Hege Farnes Hildrum

Hege Farnes Hildrum

Hege Farnes Hildrum

Generalsekretær, Signo

Hege Farnes Hildrum er ny generalsekretær i stiftelsen Signo. Signo er en ideell, diakonal stiftelse som tilbyr arbeidsmarkedstjenester, bo- og omsorgstjenester og skole og opplæring på vegne av ulike aktører i offentlig sektor.

- Våre brukere er i hovedsak døve, døvblinde og hørselshemmede, og vi tilbyr tjenester som er kommunikativt tilrettelagt. Mange av våre brukere og ansatte bruker tegnspråk, men også andre former for kommunikasjon er viktig for våre brukere, sier Farnes Hildrum.