Nyheter

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

En av tre politijurister vurderer å slutte

En undersøkelse blant politijurister viser at 33 prosent vurderer å slutte i stillingen.

– Legal Tech-startups representerer i en del tilfeller en opposisjons­bølge

Bak mange av oppstartsbedriftene innen Legal Tech ligger en rettferdighetstanke, og ofte er det advokater som hopper ut av bransjen etter noen år og samarbeider med teknologer, forteller forsker som har studert digitalisering i advokatbransjen og oppstartsbedrifter innen Legal Tech.

Fengselsbetjent i smittevernutstyr (Foto: KID)

Over 150 ansatte og innsatte korona­smittet i fengsler og i fri­omsorgen

Siden pandemien brøt ut har nå i alt 152 ansatte og innsatte blitt smittet av covid-19 her i landet. Smitten har økt særlig mye bak murene siden oktober i fjor.

Riksadvokaten: – Stort behov for å systematisere og forklare de ulike rettskildene

– Behovet for forskning er nærmest uendelig stort for å få systematisert og forklart de ulike rettskildene, sier riksadvokat Jørn S. Maurud. Han sier det opp gjennom årene er produsert et regelmylder på dette området.

Politihøgskolen gjennomfører kurs og studier gjennom koronatiden, men maske er blitt en del av «uniformen». Inger A. E. Coll er fagansvarlig for det nye inndragnings- og pengesporstudiet (Foto: PHS)

Nytt studie skal gi økt kompetanse i å ramme kriminelle økonomisk

Det er ekstremt viktig å ta verdier ut av den kriminelle sfæren, men inndragningstallene i Norge er for lave, sier fagansvarlig for nytt studie – og oppfordrer flere påtalejurister til å delta.

Anne Kjersti Befring (Foto: Annemor Larsen, VG)

Korona og smittevernlov gir nye problemstillinger

Helserett har de siste årene blitt stadig mer populært blant jusstudentene, og i takt med digitaliseringen øker antallet juridiske problemstillinger innenfor helsesektoren. Det siste året har koronapandemien vist oss hvor viktig helserett er for oss alle, mener jusforsker Anne Kjersti Befring.

Analyse av 830 sivilsaker i Høyesterett gir mulighet for å forutsi domsresultat

Etter å ha gått gjennom 830 sivile saker i Høyesterett i en periode på mer enn 50 år satt forskerne igjen med et resultat som, til en viss grad, og under gitte forutsetninger, gjør det mulig å predikere domsutfallet i landets øverste domstol.

– Jussens uklarhet kan innebære ulike­behandling av psykisk syke lov­brytere

Professor Linda Gröning får penger fra Forskningsrådet til prosjekt om hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar.

- Vil finne ut om minoriteter diskrimineres på jusstudiet

Nasjida Noorestany er ny leder for jusstudentene.

Foto: Thomas Haugersveen

Varslet full oppmøte­stopp i retten for politi­jurister i ned­stengte kommuner

Hovedverneombud varslet på et tidspunkt stans av oppmøte for juristene i domstolene i de berørte områdene.

Forskergruppen består av et tjuetalls forskere fra mange ulike land. (Foto: UiT)

Forskere med appetitt på havrett

I løpet av få år har Norsk senter for havrett ved UiT opparbeidet internasjonal anerkjennelse og satser friskt på en stadig bredere rettsvitenskapelig forskning innen ulike områder av havretten.

F.v. Anne Marie Frøseth, Vibeke Blaker Strand og Sondre Torp Helmersen (Foto: UiB, UiO, UiT)

Forsknings­dekaner: – Det trengs et betydelig finansierings­løft

Forskningsdekanene ved de tre juridiske fakultetene forteller om et sterkt økende behov for juridisk forskning - og om behov for finansieringsløft som bygger på reell kunnskap om rettsvitenskapelige disipliner.

– Det finnes knapt et eneste rettsområde i norsk rett som ikke er berørt i større eller mindre grad av EØS-retten

EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Domstolene behandler saker nesten like fort under pandemien som før 

Mange fryktet at sakene i domstolene ville hope seg kraftig opp under koronapandemien. 

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik  under et seminar om EMKs  betydning for Norge. (Foto: UiB)

Setter retts­staten i fokus  

Professor Ragna Aarli forsker på selve rettsstaten – og kaller det juridisk grunnforskning. – Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier Aarli, som ønsker å bidra til å gjøre jussen mer ekstrovert.

Forskningsrådet evaluerer norsk retts­vitenskap

Resultatet skal etter planen foreligge til høsten.

Sider