Nyheter

NAV-kontor

NAV: – Min tolkning var ofte annerledes enn juristens, det er jo veldig skummelt

Tidligere ansatt etterlyser juridisk kompetanse ved NAV-kontorene.

Studerte 500 arbeidstakere da de byttet til aktivitetsbaserte kontorer

Arbeidstakernes følelse av privatliv og hvor mye de beveger seg på kontoret har mye å si for produktiviteten, mener forskerne. 

Miriam Karlsen og Sverre Bromander (Foto: Forbrukertilsynet/Ole-Martin Gangnes)

Omstilling tapper budsjettene - tillitsvalgte frykter ansatte må gå

Tillitsvalgte er bekymret over flytting og omorganisering i Forbrukertilsynet. Nå krever de omstillingsmidler. 

Marianne Børseth, Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo i Politijuristene. Foto: Tore Letvik

Dette er de mest attraktive jus­arbeidsplassene

Politiet stikker av med seieren både hos de yrkesaktive og hos studentene. - Spennende og meningsfull jobb, men juristene tas ikke godt nok vare på, mener leder for Politijuristene.

Nav kontor

Har utpekt riksadvokat for Nav-saken

Henry John Mæland blir setteriksadvokat.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Ordningen med volds­offer­erstatning lite brukt sett opp mot krim­statistikken

Mange som kan ha rett på erstatning søker ikke, pekes det på i en ny rapport.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og NAV-direktør Sigrun Vågeng under pressekonferansen der NAV-skandalen ble gjort kjent (Foto: regjeringen.no)

NAV-skandalen: Fem millioner ekstra til Trygderetten

Dessuten foreslås 40 millioner ekstra til NAV neste år.

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Foto: Tore Letvik

General­advokat ser en ny tid for 374-årig embete

Generaladvokatembetets arbeidsoppgaver har krympet så kraftig at eksistensgrunnlaget trues. Stadig mer lovlydige soldater gir færre saker for den militære påtalemyndigheten. Men nå kan det bli en endring i sakstilfanget som gir nytt håp for embetet med historikk helt tilbake til 1646.

Magne Skram Hegerberg

Inspireres av medlems­veksten i Akademikerne

Akademikerne, som Juristforbundet inngår i, har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. 

Hovedavtalen forlenges i ett år

Partene er enige om å videreføre den til utgangen av 2020.

F.v. statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp), stipendiat Runar Hilleren Lie, professor Malcolm Langford, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og studiedekan Erling Hjelmeng.

Fikk innspill om legal-tech til ny advokatlov

Statssekretær Kristoffer Sivertsen ønsket innspill til arbeidet med ny advokatlov da han møtte legal-tech miljøet ved UiO.

Vedtok å kjøpe Juristenes Hus 

Juristforbundet kjøper ut Advokatforeningen av Juristenes Hus

Kari Østerud

– Folk ønsker å pensjonere seg før de fyller 66 år

Ønsket pensjoneringsalder stagnerer.

Maurud til VG: - Inhabil i Nav-saken

Grunnen er at han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 

Nav kontor

Rett24: Stanser etterforskning av alle NAV-sakene – uansett ytelse

Riksadvokaten ber politiet inntil videre å stoppe etterforskningen av alle NAV-saker knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Sider