Nyheter

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

– Ikke aktuelt å sette offentlighets­loven til side

Offentlighetsloven gjelder også i koronakrisen. Nå har departementene og underliggende organer fått en veileder med råd for å håndtere mange innsynsbegjæringer.

Trafikk

Beordrer full stans i bruk av ulykkes­data fra Statens veg­vesen

Riksadvokaten pålegger full stans i all bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i straffesaker som baserer seg på informasjon fra dataverktøy brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Korona­hjelp til selvstendig nærings­drivende

Regjeringen har besluttet en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende som mister inntekten som følge av koronautbruddet.

NAV-kontor

EØS-sakene satt på vent på grunn av korona

Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

Videomøter erstatter reiser for advokatene i Legeforeningen. - Det vil vi nok ta med oss videre

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Kristin Kvigne (Foto: Politiet)

Kripos-sjef med solid migrasjons-erfaring

Kristin Kvigne ble i statsråd fredag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

Fra lite bruk av hjemmekontor til alle hjemme: - Problemet er definitivt ikke at folk ikke har lyst til å jobbe

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

- Juristene sitter ikke og blar i den røde bibelen lenger

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Lovendring «åpner» forliksrådene for flere

Stortinget vedtok tirsdag kveld at saker med tvistesum på opptil 200.000 kroner skal behandles av forliksrådene. Grensen gikk tidligere på 125.000 kroner.

190 advokater på hjemmekontor: - Vi har samme produktivitet selv om alle sitter hjemme

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Ingunn Seim (t.v.), leder av ND-senteret i Bergen og dommer Lise Gro Søreide i Bergen tingrett. Bildet er tatt i rettssalen i forbindelse med et tidligere rettsmøte i en ND-sak (Foto: KDI)

Ny rekord for narkotika­program

183 domfelte påbegynte i fjor straff gjennom narkotikaprogram med domstolskontroll. 

Stortinget

EOS-årsmelding med fokus på PST-registrering

I sin årsmelding, som EOS-utvalget la fram tirsdag, retter utvalget hovedfokus på PSTs registrering av stortingsrepresentanter som sikkerhetstjenesten mente kunne være utsatt for fremmed etterretning.

Jurist i åpent landskap: - Vi har jo disse lovene og reglene våre, og mye av tiden sitter vi alene med de

Problemer med konsentrasjon, taushetsplikt og tilgjengelighet er noen av utfordringene juristene i Fylkesmannen i Oslo og Viken opplever etter at de fikk nye, åpne kontorløsninger.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes

- Bruken av hjemme­kontor blir viktigere fremover, selv når denne krisen er over

En undersøkelse som kartlegger juristers arbeidsmønster viser at de, i alle fall i forkant av korona-krisen, brukte hjemmekontor mindre enn andre kontorbaserte yrker.

Nå blir det mulig å gjennom­føre flere retts­saker

Utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, skriver Domstoladministrasjonen som oppfordrer til å gjennomføre flest mulig rettssaker etter at koronaforskriften ble vedtatt fredag.

UDI tilbyr egen­utviklet tolkebase til justis­sektoren

Samtidig som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lanserer sin nye nasjonale base over kvalifiserte tolker, tilbyr UDI domstolene å knytte seg til en tolke- og oversetterbase utviklet av Utlendingsdirektoratet.

Sider