Erik Rosen

Erik Rosen, Nova

Erik Rosen

Partner, Nova

Erik Rosen har blitt partner i advokatfirmaet Nova.

- Min praksis som advokat er innenfor kontraktsrett og selskapsrett. Jeg jobber med teknologibedrifter i SMB- og tidligfasesegmentet. Ved siden av advokatpraksisen påtar jeg meg arbeid som styreleder i teknologibedrifter. Jeg går også inn midlertidig som spesialist-styreleder eller styremedlem i denne type bedrifter for å styre prosessen med innhenting av egenkapital. Da arbeider jeg ikke med selve kapitalinnhentingen, men koordinerer arbeidet med hele prosessen, samt påser at tilretteleggere, advokater og andre innleide bidragsytere gjør en god jobb og ikke tar urimelig høy betaling i forhold til kvalitet og leveransedyktighet, sier han.