Jurist/Rådgiver - Formidling og forenkling av plan- og bygningsretten

LOGO DIR Byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018

Vi søker en jurist til vår avdeling for byggeregler og digitalisering, som kan være med å tolke og formidle bygningsregelverket, og utvikle veiledning til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Avdelingen arbeider med å tilrettelegge regelverket for mange brukergrupper med ulike forutsetninger. Avdelingen er ansvarlig for brukerkontakt og regelverksstøtte til kommuner, byggenæring og publikum. Utvikling av nye digitale løsninger er et sentralt arbeidsområde for avdelingen. Du vil inngå i vårt kompetente team av jurister, ingeniører og andre fagpersoner.

 

Jurist/Rådgiver - Formidling og forenkling av plan- og bygningsretten

Direktoratet for byggkvalitet

Arbeidsoppgaver

 • Juridiske oppgaver knyttet til plan- og bygningsloven med underliggende forskrifter, slik som fortolkning, veiledning og utviklingsoppgaver
 • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av regelverk gjennom blant annet utvikling av digitale veivisere
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap og relevant erfaring
 • Erfaring fra arbeid med plan- og bygningsregelverket og offentlig forvaltning vil bli vektlagt
 • Forståelse og interesse for forenkling, digitalisering og brukerrettet regelverksarbeid vil bli vektlagt
 • Gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, utviklingsorientert og engasjert
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team og se problemstillinger på tvers av fagområder
 • Trives med å bygge relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø på et område som får stor politisk oppmerksomhet
 • Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler i Oslo
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver, mellom kr 500 000 – 600 000.
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet
 • Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister

Søk her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018