Nyheter

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Framtidsrettet forum med kunstig intelligens og digitalisering på «menyen»

– Så langt har vi fått meget god respons, både internt og eksternt, noe som selvfølgelig er svært gledelig og inspirerende for det fortsatte arbeidet. Dette sier Joachim Benno, lederen for Tech Forum. Forumet ble etablert i Juristforbundets regi høsten 2019.

Nav kontor

Helsetilsynet: – Svakhet at det er så lite rettspraksis på sosial­tjeneste­området

Helsetilsynet ber departementet vurdere om sosialsaker bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Juristene som er blant «de nye stjernene i norsk næringsliv»

Kåring av 40 nye stjerner under 40. Fem jurister er med.

Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny leder av Juristforbundet - Privat

Det er valgt nytt styre i Juristforbundets seksjon for jurister ansatt i privat sektor.

Christian Stokke holder tale under Industrijuristenes seminar på Norefjell i 2019

Kraftsamling av industrijurister forbereder årsseminar nr. 50

De startet som en forenende gruppe for jurister ansatt i industribedrifter og samler og videreformidler kunnskap til nytilsatte jurister innen sitt fagfelt. I over et halvt århundre har Industrijuristgruppen (IJG) blitt båret fram av sine medlemmer og er fortsatt i fullt driv. Nå forbereder gruppen sitt 50. årlige seminar.

Foto: iStock

– Samarbeidet med ledelsen har blitt bedre under koronakrisen

I en undersøkelse blant tillitsvalgte, gjennomført av forskningsinstituttet FAFO, svarer 20 prosent av de spurte at samarbeidsklimaet med ledelsen har blitt noe eller mye bedre under koronakrisen sammenlignet med perioden før pandemien rammet.

I omorganiserings­prosess - både som tillits­valgt og leder

Av de oppimot hundre tillitsvalgte som har svart på Juristens undersøkelse svarer 67 prosent at de har jobbet med omorganisering det siste året. 57 prosent mener også disse sakene er blant de mest krevende å jobbe med som tillitsvalgt.

– Du må tåle å stå i det ubehaget det innebærer at alle ikke er enig med deg

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner for det. Jeg har vært tydelig på rollen min, som er å ivareta medlemmenes interesser. Da er du ikke alltid populær. Du stiller ubehagelige spørsmål, og noen ganger står du alene.

Politijuristenes landsmøte 2020

Leder av Politi­juristene gjenvalgt

Her er det nye styret i Politijuristene.

Colourbox

Arbeids­miljø­undersøkelser: Hvordan brukes egentlig slike under­søkelser og fører de til endringer?

- Det er mye uutnyttet potensiale i arbeidsmiljøundersøkelser, mener Jon Anders Lone, som har doktorgrad i organisasjonspsykologi. 

Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)

Katrine Bratteberg gjenvalgt som visepresident i Juristforbundet

Tone Helen Brodal valgt som nytt styremedlem. 

Landsmøte 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Landsmøte med koronatiltak

Juristforbundets landsmøte er i gang.

Spørre­undersøkelse: – Dette er attraktive jurist­arbeidsplasser

Se listen over alle de 45 arbeidsplassene her

Barnemishandling (Foto:iStock)

SSB-tall: Flere barn tas for lovbrudd

Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold, viser SSB-statistikk for 2019.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik

Juristforbundet klar for landsmøte og valg

Nåværende visepresident innstilt til gjenvalg av valgkomiteen. Én nykommer kan få styreplass. Fredag er det klart for landsmøte i Juristforbundet. 

Politijuristene leder Are Skjold-Frykholm og nestleder Marianne Børseth deltok i høringen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Trenger oversikt over påtale­jurister i politiet gjennom særskilt budsjettering

– Tror komiteen dette representerer antall påtalejurister i politiet? Politijuristene er opptatt av at Justiskomiteen må få presentert riktig faktagrunnlag i høringen om Politimeldingen.

Sider