Nyheter

Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

San Fransisco. Foto: Pixabay

Har slettet over 8000 cannabis-dommer ved hjelp av algoritmer

Påtalemyndigheten i California startet prosjekt med teknologiselskap etter at cannabis ble legalisert i fjor. 

lovbok norges lover lov lover

- En dommer skal ikke slå neven i bordet 

Jordskiftedommeren hisset seg opp og slo neven i bordet overfor en meddommer.  

Ola Johan Settem

- Dommere har og skal også ha god mulighet til å uttale seg i offentlig­heten

Ola Johan Settem ser på hvilke konsekvenser det kan ha at dommere kommer med meningsytringer i sin nye bok.

Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Sannsynligvis min siste årsrapport som riksadvokat

Påkaller vemod, men også stolthet, skriver Tor-Aksel Busch. 

Foto: Pixabay

Nav vant gebyr­strid mot mor som søkte barne­bidrag

Sivilombudsmannen har gitt NAV medhold i en sak hvor en mor klaget over å ha blitt ilagt gebyr av NAV fordi hun søkte offentlig fastsettelse av bidrag i en bidragssak der barnefaren var dømt for vold og seksuelle overgrep mot henne.

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Torbjørn Røe Isaksen

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: JD.)

Har etablert samarbeidsavtale mot utenforskap etter soning 

– Det er viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet.

Snart frist for søknad om dommer­støtte

Kan brukes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.

Bachelor­studenter ikke sikret jus­master i Aarhus

Bachelorstudenter føler seg lurt etter at Universitetet i Aarhus innfører adgangsbegrensinger. 

Sofie Rosvoll, leder for Juristforbundet Student. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny leder for Jurist­forbundet Student

Sofie Rosvoll (21) studerer jus i Tromsø. 

Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Førstestatsadvokat Runar Torgersen, som ledet straffeprosessutvalget, da han overrakte utvalgets utredning 2016. (Foto: JD).

Påtale­jurister fra hele verden samles i Oslo

Påtalemyndighetens uavhengighet er under press i mange land

Sider