Nyheter

Slik kan Bergen tinghus bli seende ut hvis dagens trappeinngang vedtas fjernet. Foto: B4 Arkitekter

Slik kan nye Bergen tinghus bli

Flere heiser, bedre luft, større rettssaler og tilstøtende rom som gir mulighet for advokater å snakke uforstyrret med klienter i pauser. 

Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Foreslår endringer i forvaltnings­loven

Forvaltningslovutvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Knut Ro (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Antall konkurser øker: Jurister samles til kurs i Molde

Nær 10 prosent flere konkurser ble åpnet i 2018, sammenlignet med i 2017. I mai samles ansatte i skatteetaten, revisorer og jurister i Molde for å trimme sine kunnskaper i konkurssaker.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse­personell for dårlig på å melde om mulig barne­mishandling 

– Dette er alvorlig. Bestemmelsen er gitt for å sikre beskyttelse av barn som i svært begrenset grad kan melde fra om slike forhold selv, sier Helsetilsynet.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Vil bli PST-sjef

For andre gang er det skrint av søkere til toppjobber i politiet.

Magne Skram Hegerberg og adm dir i Handelsbanken Norge, Dag Tjernsmo

– Vi mener vi har fått landets beste bank­avtale for medlems­organisasjoner

Juristforbundet har valgt Handelsbanken som samarbeidspartner på banktjenester for medlemmene. 

Rony Solaiman. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Noen synes nok det er rart å si opp en trygg og godt betalt advokat­jobb

Som forretningsadvokat i Selmer jobbet Rony Solaiman mye i krysningen mellom finans og teknologi. Det var da han fikk øynene opp for mulighetene i «legal tech» og «reg tech».

Mari Trommald og Sverre Bromander

Arbeidsgiver­råd skal snart gi anbefalinger om ny Hoved­avtale

De ansattes rett til medbestemmelse blir tema når Arbeidsgiverrådet i staten snart skal gi sine råd til KMD.

Farah Ali. Foto: Tuva Bønke Grønning

Rapport: Kvinnelige jurister tjener 180.000 mindre enn menn i samme stilling

- Det kan vi ikke finne oss i, sier leder for Juristforbundets kvinneutvalg, og ber alle tillitsvalgte se på lønnsforskjeller på sin arbeidsplass. 

Håvard Holm

– Ikke urimelig å forvente real­lønns­vekst i år

President Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

San Fransisco. Foto: Pixabay

Har slettet over 8000 cannabis-dommer ved hjelp av algoritmer

Påtalemyndigheten i California startet prosjekt med teknologiselskap etter at cannabis ble legalisert i fjor. 

lovbok norges lover lov lover

- En dommer skal ikke slå neven i bordet 

Jordskiftedommeren hisset seg opp og slo neven i bordet overfor en meddommer.  

Ola Johan Settem

- Dommere har og skal også ha god mulighet til å uttale seg i offentlig­heten

Ola Johan Settem ser på hvilke konsekvenser det kan ha at dommere kommer med meningsytringer i sin nye bok.

Sider