Nyheter

Assisterende fengselsleder og jurist ved Ila Fengsel, Tonje Sandal. (Foto: Tore Letvik)

– Første­prioritet var å forhindre smitte­spredning i fengselet

Jurist og leder i Ila fengsel og forvaringsanstalt forteller om pandemien bak murene. I fengslene var frykten stor for at Covid-19-smitte kunne utbre seg og medføre alvorlig sykdom og død.

Oslo rådhus

Brudd i lønns­oppgjøret i kommunene

I Oslo krever Akademikerne en endring av lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger.

F.v. Wiggo Storhaug Larssen, Bård Tønder, Anne Margrethe Lund og Jon Wessel Aas. Sven Marius Urke på skjerm bak panelet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Domstolene er en sårbar statsmakt – mer sårbar enn de andre

Det sier lagdommer Wiggo Storhaug Larssen om erfaringene fra koronapandemiens påvirkning på domstolene.

Brudd i lønns­oppgjøret i staten

To uker med forhandlinger førte ikke fram.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny leder av Dommer­foreningen

Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre.

Professor Malcom Langford. Foto: Tuva Bønke Grønning

Bekymret for inter­nasjonale jus­studenter

Noen av de internasjonale jusstudentene i Norge har blitt sittende alene på små hybler uten sosialt nettverk, forteller professor Malcolm Langford.

- Vi er avhengig av å backe og dytte hverandre når det gjelder lønn og å tørre å søke nye posisjoner

Onsdag denne uka inviterte kvinneutvalget i Juristforbundet til frokostmøte med temaet «Kvinnelige jurister tapere i lønnskampen – selvforskyldt eller et likestillingsspørsmål?».

EØS/NAV-saken: – Dommere må få tid til å bygge kompetanse

Domstolene er kunnskapsbedrifter der det er behov for fortløpende etterfyll av kunnskap, sier leder av Dommerforeningen i kjølvannet av granskingsrapporten etter EØS/NAV-saken.

Foto: Thomas Haugersveen

Mener diskusjonen om ny beredskaps­lov nå kan føres på andre forut­setninger

Professor Hans Petter Graver mener det er to ting som har forandret seg fra NOU-en kom og til nå. Utvalgsleder Benedikte Moltumyr Høgberg advarer mot å trekke konklusjoner for tidlig.

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverte beredskapshjemmelutvalgets NOU til daværende beredskapsminister  Ing vil Smi nes Ty bring-Gjed de i juni i fjor. (Foto: Regjeringen.no)

Lov-Norge var i ferd med å ruste seg for kriser da krisen traff

– Som leder av Beredskapshjemmelutvalget ble jeg overrasket over hvor lite jussen var utviklet på feltet, sier professor Benedikte Moltumyr Høgberg.

Mareil Kaufmann (Foto: UiO)

Skal gå DNA-bruk og digitalisering nærmere etter i sømmene

Mennesker, datamaskiner og software produserer kunnskap om DNA. Det skaper nye problemstillinger og felt som enda ikke er utforsket.

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Tore Letvik

Slik har riks­advokaten håndtert pandemien

– Vi var tvunget til å arbeide på en annen måte. Så dette stedet kommer heller aldri til å bli som det var, sier riksadvokat Jørn S. Maurud.  

Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor.  – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i ko

Lønnspolitikk: – Oslo kommune er blitt en sinke

Akademikerne krever nytt forhandlingssystem for lønn i Oslo kommune.

Professor Hans Petter Graver. Foto: Thomas Haugersveen

- Prisen reflekterer den høye tilliten rettsstaten har. Det er bra, men også dens akilleshæl

Torsdag ble det klart at Rettssikkerhetsprisen i år går til «Rettsstaten Norge». Jusprofessor Hans Petter Graver advarer mot naiv tillit.

Illustrasjon: Knut Løvås
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

– En viktig faktor for at krise­håndteringen kunne bli god, var at den norske retts­staten var robust da krisen rammet

Da koronakrisen kom sto store deler av landets dømmende virksomhet i fare for å stanse.

Illustrasjon: Knut Løvås
Presseforbundets Elin Floberghagen

– Offentlighet og åpenhet har ikke blitt prioritert høyt nok

Det gikk nesten to måneder før media slapp inn på innsiden av et norsk sykehus for å dokumentere hva som foregikk da koronapandemien rammet landet. Offentlighetsprinsippet er spesielt viktig i en krisetid, sier Presseforbundets generalsekretær.

Sider