Nyheter

Svolvær havørnsafari

Advokater på seminar i Lofoten: – Viktig å arrangere fysiske møter igjen

Advokater møttes til seminar og naturopplevelser i Svolvær.

Nicolay V. Skjerdal

Formidlet opplevelse av Tolga-saken under menneske­rettighets­konferanse

– Flaut, belastende og nedverdigende er ord jeg har blitt bedt om å videreformidle fra en av brødrene på hvordan han opplevde å uberettiget bli satt under vergemål, og erklært som psykisk utviklingshemmet og uten samtykkekompetanse.

Rettsikkerhet bak murene: – Uholdbar situasjon for alvorlig psykisk syke innsatte

– Vår erfaring er at alvorlig psykisk syke innsatte ofte ikke får den hjelpen de bør få, og at de som en følge av at de er frihets­berøvet ikke kommer inn til langtids­behandling i psykiatrien. Dette mener jeg er en uholdbar situasjon

Over 200 frivillige jurister var med på Juristdagen over hele landet

For første gang var også jurister tilstede i alle bydelene i Oslo. Se bildene. 

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Ønsker kvitterings­ordning ved politi­kontroller

Det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet når folk blir stanset og kontrollert av politiet, sier leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Dommer

Flere kvinner blir dommere etter krig og konflikt

Kvinneandelen av dommere øker i land som har vært gjennom alvorlige konflikter

«Fantasivenner på cella»

Alle sanser skjerpes under isolasjon. Du ser støv på gulvet som du må tørke bort, tunfiskboksen står vendt feil vei. Du begynner å ha samtaler med TV-en. Etter hvert prater du med deg selv. Du hører ting, som nøkler som klirrer eller stemmer som prater utenfor døra di, skriver Marius om å sitte i isolasjon i fengsel.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivilombudet: - «Stor saksmengde» ingen gyldig grunn til å unnlate å svare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får en aldri så liten smekk over fingrene av Sivilombudet for ikke å ha overholdt forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid.

Justispolitikere 2021

Dette mener partiene er viktigst på justis­området

Hva mener partiene om justispolitikk?

Lønns­forhandlinger i offentlig sektor - lokalt eller sentralisert?

Hva mener partiene - skal man videreutvikle lokale forhandlinger i stat og kommune?

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

– Distrikts­utfordring glemt sak i valg­kampen

Mangel på juridisk kompetanse kan gå ut over rettsikkerheten, sier leder for Akademikerne.

Cathrine Moksness og Rasmus Asbjørnsen (Foto: Hoan Ngoc Nguyen)

Juristdagen: – I år er det ekstra viktig at jus­studenter, jurister og advokater tar samfunns­ansvar

Juristdagen arrangeres lørdag 18. september. Johan Dolven i HELP, Rasmus Asbjørnsen i Haavind og Cathrine Moksness i Rettssenteret er blant dem som oppfordrer landets jurister til å delta. 

Hva mener partiene om jus­utdanning og spesialisering?

Er det bra med jusutdanning på flere læresteder og mer spesialisering?

Foto: Thomas Haugersveen

Varsler søksmål mot staten på vegne av soren­skrivere uten embeter

LO advokatene har sendt søksmålsvarsel til Justis- og beredskapsdepartementet på vegne av medlemmer i Norsk Tjenestemannslag. NTL organiserer flere sorenskrivere og jordskifterettsledere som mister embetene sine som følge av Domstolsreformen.

Foto: iStock

Rettssikkerhets­prisen til psykiater Randi Rosenqvist og advokat Maria Hessen Jacobsen

De to får prisen for sin innsats for å ivareta rettssikkerheten til, og bedre soningsforholdene for, innsatte i norske fengsler.

Mria Hessen Jacobsen

- Vi kan ikke la folk sitte innelåst 22 timer per døgn. Folk blir psykotiske av det, det er bare ikke greit

Etter en konferanse om isolasjon satte i 2014 Maria Hessen Jacobsen det hun kaller et «hårete» mål for sin karriere: Innen hun blir pensjonist skal bruk av isolasjon i norske fengsler være avskaffet.

Sider