Nyheter

Askeland Knapstad Lundin

Jurist-trio i klagenemnd for EØS-saker

Den uavhengige nemnden for EØS-saker, som regjeringen nylig oppnevnte, består av tre jurister med bred erfaring innen forvaltnings- og erstatningsrett.

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Ny sjef for Spesialenheten

Førstestatsadvokat Terje Nybøe er utnevnt til sjef for Spesialenheten for politisaker

Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet. Foto: Ole Martin Gangnes

Arbeider med lønn og arbeidsvilkår i krevende tid: Så mye tjener juristene

I disse dager skulle Rikke C. Ringsrød kollegaene i Juristforbundet vært travelt opptatt med lønnsoppgjøret. Så kom viruset som stengte Norge.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Mindre narkotika­saker kan gå under politiets radar

Besittelse av 35 gram hasj ville gitt betinget dom, men salg av to gram førte til ubetinget fengsel i 21 dager. Men dersom forslaget til rusreform blir vedtatt kan omsetning av mindre kvanta narkotika i fremtiden gå under politiets radar. 

Lønns­undersøkelse: Kvinnelige jurister tjener mindre enn menn i alle sektorer

Mennene raser fra kvinnene på lønnsstigen i 30-40-årene. Å sette av deler av budsjettet til å rette opp skjevfordelingen av lønn, vurdere gradert permisjon og arbeidsgivere som kompenserer full lønn utover 6G i permisjon er blant forslagene på utfordringene. 

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

– Det nye smitte­vern­rådet endrer premissene

Dommerforeningen mener forslaget om færre meddommere bør trekkes i sin nåværende form når det gjelder tingrettene. Nå har DA gjort nettopp det. 

Cathrine Moksness

Tok dissens i rettshjelps­utvalget

Cathrine Moksness tok dissens i utvalget som i dag leverte NOUen Likhet for loven.

Rettshjelpsutvalget vil ha mer effektiv behandling av barnesaker

Rettshjelpsutvalget har levert NOU-en «Likhet for loven».

mobiltelefoner

Kan erklære farskap ved hjelp av bank-id

Barne- og familiedepartementet vil gjøre det enklere å erklære farskap. Heretter skal det kunne gjøres ved hjelp av digital identifisering, som bank-id.

Disputerte digitalt: - Etter denne perioden vil det nok bli vanligere

Solveig Laugerud hadde forberedt seg godt og var klar for å disputere rett før koronaen stengte landet. Mandag disputerte hun digitalt. 

Ekstra­leie av smitte­sikre retts­lokaler koster millioner

Domstoladministrasjonen må ut med flere millioner kroner for midlertidig leie av lokaler utenfor tinghusene for å begrense faren for koronasmitte – særlig i store og omfattende saker hvor det er nødvendig at rettens aktører må møte fysisk.

Understreker behovet for offentlighet i ny korona-veileder

Bør vurderes om forhandlinger kan streames til andre rom eller bruk av fjernmøteteknologi, sier Dommerforeningen. 

Juridisk fakultet UiB

Jusstudiet i Bergen er landets nest mest populære studievalg

Master i rettsvitenskap er fortsatt blant landets aller mest populære studier, viser de nye tallene fra Samordna opptak. 

Domstoladministrasjonen

DA: Lager korona-veileder til domstolene 

Mandag vil Domstoladministrasjonens styre få seg forelagt forslag til en ny nasjonal veileder som skal gi retningslinjer for hvordan domstolene skal løse sin daglige drift under koronapandemien. 

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS satser sterkt på digitale kurs til advokater og jurister

Juristenes Utdanningssenter (JUS) risikerer å bli dramatisk rammet av smitteverntiltakene i disse koronatider. Nå satser senteret sterkt digitalt og håper nye løsninger får god oppslutning fra jurister med behov for etterutdanning og kompetansepåfyll.

Foto: Pixabay

Frykter at rus­reform vil gi flere unge narko­debutanter

Tunge aktører innen påtalemyndigheten i Norge advarer sterkt mot å innføre forslaget til rusreform som er sendt ut av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sider