Elisabeth Fredheim Faanes

Elisabeth Fredheim Faanes

Elisabeth Fredheim Faanes

Advokatfullmektig, DLA Piper

Elisabeth Fredheim Faanes har åtte års erfaring med plan- og bygningsrett fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun skal særlig jobbe med saker innen plan- og bygningsrett.