Nyheter

Rekord­mange utlyste trainee­stillinger i staten

Traineeprogrammet skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Tinghuset i Tromsø, Nord-Troms tingrett, Foto: Bjørn Jørgensen  NN  Samfoto

Etter­lengtede opptak i flere domstoler

Opptak av parter og vitners forklaringer brer seg nå sakte utover domstols-Norge. I august måned skal opptak av rettsforhandlingene være i bruk i fire domstoler.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Foto: Martin Lerberg Fossum)

Økte strafferammer for miljø­krim

Øker strafferammen og innfører overtredelsesgebyr.

Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)

Vise­politi­mester går fra Vest til Øst

Ida Melbo Øystese, som har vært visepolitimester i Vest siden januar 2017, går fra 1. juli over som visepolitimester i Øst-politidistrikt

Malgorzata Gersdorf (Foto: AFP/Janek Skarzynski)

Leder for polsk høyesterett til Retts­sikkerhets­konferansen

Polen handlet i strid med EU-retten da landet senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere, fastslo EU-domstolen denne uken. Til høsten kommer justitiarius i Polens høyesterett til Rettssikkerhetskonferansen.

Gatejuristens smmerpatrulje (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpnet Gate­juristens sommer­patrulje

I sommer skal Gatejuristen i Oslo gjennomføre sin årlige sommerpatrulje for å fange opp unge rusavhengige og for å drive rettshjelp.

Magne Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet sammen med Stian Naas Reitan og Eirik Myrnes fra ELSA og Sofie Rosvoll, leder av Juristforbundet Student.

Vil gjøre Juristforbundet mer synlig blant jusstudentene

Juristforbundet inngår samarbeidsavtale med ELSA Norge. 

Flere saker kan bli behandlet etter reglene om små­krav­prosess

Regjeringen foreslår å heve verdigrensene i tvisteloven.

– Offentlig sektor må forstå verdien av å etter- og videre­utdanne medarbeiderne

Det blir stadig viktigere for virksomheter med kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere, ifølge Deloitte-rapport. Men i statlig sektor henger man ikke med, mener lederen av Juristforbundet – Stat.

Jan Tore Sanner

Regler mot mobbing i skolen evaluert 

– Jeg vil se nærmere på praktiseringen av regelverket om at det er den som mobber, og ikke den som blir mobbet, som må bytte skole.

Beate Gangås er blant søkerne (Foto: PST)

Beate Gangås ny politimester i Oslo

Beate Gangås (56) er utnevnt til politimester i Oslo for en åremålsperiode på seks år.

UiO studenter

UiOs utdannings­pris til Malcolm Langford

Har lagt til rette for å dreie utdanningen ved Det juridiske fakultet i en digital retning.

Fem vil bli direktør i Høyeste­rett

Disse har søkt på jobben som direktør i Høyesterett.

Marianne Vollan

Lagmanns­retten: Blir trolig få nektelser av skyld­anker

Landets største ankedomstol, Borgarting lagmannsrett, mener det sjeldent vil være aktuelt å nekte en skyldanke fra domfelte i saker med strafferamme over seks år.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Utvalg foreslår ny felles lov for all tvangs­bruk

Utvalget som har utredet reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren foreslår en ny tvangslov.

Sider