Fag

Foto: Jonas Selim/Forsvaret
Bokanmeldelse

«Regel­verket for Kyst­vaktens bistand til politiet er sammensatt og uoversiktlig»

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl anmelder her Arild Aaserøds bok Kystvaktens politi- og påtalemyndighet.

Milepæl for statsstøtteregler om like vilkår for offentlig og privat virksomhet

Virke har, som den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, ofte sett tilfeller der det offentlige har konkurrert på andre vilkår enn det bedriftene selv har mulighet til. Vi har forståelse for at EFTAS overvåkningsorgan, ESA, har innledet en prosess knyttet til skattefritaket som offentlig næringsvirksomhet har.

Juristforbundet oppretter fagutvalg 

Nå søker Juristforbundet etter jurister som kan utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter. 

Sider