Nyheter

Anbefaler nytt instillings­organ for dommere til Arbeidsretten

Dagens praksis med departementets uformelle sonderinger med LO og NHO ivaretar ikke kravene til åpenhet og transparens, mener utvalg.

BI (Foto: BI)

Advokat­støtte til master i forretnings­juss ved BI

BIs ønske om å tilby en master forretningsjuss får støtte fra Advokatforeningen. 

Dypdykk i solide norske lovtradisjoner

Allerede på 1200-tallet tok lovene hensyn til de svakeste gruppene. – Det norske samfunnet går gjennom en like stor internasjonaliserings- og endringsprosess i dag som på 1200-talet. Som i middelalderen, er det et stort behov for lovreformer, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Juridisk plattform får designpris

Justify «gjør viktige juridiske tjenester mer tilgjengelige for folk flest» mener juryen i Design og arkitektur Norge (DOGA). 

Asbjørn Strandbakken (Foto: UiB/Pixabay)

Ønsker mer akademisk debatt om retts­spørsmål

– Jeg mener at det bør være mer akademisk debatt om rettsspørsmål, og at man i større grad etterprøver kollegaers synspunkter, sier professor Asbjørn Strandbakken.

NAV-kontor

NAV skal se om kunstig intelligens kan forutse sykefravær

Predikering av sykefravær og profilering av ansatte blant prosjekter i "regulatorisk sandkasse" for kunstig intelligens.

Foto: Scanpix

Flere kvinner enn menn som mener hjemme­kontor gir mindre stress

Flere kvinner enn menn som sier at hjemmekontor gir mindre stressende hverdag og mer effektiv arbeidsdag.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

Jurist er ny leder for Akademikerne i staten 

Kari Tønnessen Nordli er valgt til leder i Akademikerne Stat.

Håvard Holm

Åpnet tariff­konferanse med forsiktig optimisme

Det har vært ett år med koronatiltak - hvor går årets lønnsoppgjør?

Professor Malcom Langford. Foto: Tuva Bønke Grønning

Mener robotdommere alene er lite egnet i saker med mye skjønn

Det vil i tiden fremover dukke opp stadig flere verktøy og systemer som kan hjelpe dommere, advokater, andre jurister og klienter, men da som støtte og ikke at de tar over hele jobben, mener professor Malcolm Langford. Han peker på detaljert lovgivning og bedre utnyttelse av Lovisa som ting som kan gjøre det enklere.

Skal sammenligne Nordens høyesteretter i grunnlovssaker

Kan gi svar på om politikernes makt i økende grad båndlegges gjennom domstolenes utvidede tolkninger av grunnlovsbestemmelser.

– Ingen juss, ingen havvind

I seks år leder Ignacio Herrera Anchustegui prosjektet Gov-Wind som tar for seg de rettslige utfordringene ved reguleringer av havvind-produksjon. – Ingen juss, ingen havvind, sier han.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

En av tre politijurister vurderer å slutte

En undersøkelse blant politijurister viser at 33 prosent vurderer å slutte i stillingen.

– Legal Tech-startups representerer i en del tilfeller en opposisjons­bølge

Bak mange av oppstartsbedriftene innen Legal Tech ligger en rettferdighetstanke, og ofte er det advokater som hopper ut av bransjen etter noen år og samarbeider med teknologer, forteller forsker som har studert digitalisering i advokatbransjen og oppstartsbedrifter innen Legal Tech.

Fengselsbetjent i smittevernutstyr (Foto: KID)

Over 150 ansatte og innsatte korona­smittet i fengsler og i fri­omsorgen

Siden pandemien brøt ut har nå i alt 152 ansatte og innsatte blitt smittet av covid-19 her i landet. Smitten har økt særlig mye bak murene siden oktober i fjor.

Sider