Nyheter

Foto: Pixabay

Dette er forskernes råd til ansatte og ledere om hjemme­kontor

– Ikke bli så komfortabel med å sitte hjemme at du aldri kommer inn på kontoret. Vær obs på dørstokkmila.

Juridisk direktør Tor Allstrin i KS  (Foto: Johnny Syversen)

KS-advokater får økt tilstedeværelse i nord

KS lokaliserer advokater fast også i Nord-Norge.

– Vi ser mye fokus på «meg»

Kristine Lloyd i Haavind sier de i tillegg til karakterer vektlegger andre faktorer som relevant arbeidserfaring, interesse og motivasjon for deres fag- og bransjesatsninger, kommersielle evner og personlige egenskaper. Utenomfaglige verv, språkkunnskaper og internasjonal erfaring teller også positivt. 

Anine Kierluf. Foto: Thomas Haugersveen

Bekymring for akademisk ytrings­frihet

Anine Kierulf skal lede ekspertgruppe som skal se på akademisk ytringsfrihet.

Tone Marit  Hyldbakk (t.v.) og  Anne Berit Vullum  i Sunndal kommune. Foto: Ole Martin Gangnes

Styrker rettssikkerheten: Ansatte jurist i helse- og omsorgstjenesten

I Sunndal har helse- og omsorgstjenesten i kommunen valgt å styrke tildelingsenheten med juridisk kompetanse. – Vi forvalter rettigheter for den enkelte. Da må vi være sikre på at rettssikkerheten ivaretas.

Juridisk fakultet UiB

Så mange vil studere rettsvitenskap

Fortsatt flest kvinner blant søkerne. 

– Viktig at søknaden har god struktur og et godt språk

Celine Løyning Aasheim i Help opplever at mange blir litt overrasket over spørsmål om verdier.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Foreslår store endringer for bruk av tvang

Tvangslovsutvalget har foreslått store endringer for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Nå igangsettes en bred høring.

Foto: Elise Stople

Slår et slag for styrket kompetanse innen utdannings­retten

Alle blir under oppveksten berørt av vedtak som fattes i barnehage eller skole. Likevel er ikke barnehagerett og utdanningsrett på jusstudiet. Lærerne undervises heller ikke i dette under sin utdannelse.

Økende etterspørsel etter bistand fra Eurojusts påtale­jurister

Myndighetene i EUs medlemsstater henvender seg i økende grad til EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust, for å få bistand.  Norges to påtalejurister i Eurojust var involvert i 147 nye saker i 2020.

– I staten må vi strengt forholde oss til utlysnings­teksten som er utgangs­punkt for videre vurdering

Grete Hamran i Skatteetaten sier søkeren lett kan havne i nei-bunken dersom vedkommende ikke har lest søknaden godt, og derfor ikke klarer å vise hvilken kompetanse og kvalifikasjoner vedkommende har som kan være relevant for akkurat denne stillingen.

Vil dele taushets­belagte opplysninger i kampen mot arbeids­livs­kriminalitet

En ny forskrift er tenkt å hindre at de som står bak arbeidslivskriminalitet nyter godt av offentlig ansattes taushetsplikt. Forslag om økt deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger er nå på høring

Mener det er vanskeligere å nå frem til hjelpe­trengende barn fordi barne­vernet får mange grunnløse meldinger

Jusprofessor Bente Ohnstad har skrevet bok om at meldeplikten til barnevernet ofte tolkes feil, og mener barnevernet må bruke unødvendige ressurser samtidig som familier føler seg invadert og mister tilliten til dem. Og kanskje hindrer dette at de barna som virkelig trenger hjelp får det. Flere jurister i kommunen kan være noe av løsningen, tror hun.

Sykehjem brukte tvang - manglet hjemmel i lov

Et sykehjem i en kommune i Innlandet brukte tvang uten lovlig hjemmel mot en dement pasient som til tider var truende og aggressiv. Pasienten var uten samtykkekompetanse. Først da Sivilombudet ble koblet inn, ble det slutt på tvangsbruken.

– Ser overraskende ofte søknader med feil firma­navn som tydelig bærer preg av å være en standard­tekst

Det kan gi et dårlig førsteinntrykk og er ikke det beste utgangspunktet i en jobbsøknad, mener Merete Williams Berge i BAHR.

Får 35,7 millioner til bekjempelse av kriminalitet og radikalisering

Kommuner, foreninger og organisasjoner søkte konfliktrådene om midler til en rekke tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og familievold. Søkerne får totalt 35,7 millioner.

Sider