Nyheter

– Fortsatt aktiv og viktig støtte­spiller for medlemmene

Juristforbundets president og visepresident understreker at forbundet er operativt i disse koronatider – med både advokatkontor og medlemsservice.

Gikk to år uten at sak ble berammet

Tingrettsdommeren brukte mer enn to år på å beramme hovedforhandling i en foreldretvist. Tilsynsutvalget kommer med kritikk.

Dommer­foreningen advarer mot forhastede krise­tiltak i domstolene 

Er skeptisk til forslag om å sette rett uten meddommere under koronakrisen. – Lekmannselementet er et av grunnlagene for den tillitten norske domstoler har.

Skal reagere raskt på brudd på korona­forskrifter

Riksadvokaten sender tydelig signal - den som bryter de nye koronaforskriftene får svi økonomisk.

Sikrer ansatte i straffe­saks­kjeden skole- og barne­hage­plass

Jurister i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole for familien, selv om store deler av samfunnet er stengt.

(Foto: Pixabay)

Det utsatte lønns­oppgjøret: Frist i august og inn­spurt i september

Juristforbundet har fått noen foreløpige datoer for det utsatte lønnsoppgjøret.

Tillits­valgt i korona­pandemien: – Vår rolle viktigere enn noen gang

– Vi skal fortsette å være tillitsvalgte, kanskje mer enn noensinne.

Dokumenter (Foto: Pixabay)

Uakseptabelt lang behandlings­tid av helse­klager 

Det nasjonale klageorganet for helsetjenesten, Helseklage, får sterk kritikk av Sivilombudsmannen som kaller organets saksbehandlingtider for «uakseptable».  

Utlendingsmemnda

Utelukker advokater fra verv som medlemmer i Utlendings­nemnda 

Advokater, advokatfullmektiger og departementsansatte utelukkes fra verv som medlemmer i Utlendingsnemnda. 

Skoler og barnehager stenges: – Foreldre må få rett til syke­penger eller omsorgs­penger i hele perioden

Arbeidstakerorganisasjonene har sendt brev til regjeringen der de krever tiltak for å minske skadevirkningene for berørte arbeidstakere. 

Avlyser alle kurs og konferanser

Juristforbundet avlyser alle arrangementer til ut mai. 

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Kraft­samling mot barne- og ungdoms­kriminalitet

Kriminalitet blant ungdom har økt. Justisministeren ber organisasjoner og personer med erfaring fra arbeid med barne- og ungdomskriminalitet om hjelp.

Foto: Thomas Haugersveen

Korona­viruset: Mest mulig under­visning skal foregå digitalt

UiO innfører tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. 

EMD

Første pulje av norske barne­verns­saker i EMD avgjort

Barnevernet låser sakene for tidlig og jobber ikke aktivt nok for tilbakeføring.

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Utvalg skal se på leder­lønns­systemet i staten

– Det skal ikke være lønnsfest i staten, sier kommunal- og moderniseringsministeren foran lønnsoppgjøret.

Sider