Nyheter

Åsted Norge

Politiforum: «Åsted Norge» har ført til 70 pågripelser

Programmet gir politiet en unik mulighet.

Håndtrykk (Foto: iStock)

Kundene er fornøyd med advokatene 

En måling av kundetilfredshet viser at det er frisører og advokater som stikker av med topplasseringene.

Slik kan Bergen tinghus bli seende ut hvis dagens trappeinngang vedtas fjernet. Foto: B4 Arkitekter

Slik kan nye Bergen tinghus bli

Flere heiser, bedre luft, større rettssaler og tilstøtende rom som gir mulighet for advokater å snakke uforstyrret med klienter i pauser. 

Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Foreslår endringer i forvaltnings­loven

Forvaltningslovutvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Knut Ro (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Antall konkurser øker: Jurister samles til kurs i Molde

Nær 10 prosent flere konkurser ble åpnet i 2018, sammenlignet med i 2017. I mai samles ansatte i skatteetaten, revisorer og jurister i Molde for å trimme sine kunnskaper i konkurssaker.

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse­personell for dårlig på å melde om mulig barne­mishandling 

– Dette er alvorlig. Bestemmelsen er gitt for å sikre beskyttelse av barn som i svært begrenset grad kan melde fra om slike forhold selv, sier Helsetilsynet.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Vil bli PST-sjef

For andre gang er det skrint av søkere til toppjobber i politiet.

Magne Skram Hegerberg og adm dir i Handelsbanken Norge, Dag Tjernsmo

– Vi mener vi har fått landets beste bank­avtale for medlems­organisasjoner

Juristforbundet har valgt Handelsbanken som samarbeidspartner på banktjenester for medlemmene. 

Rony Solaiman. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Noen synes nok det er rart å si opp en trygg og godt betalt advokat­jobb

Som forretningsadvokat i Selmer jobbet Rony Solaiman mye i krysningen mellom finans og teknologi. Det var da han fikk øynene opp for mulighetene i «legal tech» og «reg tech».

Mari Trommald og Sverre Bromander

Arbeidsgiver­råd skal snart gi anbefalinger om ny Hoved­avtale

De ansattes rett til medbestemmelse blir tema når Arbeidsgiverrådet i staten snart skal gi sine råd til KMD.

Farah Ali. Foto: Tuva Bønke Grønning

Rapport: Kvinnelige jurister tjener 180.000 mindre enn menn i samme stilling

- Det kan vi ikke finne oss i, sier leder for Juristforbundets kvinneutvalg, og ber alle tillitsvalgte se på lønnsforskjeller på sin arbeidsplass. 

Håvard Holm

– Ikke urimelig å forvente real­lønns­vekst i år

President Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

San Fransisco. Foto: Pixabay

Har slettet over 8000 cannabis-dommer ved hjelp av algoritmer

Påtalemyndigheten i California startet prosjekt med teknologiselskap etter at cannabis ble legalisert i fjor. 

Sider