Nyheter

Tech Forum seminar

Tech Forum i gang med nett­seminarer 

I går var det seminar om kunstig intelligens og legal tech. Neste gang er valgprosessen og digitale trusler tema.

25 søkere til regulatorisk test­miljø for kunstig intelligens

Både store offentlige aktører og små bedrifter ønsker å delta i et testmiljø, en såkalt sandkasse,  som skal tegne et tydeligere kart over juridiske gråsoner ved utvikling av kunstig intelligens.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Nye retts­kretser fra 1. mai

Lørdag 1. mai får norske domstoler ny struktur.

Flyavgang (Foto: NHO)

Arbeids­givere sparte milliarder på digitale møter

Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent.

Foto: Tero Vesalainen / iStock

Saksfordeling i domstolene: Lite informasjon om hvordan tilfeldighets­prinsippet praktiseres

Saker skal fordeles blant dommerne etter saklige og objektive kriterier for å hindre at det tas utenforliggende hensyn.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne: – Forlenget permitterings­ordning er feil vei å gå 

Mange risikerer å «låses inn» i sin gamle jobb, som kanskje er borte etter krisen, mener leder for Akademikerne.

En av fire jus­studenter har vurdert å hoppe av studiet på grunn av korona­situasjonen

Resultatene fra Juristforbundets studentundersøkelse viser at det siste året har vært svært krevende for mange av jusstudentene.

Trakassering (Foto: Pixabay)

Undersøkelse: Påtale­jurister i politiet utsettes for seksuell trakassering på jobb

Klåing og uønskede seksuelle kommentarer. Slik kan arbeidshverdagen være for flere i politietaten, ifølge arbeidsmiljøundersøkelse.

Foto: iStock

1981 klagesaker mot dommere – disiplinærtiltak i 83 saker

Antallet klager på dommere har variert fra år til år, men et utviklingstrekk er at antall klager har stabilisert seg på høyere nivå enn tidligere.

Hvordan skal dommere utnevnes?

Forslag om at regjeringen ikke skal ha adgang til å gå utenfor innstillinger fra Innstillings­rådet for dommere, men at det gis mulighet til å forkaste innstillingen én gang.

Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Foto: Thomas Haugersveen

Domstolkommisjonen: Hvor mye skal dommere spesialiseres?

Det kan bli økt spesialisering i blant annet barnesaker og store økonomiske straffesaker.

Har vedtatt prosedyre for nominasjon av norske dommere til ICC

Dommerne skal velges blant «personer med høy moralsk karakter, upartiskhet og integritet og som besitter de kvalifikasjoner som deres respektive stater krever for å bli utnevnt til de høyeste juridiske embeter.»

– Et betydelig teknologisk etterslep i domstolene

Digitaliseringen av domstolene kommet kort sammenliknet med flere andre offentlige virksomheter, ifølge utredning.

(Foto: Stortinget)

Disse lov­endringene innføres etter nyttår

Barn sikres mer arv. Arbeidstakere gis økt kontroll over pensjonstjening.

Juristlønn, hjemmekontor, rettshjelp og domstolene: Dette engasjerte mest i 2020

Vi har samlet noen av de mest leste sakene på Juristen.no i 2020 - noe du har gått glipp av?

Sider