Nyheter

Nicolay Skjerdal (Foto: Fend)

– Dersom vi først skal ha en retts­hjelps­ordning må den gjøres mer effektiv

Domstolkommisjonen slår fast at det er en høy terskel for å prøve saker mot forvaltningen. Advokaten i Tolga-saken mener rettshjelpsordningen må gjøres mer effektiv.

Jurister bruker nå 75 prosent av arbeids­tiden hjemme: Mer effektive, ifølge undersøkelse

Spart reisetid og mer ro og fleksibilitet trekkes frem som fordeler med hjemmekontor, men flere peker også på utfordringer med arbeidsmiljø, dårligere oppfølging og manglende skille mellom jobb og privatliv.

Takker av etter 16 år som Norges representant i Europarådets dommer­komité

Nils Asbjørn Engstad gir seg i CCJE. – Han har gjort en veldig viktig jobb for Norge, sier etterfølgeren Wiggo Storhaug Larssen.

Stortinget sier ja til domstols­reformen: - Stor glede å kunne krone tre års arbeid med seier

Sterke påstander og steile politiske fronter. Dette reflekterte debatten da domstolsreformen var tema i Stortinget denne uken. Torsdag fattet flertallet vedtak som åpner for igangsetting av store endringer i domstols-Norge.

Dina Calligaro Ingebrigtsen. Foto: André Kvalvågnes / UiB

- Som jus­student lærer du å løse konkrete tvister, men får lite innblikk i jus­forskning

Ved UiB har rekordmange jusstudenter valgt forskerlinjen i år. 

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

- Hvis du om fem år sier at du ikke har brukt KI som beslutnings­støtte i en rettssak tror jeg du vil miste tillitt

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, ser på teknologi som hoveddriveren for modernisering av norske domstoler.

Foto: Tore Letvik

Har økonomi, ABE-kutt, digitalisering og strukturdebatt å hanskes med: Ønsker seg engasjerte dommere

– Min filosofi, som leder av Dommerforeningen, er å stå på for å skape engasjement. I styret, blant medlemmer i organisasjonen, for å skape interesse blant dommere til å engasjere seg for dommernes sak. Vi har mange viktige ting å gripe fatt i, nå og i årene som kommer.

Bård Tønder er styreleder i Domstoladministrasjonen. Foto: Rolf Øhman / Aftenposten

DA i høringssvar: – Forslag om etablering av regionale retts­hjelps­sentre er meget interessant

Domstoladministrasjonens styreleder Bård Tønder sier forslag om rettshjelpssentre bør utredes. – Terskelen for å gå til advokat er høy i dag, sier han.

Under et seminar på Frøya var det innlagt besøk på et oppdrettsanlegg.

Høyt og lavt med forum for jurister uten lønns­slipp

De arrangerer dyptpløyende faglige seminarer og temakvelder med engasjerte foredragsholdere. Krydret med joikeopplevelser på fjelltopper og full fart over bølgetoppene.

Illustrasjon: iStock

Varslingsportal registrerer økt varsling om arbeidsmiljø

Portal som har opprettet en løsning som en rekke bedrifter har tatt i bruk, melder at den registrerer en økning i antall varsler som omhandler arbeidsmiljø under pandemien.

Juristforbundet om rettshjelp: – Det bør innføres en førstelinje­tjeneste

Juristforbundet mener, i motsetning til flertallet i Rettshjelpsutvalget, at det bør innføres en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Framtidsrettet forum med kunstig intelligens og digitalisering på «menyen»

– Så langt har vi fått meget god respons, både internt og eksternt, noe som selvfølgelig er svært gledelig og inspirerende for det fortsatte arbeidet. Dette sier Joachim Benno, lederen for Tech Forum. Forumet ble etablert i Juristforbundets regi høsten 2019.

Nav kontor

Helsetilsynet: – Svakhet at det er så lite rettspraksis på sosial­tjeneste­området

Helsetilsynet ber departementet vurdere om sosialsaker bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Maryam Iqbal Tahir

Juristene som er blant «de nye stjernene i norsk næringsliv»

Kåring av 40 nye stjerner under 40. Fem jurister er med.

Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny leder av Juristforbundet - Privat

Det er valgt nytt styre i Juristforbundets seksjon for jurister ansatt i privat sektor.

Christian Stokke holder tale under Industrijuristenes seminar på Norefjell i 2019

Kraftsamling av industrijurister forbereder årsseminar nr. 50

De startet som en forenende gruppe for jurister ansatt i industribedrifter og samler og videreformidler kunnskap til nytilsatte jurister innen sitt fagfelt. I over et halvt århundre har Industrijuristgruppen (IJG) blitt båret fram av sine medlemmer og er fortsatt i fullt driv. Nå forbereder gruppen sitt 50. årlige seminar.

Sider