Nyheter

Fjorårets Legal Hackathon hos Gyldendal.

Jurister, jusstudenter, teknologer og designere samles til Legal Hackathon

30 lag skal konkurrere om å lage gode Legal Tech-løsninger. 

Tarjei Istad (Foto- Gorm K. Gaare / EUP-Berlin)

Ønsket som tingretts­dommer i Bærum

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er innstilt på førsteplass til ledig embete som tingrettsdommer og nestleder i Asker og Bærum tingrett.

 – Vi forventer nå at Vest politi­distrikt justerer sin praksis ved utlysning av leder­stillinger

Politijuristene forventer at Kluge-rapporten i forbindelse med varslersaken i Vest får konsekvenser

Politi

Gir Akademikerne delvis medhold i varselet fra Vest

Akademikerne i Vest politidistrikt får delvis medhold etter varselet de sendte om at politiets ansettelsespraksis i stillinger på seksjons- og avsnittsnivå bryter med gjeldende regelverk.

Strømmast (Foto: Pixabay)

Ønsker jurister til den nye Energi­klagenemnda

Skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi.

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Kluge-rapport etter varsel: Politi­stillinger kan bli åpnet for flere søkere

Innholdet i Akademikernes varsel om politiets ansettelsespraksis skal nå være behandlet av advokatfirmaet Kluge.

Politi­juristene: – Personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges

– Det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene.

Ove Vanebo. Foto: Peter Hallsteinsen

Vil lære jurister krise­håndtering

Jurister i lederstillinger har kanskje ikke tenkt så mye på hvordan de skal håndtere en krise.

Juristdagen

Juristdagen: Frivillige over hele landet klare for å svare på spørsmål om juss 

Her er oversikten over hvor Juristdagen 2019 arrangeres.

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

Politi­direktøren om skille­debatten: - Ønsker å beholde politi­juristene i etaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland (54) ønsker en ordning hvor kompetanseutvikling innen påtalemessig ledelse og styring av etterforskning bygges over flere år for politiets jurister. Hun er også motstander av å skille politi og påtalemyndighet.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Ragnhild Hennum (t.v.) og Trine-Lise Wilhelmsen (Foto: UiO)
Dekanvalg:

To vil bli jusdekan i Oslo

To kvinner stiller som kandidater til vervet som dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

Kurser tillitsvalgte jurister til å bli tøffere og bedre forhandlere

– Utfordring at vår motpart for sjelden ser på oss som likeverdig

Marianne Børseth og Are Andersen Frykholm (Foto: Tore Letvik)

Politi­juristene: – Dette ønsker vi oss av et nytt Riks­advokat­embete

– Det er behov for en visjonær, samlende og dyktig leder som riksadvokat, en som kan utvikle og modernisere embetet. Her er Politijuristenes ønskeliste.

Sider