Nyheter

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene anbefaler å skille politi og påtale

– Det må skje noe omfattende som bedrer situasjonen vår betraktelig hvis dagens organisering skal kunne fortsette, sier leder Are Skjold-Frykholm etter vedtak på landsmøte.

Katharina Rise, Riksadvokaten

Riksadvokaten: Kvaliteten i etter­forskningen og påtale­arbeidet i voldssaker for ujevn

- Det gjøres generelt et godt arbeid på påtaleområdet, sier førstestatsadvokat Katharina Rise. 

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Are Skjold-Frykholm er ny leder for Politijuristene

Tar over etter Sverre Bromander, som har sittet som leder i over seks år. 

Hallvard Øren og Farah Ali skal lede likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet

- Jusverdenen er tjent med et bredere persongalleri

Hallvard Øren og Farah Ali skal jobbe for kvinner og mangfold i jusen.

Ønsker å skille politi og påtale­myndighet

Avtroppende leder av Politijuristene, Sverre Bromander, er blitt tilhenger av å skille politi og påtalemyndighet.

Joar Grimsbu

– Reglers virkning for nærings­livet må synliggjøres

– Lovgiver må ha et bevisst forhold til hvordan man regulerer og hva man stiller krav om, sier advokat Joar Grimsbu i Regelrådet.

Foto: Pixabay

Voldsutøvere skylder staten over én milliard kroner

- Det vil alltid utbetales mer i voldsoffererstatning enn hva som kan kreves inn.

Tom A. Enger. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Vil ha endrede varslings­regler om dom­felte

Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår flere endringer i straffegjennomføringslovens regler for når fornærmede skal varsles om domfeltes prøveløslatelser og permisjoner, såkalt utgang.

Knud Fredrik Christian Simonsen (27) (tv-) og Friedrich Wilhelm Priess (30) ble halshugget i Oslo 20. April 1864.
rettshistorie

Da hodene rullet i Norge

Opptil 5000 personer kunne overvære en henrettelse. En prest var til stede, og den dømte ba «Fader vår» sammen med presten idet han eller hun ble halshugget.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Kan bli ny leder av Politi­juristene

Politijuristenes valgkomité har levert sin innstilling. 

Merete Anita Utgård i Gjensidige

Etterlyser økt bevissthet for flom­sikkerhet

Færre enn halvparten av kommunene som deltok i en stor undersøkelse om samfunnssikkerhet svarer at de i stor grad tar hensyn til økt risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer i kommunal planlegging.

Preben Askø

Preben (29) startet karrieren med eget advokat­firma

Allerede dagen etter at han fikk advokatbevilgningen startet Preben Justin Askø sitt eget advokatfirma i Drammen.

Vera Øian, Tormod Dalheim Bekkevoll og Solveig Bjørnerud Khan jobber med henholdsvis offentlig støtte, melkekvoter og fisk. Foto: Siv Dolmen

Oppdretts­fisk­jurist: - Det er rett og slett «actionjus»

Disse juristene har valgt seg et «sært» felt - og de elsker det!

A-krim som begrep finnes ikke i øvrige land i Norden, konstaterer Dag Selsjord. Han jobber ved Akrimsenteret i Oslo og etterlyser flere hjemler og sanksjonsmuligheter.  (Foto: Bjørn Lønnum Andreassen/frilans-andreassen.no)

Vil ha felles nordisk kamp mot a-krim

Hjemmelsgrunnlag og sanksjons-grunnlaget må utvikles hvis arbeidslivskriminalitet skal bekjempes bedre, mener NK ved a-krimsenter etter konferanse med nordiske bygningsarbeidere.

Håvard Holm er ny president i Juristforbundet. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

Håvard Holm er ny president i Jurist­forbundet

Ble enstemmig valgt på landsmøtet lørdag.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

Jurist­forbundet får kvinne­utvalg

Enstemmig vedtatt på landsmøtet.

Sider