Nyheter

– Aldri vært mer konkrete løfter til påtale

– Må sette kraftig preg på de neste to statsbudsjettene, sier leder av Juristforbundet – Stat om løftene i den nye regjeringsplattformen.

Merete Nygaard i Lawbotics AS. Foto: Innovasjon Norge/Charlotte Wiig

- Over 50 prosent av jus­studentene er kvinner. Det burde gjen­speiles blant gründerne

Merete Nygaard i Lawbotics er finalist til Innovasjon Norges «Female Entrepreneur».

Foto: Pixabay

Gir 38 millioner til fond mot organisert kriminalitet

Utenriksdepartementet vil gi Global Initiative against Transnational Organized Crime 38 millioner. 

Legal Walk: – Et strålende initiativ som kommer klientene våre til gode

Frivillige tiltak for rettshjelp fikk utdelt over 111 000,- kroner etter juristenes Legal Walk.

– Tung beskjed for de ansatte

Beskjeden om at Forbrukertilsynet flyttes kom uventet på de ansatte

Juridisk fakultet UiB

93 prosent av jusstudentene hadde relevant jobb etter to år

46 prosent av uteksaminerte UiB-studenter fikk jobb allerede før siste eksamen var levert, mens en del brukte lang tid på å finne relevant arbeid. 

Bok avdekker  svakheter i bruk av politiattester  

Til dels alvorlige straffbare forhold fremkommer ikke, selv i barneomsorgsattester.  

Murat Arslan i rettssalen i Tyrkia. Foto: Heidi Heggdal

Dommer­foreningen følger rettssak mot avsatt dommer i Tyrkia

Murat Arslan ledet Tyrkias eneste uavhengige dommerforening. 18. januar får han dommen etter å ha stått tiltalt for medlemskap i en terrororganisasjon og for å ha gülenister i sin «sosiale sirkel».

Forslag om å utrede ungdoms­kriminelle innen én måned

Ny forskrift skal bidra til å redusere tiden det tar fra en mindreårig kriminell begår forbrytelsen, til han eller hun får en straffereaksjon. 

Flytter arbeids­plasser

Forbrukertilsynet flyttes. 40-50 stillinger skal ut av Oslo.

Hammar, lovbok Foto: Pixabay

Sterk økning av publikums­saker hos Konfliktrådet

Flere unge lovbrytere får også ungdomsstraff og ungdomssoppfølging. 

Har bedt DA om en analyse av drift­situasjonen i domstolene

– Det er mange forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv ressursutnyttelse, ikke minst domstolstruktur, sier Justisdepartementet.

rettssal

Parat: - ABE-reform truer tilliten og kvaliteten i rettspleien

Rapport peker på flere forhold som gir grunn til bekymring for domstolene. 

Høyesterett 1941, i midten formannen, hr Mohr, th. for ham Konstad og Selmer. Tv. for ham Aslaksen og Vassbotn. (dette iflg tekst bak på bildet) Foto: NTB scanpix

Nyanserer bildet av Høyeste­rett under okkupasjons­tiden

- Bildet vi har fått tegnet, av at høyesterettsdommerne var et politisk redskap for NS og at det var få sivile ankesaker fordi gode nordmenn ikke ville forholde seg til Høyesterett som domstol, stemmer ikke, sier Hans Petter Graver. 

Sivile saker: Bruker lenger tid i lagmanns­retten enn i ting­retten

– Viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd.

Arne Willy Dahl
Bokanmeldelse

«Juridisk nødhjelp hvis krigen kommer uten at myndig­hetene har rukket å gi de etter­lyste direktiver»

«Boken kommer på et tidspunkt da det har gått opp for mange at vi ikke kan se bort fra muligheten for at norsk territorium kan bli berørt av væpnet konflikt, selv om faren ikke synes overhengende» skriver Arne Willy Dahl om Ragnar Auglends bok «Politiet i krig og ved okkupasjon». 

Sider