Nyheter

Foto: Pixabay

Juridisk dragkamp etter pilotstreiken i SAS

Erstatningskrav fra tusener av reisende forberedes for retten

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Digitalisering i offentlig sektor: – Må også satses på kompetanse 

Juristene i staten ønsker at digitaliseringsministeren inviterer Juristforbundet med i arbeidet for å utvikle fremtidens digitale offentlige sektor.

Advokat Jan Arhaug i lakseelva i Alta

Løser jusfloker i lakseelva

- En gang snakket jeg med en klient på telefon da jeg fikk en åtte kilos laks på kroken. Jeg måtte til slutt innrømme at jeg stod midt i elva og måtte legge på.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Digitalisering av offentlig forvaltning

«Etter mitt syn må vi også på et mer prinsipielt grunnlag diskutere de samfunnsmessige konsekvenser av en omfattende robotisering av offentlig forvaltningsvirksomhet» skriver Håvard Holm, president i Juristforbundet. 

Bygger et digitalt juridisk miljø i NAV

– Vi har ikke muligheten til å trå feil når det kommer til brukernes rettsikkerhet.

Rekord­mange utlyste trainee­stillinger i staten

Traineeprogrammet skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Tinghuset i Tromsø, Nord-Troms tingrett, Foto: Bjørn Jørgensen  NN  Samfoto

Etter­lengtede opptak i flere domstoler

Opptak av parter og vitners forklaringer brer seg nå sakte utover domstols-Norge. I august måned skal opptak av rettsforhandlingene være i bruk i fire domstoler.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Foto: Martin Lerberg Fossum)

Økte strafferammer for miljø­krim

Øker strafferammen og innfører overtredelsesgebyr.

Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)

Vise­politi­mester går fra Vest til Øst

Ida Melbo Øystese, som har vært visepolitimester i Vest siden januar 2017, går fra 1. juli over som visepolitimester i Øst-politidistrikt

Malgorzata Gersdorf (Foto: AFP/Janek Skarzynski)

Leder for polsk høyesterett til Retts­sikkerhets­konferansen

Polen handlet i strid med EU-retten da landet senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere, fastslo EU-domstolen denne uken. Til høsten kommer justitiarius i Polens høyesterett til Rettssikkerhetskonferansen.

Gatejuristens smmerpatrulje (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpnet Gate­juristens sommer­patrulje

I sommer skal Gatejuristen i Oslo gjennomføre sin årlige sommerpatrulje for å fange opp unge rusavhengige og for å drive rettshjelp.

Magne Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet sammen med Stian Naas Reitan og Eirik Myrnes fra ELSA og Sofie Rosvoll, leder av Juristforbundet Student.

Vil gjøre Juristforbundet mer synlig blant jusstudentene

Juristforbundet inngår samarbeidsavtale med ELSA Norge. 

Flere saker kan bli behandlet etter reglene om små­krav­prosess

Regjeringen foreslår å heve verdigrensene i tvisteloven.

– Offentlig sektor må forstå verdien av å etter- og videre­utdanne medarbeiderne

Det blir stadig viktigere for virksomheter med kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere, ifølge Deloitte-rapport. Men i statlig sektor henger man ikke med, mener lederen av Juristforbundet – Stat.

Jan Tore Sanner

Regler mot mobbing i skolen evaluert 

– Jeg vil se nærmere på praktiseringen av regelverket om at det er den som mobber, og ikke den som blir mobbet, som må bytte skole.

Sider