Nyheter

iHuman (Foto: Euforia film)

Tech Forum inviterer til film­visning og debatt

Dokumentarthrilleren iHuman tar for seg konsekvenser av den teknologiske revolusjonen som kunstig intelligens representerer. Etter filmvisningen blir det debatt.

Finn Arnesen (regjerningen.no)

– Praksis både før og etter 2012 må gjennomgås

Utvalget som gransker EØS-saken mener at praksis også før 2012 bør gjennomgås.

Rett24: Dommer­foreningen vil avskaffe ordningen med dommer­fullmektiger

«Mange vil nok synes det er trist om ordningen avskaffes. De prinsipielle betenkelighetene må likevel etter Dommerforeningens syn veie tyngre.»

Tariffkonferansen 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lønnsoppgjøret: Tariff­konferansen i gang

Juristforbundet forbereder seg foran det kommende lønnsoppgjøret med to dagers tariffkonferanse.

NAV-kontor

Kompetanse­debatt i NAV: – Merkelig om man i en ledelses­debatt som følge av en jus­skandale debatterer helt andre fag­områder

I kjølvannet av EØS/NAV-saken er det blitt debatt om hvilken kompetanse ledere i etaten bør ha.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Ønsker å beholde dagens rettssteder

Regjeringen presenterer alternativ til Domstolkommisjonens forslag.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Barne­bortførings­saker til Bufdir

Tyngdepunktet i sakene forskyves fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Polske dommere, og dommerkolleger fra flere  andre land, demonstrerer  i Warszawa 11. januar.  (Foto: Sipa USA)

Norsk reaksjon mot retts­utvikling i Polen

Norske myndigheter sier nei til å skrive under på en planlagt prosjektavtale med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler.

Trond Olsen Næss (Foto: Tore Letvik)

Corona­viruset: Asyl­advokat ber om generell retur­stopp til Kina

108 kinesiske borgere har til nå søkt om utvidet oppholdstillatelse i Norge etter corona-virusets utbrudd i hjemlandet. 

- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig

Gunnar Schjønsby i Skatteetaten mener offentlige arbeidsgivere bør bli flinkere til å tilby juristene kompetansehevende tiltak. Og at juristene selv må komme seg ut av «jusbobla».

Borgarting (Foto: Thomas Haugersveen)

Anke om å få rettslig prøving av sær­alders­grense i politiet ble forkastet

Lagmannsretten forkastet anke fra Politiets Fellesforbund.

Høyeste antall bort­førte barn på 15 år

En oversikt for de siste 15 årene, viser at 823 barn er registrert bortført fra Norge til utlandet, og at tallet var rekordhøyt i fjor. 75 barn ble i 2019 registrert bortført fra Norge til utlandet.

Riksadvokaten: – Det er den samlede saks­behandlings­tid som betyr noe for straffe­sakens involverte parter

Selv om saksbehandlingstid i politiet måles ved påtaleavgjørelse, må ikke saker stoppe opp der, presiserer riksadvokaten.

Stor jurist­interesse for EØS-debatt

Juristforbundet måtte bytte til et større lokale for debatt 5. mars.

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)

Juristene i NAV: – Flere viser til at de har meldt om feil­praktisering av EØS-forordningen 

Jurist oppdaget feilpraktisering i 2017, men ble ikke hørt, ifølge et brev sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Fredrik Lilleby (Foto: Tore Letvik)

Jurist med roman som lokker på det uforløste

Fredrik Lilleby er utreder i Høyesterett, i en hverdag ofte preget av vanskelige juridiske vurderinger. Men tidlig om morgenen før jobb, i helger og ferier, har forfatteren i ham fått utfolde seg. Nå har han gitt ut en skjønnlitterær bok med et tema som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Sider