Nytt om folk

Barneadvokatene
Audun Bollerud
Partner, Økland & Co
Hege Farnes Hildrum
Generalsekretær, Signo
Partner, Brønner & Co
Erik Rosen, Nova
Partner, Nova
Carsten Henrik Pihl
Forbruker- og kommunikasjonssjef, Huseiernes Landsforbund
Pål Magne Ånestad
Personvernombud, Ullensaker kommune
Ina Danielsen
Personvernombud, Universitetet i Agder
Marthe Kristine Fjeld Dystland
Legal Officer, EFTA Surveillance Authority
Elisabeth Fredheim Faanes
Advokatfullmektig, DLA Piper

Sider