Nyheter

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– En stor styrking av påtale­myndigheten 

En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Statsbudsjettet: – Håper forslaget er et varsel om økt satsing på domstolene fremover

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er glad for nye dommerstillinger og økt digitalisering – men sier det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene: - Fint med 30 ekstra påtalejurister, men 100 til 150 vil være et mer riktig tall

Politijuristene mener det enten må eget budsjett til eller en telling av påtalejurister på lik linje med politihøgskoleutdannede for at de skal være trygge på at dette gir reell effekt.

Bergen tinghus. Foto: Wikipedia

Vil modernisere Bergen tinghus og ha «strengt hemmelig»rom i Oslo tingrett

– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på.

DA fornøyd med budsjett for domstolene

– Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen. 

Rettshjelpsutvalget mener det må forskes mer på rettshjelp

Nær fem mill. til nye undervisnings­metoder for jus ved UiB

Jusutdanningen ved UiB får penger til å utvikle nye undervisningsmetoder. 

F.v. Erlend Marius Malme, Per Ørnulv Thorbjørnsen, Rannveig Sørskaar, Benedicte Gram-Knutsen, Anne Opheim og Reidun Våge Danielsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fortsetter tilbud om tillitsvalgt­studium

Tillitsvalgte jurister på skolebenken

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Besøks­nekt: – Vanskelig å etterprøve om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert

Ved besøksnekt under pandemien skal kommunen foreta individuelle vurderinger og fatte vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang

Foto: Colourbox

Domstol­kommisjonen: Teknologi kan legge til rette for at alle avgjørelser er offentlig tilgjengelige

Ved hjelp av teknologi kan domstolenes myndighetsutøvelse i langt større grad enn i dag etterprøves av akademia, mediene og offentligheten.

Skal kåre årets tillitsvalgte jurist

Juristforbundet ønsker nominasjoner til prisen

Domstol­kommisjonen problematiserer frem­veksten av nemnder

Spør om om rettssikkerheten ivaretas bedre gjennom domstolsbehandling

Yngve Svendsen (Foto: regjeringen.no)

Vil ha nytt system for dommernes lønns­fastsettelse

Domstolkommisjonen mener endring er nødvendig av uavhengighetshensyn.

Illustrasjonsfoto: Espen Bratlie / Samfoto

Besøks­stans: – Må være høylytte diskusjoner på Stortinget om hva vi gjør for å kompensere for slike tiltak

I flere uker var det besøksforbud ved norske sykehjem. Mange eldre har sittet isolert og døende har ikke hatt sine nærmeste rundt seg.  

Sider