Nyheter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (Foto: Marte Garmann)
«Studiebarometeret»

Varsling ved trakassering: - For mange har opplevd ting som ikke skal skje

Halvparten av studentene har ikke fått informasjon om hvordan de kan melde ifra om trakassering.

Foto: Pixabay

Forslag til fem års fengsel for miljø­krim møter motstand 

Regjeringens forslag om å straffe miljøkriminalitet med inntil fem års fengsel ved å endre forurensningsloven møter motstand fra blant andre NHO og Advokatforeningen. 

Foto: Pixabay

Over 59 000 GDPR-brudd i Europa

Norge kommer ut midt på treet i ny rapport.

Med­bestemmelse i staten: – Beslutninger tas ikke best i et ekko­kammer

Arbeidsgiverrådet i staten har dratt i gang debatt om de ansattes rett til medbestemmelse. – Det er ikke mindre involvering og forankring som er medisinen for offentlig sektor, mener leder av Juristforbundet – Stat.

Advokat Ina Lindahl Nyrud (Foto: NJ)

Digitalt grenseforsvar: – Fare for nedkjølende effekt for journalisters kildetilfang

Journalistlaget mener forslaget om digitalt grenseforsvar er i strid med menneskerettighetenes krav til vern av anonyme kilder.

Carl-Axel Bauer. Foto: Tuva Bønke Grønning

Supergründer: - Vi oversvømmes av nye regler. Jurister blir nødvendig onde

Cutters, Dr. Dropin, Squeeze. Sjansen er stor for at du har hørt om i alle fall et av selskapene juristutdannede Karl-Axel Bauer har startet opp.

Vant nasjonal prose­dyre­konkurranse i Tromsø

Det ble hjemmeseier på studentene i Tromsø under ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse.

Glad for at sær­domstoler droppes

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen har fulgt anbefalingen i vår høringsuttalelse, sier leder av Dommerforeningen.

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

– Forslag til ny lov om Etterretnings­tjenesten er altfor inn­gripende

– Overvåking har en nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Departementet undervurderer farene ved dette, sier Datatilsynet.

Tonje Sandal (Foto: Tore Letvik)

Vokter av retts­sikkerhet bak murene

Hun har vært ni år i Ila fengsel og forvaringsanstalt.  – Og jeg er her – ikke bare av egen fri vilje – jeg stortrives, sier Tonje Sandal (35). Som sjefsjurist i fengselet er hun imidlertid nå bekymret for situasjonen for forvaringsdømte.

– Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til VG ifjor (Foto: Justisdepartementet)

Spør om uønskede vergemål

Vergehavere og deres verger har svarfrist 1. mars

Advokat Ane Fuglesang Herskind. Foto: Tuva Bønke Grønning

Familierett: - I skjærings­punktet mellom jus og psykologi

Jurister som praktiserer innen familierett er noen av de som ofte er eksponert for situasjoner som for de fleste oppleves som høyt emosjonelt ladede.

Marianne Vollan

– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Skatteetaten i Moss - Hege Høyalmen, Anne Karine Lødeng, Knut Morten Carlsen, Amir Shahzad-Landsverk, Anette Ansteensen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Skatte­jurister samlet i nye lokaler

Skattejuristene i Skatteetatens nye lokaler i Moss forteller om en arbeidshverdag med et stort faglig miljø og varierte arbeidsoppgaver. – Vi får ofte opp pulsen på jobb.

– Forhandlings­kunnskap er kjerne­kompetanse

Michael Rummelhoff skal coache det norske laget som vil delta i INC-finalen ved Sophia University i Tokyo.

Eve Vangsnes Bergli. Foto: Skatteetaten

Skal bekjempe skatte­kriminalitet og arbeidslivs­kriminalitet

Eve Bergli er ny toppleder i Skatteetaten. 

Sider