Nyheter

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

(F.v.) Ida Andenæs, Anine Kierulf, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ole Andre Oftebro, Håvard Holm og Dag Michalsen (Foto: Vegard Valestrand)

Marsjerte for rettshjelp

I Oslo gikk Legal Walk 2019 av stabelen onsdag ettermiddag 

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Teknologi­utvalg for jurist­profesjonen

JF-P Tech Forum skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Skal vurdere Oslo-utflytting ved alle om­organiseringer i staten 

Nå skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte virksomheten ut av Oslo.

Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Jusstudent Benjamin Enok sammen med professor Malcom Langford utenfor juridisk fakultet. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og god måte

Jusstudent Benjamin Enok legger ned fulle dager med forberedelser før han skal møte Deloitte-partner Anette Fjeld i fiktiv rettssak. Han mener det er behov for mer muntlig læring under jusstudiet. 

– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn, sier Anne C. W. Opheim (t.h.) og Bettina Otto i Juristforbundet i NAV. Foto: Tore Letvik

NAV: Over hundre jurister venter fortsatt på riktig lønn - nesten ett og et halvt år etter fjorårets lønns­oppgjør

– Hvor lenge skal en arbeidstaker vente på korrekt lønn? Det spør Juristforbundet i NAV. – Vi er frustrert og fortvilet over at mange av våre førstekonsulenter ikke får utbetalt rett lønn av arbeidsgiver.

13 nye rettssaler klar­gjøres for papirløse retts­møter

Disse domstolene rigges for papirløse rettsmøter

Oslo Legal Walk: Vil du gå tur og diskutere jus med noen av disse?

Onsdag 4. september arrangerer Juristforbundet Oslo Legal Walk for andre året på rad.

Med på Skype (f.v.) Benedicte Rørvik Nilsen, Christine Ødegaard Sten, Ole Ramberg, Per Otto Svendsby. Foran (f.v.) Vetle Halvorsen Ufsvatn, Katrine Bratteberg, Erik Furevik og Anders Stub Søtorp.

Skal skape flere nett­verk og arrange­menter for jurister over hele landet

Juristforbundets nye nettverksstyre er i gang med arbeidet. I løpet av høsten blir det medlemsarrangementer i Øst-Finnmark og i Kristiansand. 

Marianne Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Tuva Bønke Grønning

Nå har alle studenter lovfestet rett på student­ombud

Den nye paragrafen i universitets- og høyskoleloven trådte i kraft 1. august.

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Stort engasjement under Politi­juristenes leder­samling

Noen av landets mest fremstående påtalejurister holdt foredrag under åpningen av Politijuristenes to dager lange ledersamling i Oslo.

Sterk økning i saks­kostnader

På ti år har omsetningen i totalmarkedet for advokattjenester økt fra 9,5 til 16,8 milliarder kroner. I samme periode har advokatenes salærkrav i sivile saker for Høyesterett gått kraftig til værs.

Advokat Jan Fougner

Utvalg skal se på fremtidens arbeids­liv

Ledes av advokat Jan Fougner

Trond Erik Schea (Foto:Stig M. Weston)

Schea fra Øko­krim til Riks­advokaten

Synes ikke en høykompetanseorganisasjon bør ha samme sjef særlig lenger enn ti år.

Arrangerer «Hjort-ukene» for tredje gang

- Vi ønsker gjennom seminarene å vise vår faglige bredde, særlig innen forretningsjuridiske temaer.

Sider