Nyheter

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Sjøvold ny PST-sjef

Hans Sverre Sjøvold tar over etter Marie Benedicte Bjørnland.

Debatterte tvangsmedisinering: F.v. Kari Paulsrud, Mette Ellingsdalen, Vårin Hellevik, Arne Vaaler og debattleder Jon Wessel-Aas. (Foto: Tore Letvik).

Understreker alvoret bak tvangs­medisinering: - Kjemisk endring av et menneskes personlighet

Hva er lovens krav til å kunne tvangsmedisinere psykisk syke pasienter? Overholder helsevesenet lovens vilkår for slik behandling? Dette ble debattert da Sivilombudsmannen la fram sin årsmelding.

F.v. Anette Tjaberg (NSM), Hans Kristian Herland (FSA), Fredrik Thorleif Oftebro (NTL) og debattleder Trude Teige (Foto: Ole-Martin Gangnes)

NTL: – For vid skjønns­margin i saker om sikkerhets­klarering av personer

En avgjørelse om å nekte noen sikkerhetsklarering kan ha stor betydning for den enkeltes karriere og livssituasjon.

Bjørn Soknes

Utvalg ønsker tilgang til taushets­belagte opplysninger om partner­drap

Det såkalte partnerdrapsutvalget kan få opprettet en egen lov som gjør at utvalget får tilgang til opplysninger som i dag er beskyttet av lovbestemt taushetsplikt.

Bjørn Slatten (Foto: Tore Letvik)

Hundre år gammel juristfunksjon kan bli lagt ned

Møt Norges eneste dispasjør.  

Hallvard Øren og Farah Ali skal lede likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet

Disse er med i Jurist­forbundets nye utvalg

Dette er juristene som har fått plass i Kvinneutvalg og Inkludering- og mangfoldutvalg.

Foto: Pixabay

Færre arbeider overtid

13 prosent i juridiske yrker jobbet overtid i fjor.

Oppforder jurister i staten til å vurdere jobb­skifte oftere 

Det er jobbskifte som gir mest lønnsøkning.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Varsel fra Vest henlagt av Spesial­enheten

Spesialenheten for politisaker har henlagt varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt som hevdet at politidistriktet benytter ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

F.v. May-Helen Norevik, Stine Tollefsen, Tonje Kolsrud, Therese Brogård, Kristian Fosaas, Amalie Arvesen og Thyra Bjørnstad (Foto: Tore Letvik)

Juristene som sikkerhets­klarerer

De skal hindre at personer som kan påføre Norge skade får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, klassifiserte objekter eller infrastruktur. 

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Kritisk til klausuler om taushet i slutt­avtaler

Mener munnkurv i sluttavtaler bryter med ytringsfriheten.

Elisabeth Thoresen er jurist i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Foto: Tuva Bønke Grønning

Den første jobben: Overgangen fra lesesalen til arbeidslivet

Å levere inn sin aller siste eksamen, og deretter stå med et rykende ferskt vitnemål i hånda, er en milepæl.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

– Innbyggerne bør ha krav på at komplisert jus er behandlet av en jurist

Leder av Juristforbundet - Stat ser fram til å komme med innspill til ny forvaltningslov.

Camilla Gjersem. Foto: Martin Stamnes

Balanserer lover og piruetter

Åtte år gammel prøvde hun forsiktig ut skøyteisen for første gang. Ett år senere begynte hardsatsinga.

Åsted Norge

Politiforum: «Åsted Norge» har ført til 70 pågripelser

Programmet gir politiet en unik mulighet.

Håndtrykk (Foto: iStock)

Kundene er fornøyd med advokatene 

En måling av kundetilfredshet viser at det er frisører og advokater som stikker av med topplasseringene.

Sider