Nyheter

Strømmast (Foto: Pixabay)

Ønsker jurister til den nye Energi­klagenemnda

Skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi.

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Kluge-rapport etter varsel: Politi­stillinger kan bli åpnet for flere søkere

Innholdet i Akademikernes varsel om politiets ansettelsespraksis skal nå være behandlet av advokatfirmaet Kluge.

Politi­juristene: – Personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges

– Det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene.

Ove Vanebo. Foto: Peter Hallsteinsen

Vil lære jurister krise­håndtering

Jurister i lederstillinger har kanskje ikke tenkt så mye på hvordan de skal håndtere en krise.

Juristdagen

Juristdagen: Frivillige over hele landet klare for å svare på spørsmål om juss 

Her er oversikten over hvor Juristdagen 2019 arrangeres.

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

Politi­direktøren om skille­debatten: - Ønsker å beholde politi­juristene i etaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland (54) ønsker en ordning hvor kompetanseutvikling innen påtalemessig ledelse og styring av etterforskning bygges over flere år for politiets jurister. Hun er også motstander av å skille politi og påtalemyndighet.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Ragnhild Hennum (t.v.) og Trine-Lise Wilhelmsen (Foto: UiO)
Dekanvalg:

To vil bli jusdekan i Oslo

To kvinner stiller som kandidater til vervet som dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo. 

Kurser tillitsvalgte jurister til å bli tøffere og bedre forhandlere

– Utfordring at vår motpart for sjelden ser på oss som likeverdig

Marianne Børseth og Are Andersen Frykholm (Foto: Tore Letvik)

Politi­juristene: – Dette ønsker vi oss av et nytt Riks­advokat­embete

– Det er behov for en visjonær, samlende og dyktig leder som riksadvokat, en som kan utvikle og modernisere embetet. Her er Politijuristenes ønskeliste.

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

(F.v.) Ida Andenæs, Anine Kierulf, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ole Andre Oftebro, Håvard Holm og Dag Michalsen (Foto: Vegard Valestrand)

Marsjerte for rettshjelp

I Oslo gikk Legal Walk 2019 av stabelen onsdag ettermiddag 

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Teknologi­utvalg for jurist­profesjonen

JF-P Tech Forum skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Skal vurdere Oslo-utflytting ved alle om­organiseringer i staten 

Nå skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte virksomheten ut av Oslo.

Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Sider