Nyheter

Foto: iStock

– Samarbeidet med ledelsen har blitt bedre under koronakrisen

I en undersøkelse blant tillitsvalgte, gjennomført av forskningsinstituttet FAFO, svarer 20 prosent av de spurte at samarbeidsklimaet med ledelsen har blitt noe eller mye bedre under koronakrisen sammenlignet med perioden før pandemien rammet.

I omorganiserings­prosess - både som tillits­valgt og leder

Av de oppimot hundre tillitsvalgte som har svart på Juristens undersøkelse svarer 67 prosent at de har jobbet med omorganisering det siste året. 57 prosent mener også disse sakene er blant de mest krevende å jobbe med som tillitsvalgt.

– Du må tåle å stå i det ubehaget det innebærer at alle ikke er enig med deg

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner for det. Jeg har vært tydelig på rollen min, som er å ivareta medlemmenes interesser. Da er du ikke alltid populær. Du stiller ubehagelige spørsmål, og noen ganger står du alene.

Politijuristenes landsmøte 2020

Leder av Politi­juristene gjenvalgt

Her er det nye styret i Politijuristene.

Colourbox

Arbeids­miljø­undersøkelser: Hvordan brukes egentlig slike under­søkelser og fører de til endringer?

- Det er mye uutnyttet potensiale i arbeidsmiljøundersøkelser, mener Jon Anders Lone, som har doktorgrad i organisasjonspsykologi. 

Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)

Katrine Bratteberg gjenvalgt som visepresident i Juristforbundet

Tone Helen Brodal valgt som nytt styremedlem. 

Landsmøte 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Landsmøte med koronatiltak

Juristforbundets landsmøte er i gang.

Spørre­undersøkelse: – Dette er attraktive jurist­arbeidsplasser

Se listen over alle de 45 arbeidsplassene her

Barnemishandling (Foto:iStock)

SSB-tall: Flere barn tas for lovbrudd

Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold, viser SSB-statistikk for 2019.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik

Juristforbundet klar for landsmøte og valg

Nåværende visepresident innstilt til gjenvalg av valgkomiteen. Én nykommer kan få styreplass. Fredag er det klart for landsmøte i Juristforbundet. 

Politijuristene leder Are Skjold-Frykholm og nestleder Marianne Børseth deltok i høringen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Trenger oversikt over påtale­jurister i politiet gjennom særskilt budsjettering

– Tror komiteen dette representerer antall påtalejurister i politiet? Politijuristene er opptatt av at Justiskomiteen må få presentert riktig faktagrunnlag i høringen om Politimeldingen.

Ser etter kandidater til nytt styre i Juristforbundet - Stat

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater innen 20. november.

LO støtter mindretallet i rettshjelps­utvalget

Ønsker en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak.

Foto: Colourbox

Tilsynsrådet advarer mot misbruk av rettshjelps­ordningen

Tilsynsrådet har blant annet sett at personer uten advokatbevilling eller annen autorisasjon utfører arbeid som honoreres etter lov om fri rettshjelp.

– Tillitsvalgte skremmes til å tone ned sin rolle i varslingsaker

Advokat Birthe Maria Eriksen forteller at tillitsvalgte som har hjulpet medlemmer i varslingssaker senere selv har blitt utsatt for gjengjeldelses- og utstøtelsesprosesser.

Foto: Colourbox

Mange varsler ikke om kritikkverdige forhold

Nær halvparten av norske arbeidstakere varsler ikke om forhold som de mener er alvorlige eller kritikkverdige; mange i frykt for represalier. Opptil hver fjerde varsler er møtt med sanksjoner.

Sider