Nyheter

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Juristmødre tar kortest mammaperm

Mens juristfedrene i offentlig forvaltning tar litt lenger pappaperm enn gjennomsnittet, ifølge SSB-analyse. 

Are Høidal (Foto Anders Johansson)

Har som mål å rehabilitere – men nå må han bruke sparekniven 

I 10 år har Halden fengsel  vært en plakat for norsk kriminalomsorg. Soningsinnhold og rehabiliteringstiltak har vekt stor internasjonal interesse. Nå gjør sparekniven sitt. Fengselsleder Are Høidal roper et varsku.

Camilla Bernt

Forsker på 3500 barneverns­vedtak

Forskere ved UiB skal undersøke saker fra 90-tallet og frem til i dag.

– Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot

Hos Thommessen var hjemmekontor unntaket, og i april 2020 sa managing partner Sverre Tyrhaug at 190 advokater på hjemmekontor fungerte overraskende bra. Nå planlegger de den nye arbeidshverdagen. 

Illustrasjonsfoto (Foto: Norges Bank)

Videre­solgt utbytte fra kriminalitet skal kunne inndras lettere fra kjøper

Forslag til endringer i straffeloven om inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. 

Svolvær havørnsafari

Advokater på seminar i Lofoten: – Viktig å arrangere fysiske møter igjen

Advokater møttes til seminar og naturopplevelser i Svolvær.

Nicolay V. Skjerdal

Formidlet opplevelse av Tolga-saken under menneske­rettighets­konferanse

– Flaut, belastende og nedverdigende er ord jeg har blitt bedt om å videreformidle fra en av brødrene på hvordan han opplevde å uberettiget bli satt under vergemål, og erklært som psykisk utviklingshemmet og uten samtykkekompetanse.

Rettsikkerhet bak murene: – Uholdbar situasjon for alvorlig psykisk syke innsatte

– Vår erfaring er at alvorlig psykisk syke innsatte ofte ikke får den hjelpen de bør få, og at de som en følge av at de er frihets­berøvet ikke kommer inn til langtids­behandling i psykiatrien. Dette mener jeg er en uholdbar situasjon

Over 200 frivillige jurister var med på Juristdagen over hele landet

For første gang var også jurister tilstede i alle bydelene i Oslo. Se bildene. 

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Ønsker kvitterings­ordning ved politi­kontroller

Det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet når folk blir stanset og kontrollert av politiet, sier leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Dommer

Flere kvinner blir dommere etter krig og konflikt

Kvinneandelen av dommere øker i land som har vært gjennom alvorlige konflikter

«Fantasivenner på cella»

Alle sanser skjerpes under isolasjon. Du ser støv på gulvet som du må tørke bort, tunfiskboksen står vendt feil vei. Du begynner å ha samtaler med TV-en. Etter hvert prater du med deg selv. Du hører ting, som nøkler som klirrer eller stemmer som prater utenfor døra di, skriver Marius om å sitte i isolasjon i fengsel.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivilombudet: - «Stor saksmengde» ingen gyldig grunn til å unnlate å svare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får en aldri så liten smekk over fingrene av Sivilombudet for ikke å ha overholdt forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid.

Justispolitikere 2021

Dette mener partiene er viktigst på justis­området

Hva mener partiene om justispolitikk?

Lønns­forhandlinger i offentlig sektor - lokalt eller sentralisert?

Hva mener partiene - skal man videreutvikle lokale forhandlinger i stat og kommune?

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

– Distrikts­utfordring glemt sak i valg­kampen

Mangel på juridisk kompetanse kan gå ut over rettsikkerheten, sier leder for Akademikerne.

Sider