Leder fagavdeling/kontorsjef - jurist

LOGO Sivilombudsmann
Søknadsfrist: 
21.11.2018

Er du en dyktig og resultatorientert jurist og en god leder? Trives du med å behandle enkeltsaker? Vil du bidra til at Sivilombudsmannen er en kjent og tydelig stemme mot urett fra forvaltningen? Nå har du muligheten!

Leder fagavdeling/kontorsjef - jurist

Sivilombudsmannen, Oslo

Fra primo 2019 blir det ledig en fast stilling som kontorsjef hos Sivilombudsmannen, som følge av at en av våre ledere går av med pensjon. 

Som kontorsjef vil du få fag- og personalansvar for en av våre fagavdelinger. Du vil rapportere direkte til sivilombudsmannen og utgjøre en del av ledergruppen.

Den ledige stillingen som kontorsjef er for tiden tilknyttet en avdeling med ansvar for å behandle klager på offentlig forvaltning innen utlendingsfeltet, kriminalomsorgen, politiet, barnevernet, helse- og omsorgstjenenestene, vergemål og vegtrafikk. Avdelingen iverksetter også enkelte undersøkelser av eget tiltak. Oppgavene og ansvarsområdene som ligger til de ulike avdelingene kan imidlertid variere over tid, så du må være forberedt på å kunne arbeide innen et bredt spekter av fagområder.

Avdelingen som nå skal få ny leder, har i dag om lag tolv juridiske medarbeidere, hvorav en nestleder. Antall medarbeidere kan variere over tid.

I tillegg til klagesaksbehandlingen skal kontorsjefene bidra til å videreutvikle institusjonens og avdelingens faglige kompetanse og den strategiske utviklingen av virksomheten. En del foredragsvirksomhet blir også aktuelt.

Vi ser etter deg som har disse kvalifikasjonene:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller embetseksamen (cand.jur.) med meget gode resultater er et krav.
 • Du må kunne vise til solide lederegenskaper, herunder evne til å prioritere ressurser og utvikle og motivere kunnskapsmedarbeidere. Erfaring fra kvalitetssikring av andres arbeid er en fordel.
 • Meget god skriftlig formuleringsevne er et krav.
 • Du må ha minimum syv års juridisk yrkeserfaring.

For å lykkes i stillingen må du ha evne til å sette deg raskt inn i et bredt spekter av juridiske områder, herunder fagområdene som nevnt over. Du bør også ha interesse for, og erfaring med, offentlig forvaltning. Det vil telle positivt at du kan vise til evne til å bidra til institusjonens utvikling, også utover egne fagfelt.

Av personlige egenskaper må du ha:

 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og nøyaktig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode samarbeidsevner.

Ombudsmannen tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalene i staten, i stillingskode 1554 «kontorsjef hos Sivilombudsmannen», for tiden kr. 1.196.200.
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • IA-avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 %.

Søknadsprosessen:
Elektronisk søknad foretrekkes via denne siden. Hvis du ikke har mulighet til dette, kan skriftlig søknad sendes Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.

Vitnemål og fullstendige karakterutskrifter fra din juridiske utdannelse, samt attester og eventuell annen relevant dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra søkerlisten, bes du opplyse om grunnen til det. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på tlf. 22 82 85 00. Det kan bli aktuelt å benytte et rekrutteringsfirma til å bistå i ansettelsesprosessen. Det er Stortingets presidentskap som ansetter Sivilombudsmannens kontorsjefer.

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpenet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Bergen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO UDI
UDI -Analyse- og utviklilngsavdelingen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO COWI
COWI, Oslo (Hasle/Løren)
Søknadsfrist: 
20.11.2018
LOGO NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
22.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Ålesund
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpen
Hålogaland lagmannsrett
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Salten tingrett og Lofoten tingrett, Bodø
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett, Bergen
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
02.12.2018
LOGO Riksvåpenet
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Politiet
Sysselmannen på Svalbard
Søknadsfrist: 
06.12.2018
LOGO Wikborg Rein
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen
Søknadsfrist: 
07.12.2018