi håper jo at vi kommer til enighet.

Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)

Jurist­forbundet melder om rekord­mange nominasjoner til Retts­sikkerhets­prisen

I år har det kommet inn rekordmange nominasjoner - hele 33 fordelt på 26 nominerte personer og organisasjoner, forteller Juristforbundet.

Jobbintervju etter å ha mistet jobben? - Du skal aldri lyve, men trenger ikke fortelle hele sannheten

Eller kanskje vært uten jobb en stund? Hva hvis jeg har sagt opp på grunn av konflikt og ikke har referanser fra forrige arbeidsgiver?

Tok et «friår» fra jusstudiet: - Å ha gjort noe annet underveis i studiet vil for mange arbeids­givere være positivt

Etter tre år som jusstudent begynte Johannes Thorsteinsson å tvile. Var jussen riktig for ham? Hva ville han egentlig bruke utdannelsen til?

Sider