Nyheter

Sven Marius Urke (Foto: DA)
statsbudsjettet

- Smerte­grensen for Norges domstoler er for lengst passert

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, mener kutt for domstolene i «ABE-reformen» må dekkes inn gjennom nedbemanning. 

Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)

Har søkt vervet som sivil­ombudsmann

Hanne Harlem har søkt på vervet når Aage Thor Falkanger går av ved nyttår.

David Boyd, FNs speisalrapporttør på klima og menneskerettigheter. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Å få jussen og menneske­rettighetene inn i klima­diskusjonen kan føre til endringer

Klima er stadig oftere tema i rettsaler rundt om i verden, og jussen brukes som redskap i klimakampen. 

Dommer­foreningen støtter innstillingen om domstol­struktur 

Dommerforeningen kan i det vesentlige slutte seg til forslagene til ny struktur som er foreslått av Domstolkommisjonen.

Foto: regjeringa.no

Domstol­kommisjonen vil gå fra 60 til 22 tingretter

Domstolkommisjonen har levert sin første delrapport om domstolenes struktur til justisminister Jøran Kallmyr.

«Kverulanter» sa dommeren til advokatene

Humor i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet, sier Tilsynsutvalget for dommere.

Tor-Aksel Busch

Regjeringen vil lov­feste påtale­myndighetens uavhengighet

– Meget viktig og gledelig, kommenterer riksadvokaten.

- Dette clean desk-konseptet er forferdelig vanskelig for folk som skal jobbe med saker over tid

Jan Bakke ved Arbeidstilsynet mener aktivitetsbaserte kontorer er en dårlig løsning for de som har individuelt konsentrert arbeid og krevende kognitive oppgaver. - Jurister er ofte i denne kategorien, sier han.

Snakket om klarspråk i juridiske skjemaer

Jusspråk tema under internasjonal klarspråkkonferanse i Oslo.

- Jusforskere må ha mer tro på at det de holder på med er interessant for andre

Tove Wulff Nilsen er eneste jurist som deltar i Forsker Grand Prix. 

Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter.  Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)

Høyeste­rett på viking­besøk

Midgard vikingsenter stod på programmet da Høyesterett besøkte Vestfold.

Ole Bredrup Sæverud og Kaare Songstad (Foto: POD)

POD nedsetter arbeids­gruppe etter varslings­rapport

– Spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger er krevende, sier POD. 

Kontor­landskap: Vil kartlegge juristers arbeids­mønster

Juristforbundet opplever mange henvendelser om omstilling til nye kontorløsninger.

Laura Codruta Kövesi (Foto: EPA)

Skal lede felles påtale­myndighet i EU 

Medlemslandene er blitt enige om hvem som skal lede det nye «European Public Prosecutor's Office».

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Jurister over 50 ønsker kompetanse­påfyll

Undersøkelse viser at seniorer ønsker kompetansepåfyll. Men mange savner bedre tilrettelegging.

Sider