Nyheter

Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)

Over ett års vente­tid i saker om gjelds­ordning og utlegg

Stigende sakstall i tretten år - siste ressursmessige løft var i 2009, svarer namsfogd.

Foto: Thomas Haugersveen

UiO: Hjemme­eksamen for alle til våren

Fakultetet i Oslo har besluttet at alle eksamener til våren skal gjennomføres som hjemmeeksamen, og at all ordinær undervisning skal være digital frem til påske.

Polen - de tusen kappers marsj (Foto: privat)

Polsk dommer­forening nominert til Nobels freds­pris

– Fra våre polske kollegaer vet vi at nominasjonen allerede betyr mye i en svært vanskelig tid.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander gjenvalgt som leder av Juristforbundet - Stat under årsmøte.

Politi

Politiet oppklarte bare halvparten av sakene – Utviklingen må snus

Oppklaringsprosenten har hatt en nedadgående tendens siden 2015, og var i andre tertial av fjoråret på 50 prosent. – Denne negative utviklingen må snus, skriver riksadvokat Jørn S. Maurud i prioriteringsskriv.

Korona (Foto: Pixabay)

Nekter å vedta bøter for smittevern­brudd – sakene havner på dommernes bord 

Brudd på smittevernlov og covid-19 forskrifter setter sitt fotavtrykk i norske domstoler.

Sykehus (Foto: Pixapay)

Rekord­høyt beløp: Pasienter fikk 1,1 milliarder i erstatning 

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning betalt ut mer enn i fjor.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Etterlyser muligheter til økt IKT-kompetanse for påtale­jurister 

– Det er manglende tilbud og vilje til å satse på påtalejuristene fra politiets side som er det store problemet, ikke manglende vilje eller ønske fra påtalejuristene til å tilegne seg kompetanse. 

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik

Hard kritikk i ny rapport: Riks­advokaten varsler tiltak mot data­kriminalitet

Påtalemyndigheten og påtalejurister må tåle hard kritikk i Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot IKT-kriminalitet. Nå varsler Riksadvokaten tiltak.

- Trenger kursing og insentiver for å drive med formidling

Formidling skal være likestilt med forskning og undervisning ved universitetene, men det er ikke nok insentiver til å drive med formidling, mener flere jusforskere.

Fylkesmannsjuristene har blitt Statsforvalterjuristene

Fra nyttår endret fylkesmannsembetene navn til statsforvalterne, for å få et mer kjønnsnøytralt navn.

Jurist­forbundet sier nei til forslaget om port­forbud

Også Juristforbundet vender tommelen ned for forslaget om portforbud, men sier i sitt høringssvar at det er vanskelig helt generelt å avvise det som virkemiddel.

Curt på landsmøte. Foto: Tore Letvik

Tidligere president i Jurist­forbundet blir forhandlings­sjef for sykepleierne

Curt A. Lier blir ny forhandlingssjef i Norsk Sykepleierforbund. 

mobiltelefoner

Hjemme­kontor utfordrer person­vernet

– Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter.

(Foto: Pixabay)

Dette er de nye retts­kretsene

Dette er den nye domstolstrukturen for jordskifterettene og tingrettene.

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Bare litt over halv­parten av kommunene har jurister 

Særlig i de nordnorske kommunene og i Agder er det få som har reell juridisk kompetanse i egen administrasjon, ifølge undersøkelse. 

Sider