Ina Danielsen

Ina Danielsen

Ina Danielsen

Personvernombud, Universitetet i Agder

Ina Danielsen ble uteksaminert fra Universitet i Bergen våren 2018, og er nå ansatt som personvernombud ved UiA. Der skal hun ivareta personverninteressene til studenter og ansatte; gi råd, veilede og opplæring i personvernspørsmål samt. kontrollere at universitet etterlever gjeldende regelverk om personvern.